Uzsāktie inovāciju projekti Latvijā

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16.pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam „Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai"
Projekta nosaukums
Īstenošanas laiks
Kontaktinformācija

Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā      

Study of application of an innovative dehydration technology in sapropel production, application options of the products, produced on the basis of sapropel

2018. gada maijs - 2023.gada 31.marts

Ilze Vīķe

ilze.vike@llu.lv 

Lēmuma pieņemšanas sistēma

Development of a decision support system for the management of leaf and ear diseases in winter wheat

 2018.gada 1.aprīlis-2023.gada 31.marts

Linda Šarķe-Fedjajeva

linda.sarke@llkc.lv

Probiotiķu iegūšana no siera un biezpiena suliņām un tālāka pielietošana uzlabotu polifunkcionālu piena produktu ražošanā

Production of probiotics from cheese and curds whey and the further use of whey in production of improved multifunctional dairy products

 1.05.2018. –1.11.2019.  cpiens@apollo.lv
 

Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībā: ģenētiski nemodificetas sojas un jaunu lopbarības miežu šķirņu audzēšana Latvijā

New technologies and economically justified solutions towards the local production of feed for pig breeding: growing in Latvia of genetically unmodified

 1.02.2018. –31.07.2021.

Sanita Zute

sanita.zute@arei.lv

Inovatīvas ārstnieciskas pārtikas izstrāde malnutrīcijas/disfāgijas slimniekiem, radot jaunu, nacionāli nozīmīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību

Development of medicinal food for patients of malnutrition/dysfagia, creating a new, nationally significant product with a high added value

1.04.2018. –31.12.2021.

Ēriks Cešeiko eriks.ceseiko@gmail.com

Jauni risinājumi piena produktu un to pārstrādes blakusproduktu ražošanā

New solutions to the production of dairy products and processing of by-products

1.05.2018. –30.04.2020.

Jana Lakstiņa

jana@baltais.lv

Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīm

2.04.2018.–30.09.2021.

Anatolijs Zabašta

anatolijs.zabasta@rtu.lv

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei"
Projekta nosaukums
Īstenošanas laiks
Kontaktinformācija
Jauna dārzeņa  – edamame audzēšanas tehnoloģijas izstrāde bioloģiskajā  ražošanā 2018.-2021.gads

Dr.agr.Līga Lepse

liga.lepse@llu.lv

Cietes kartupeļu ražošanas cikla tehnoloģijas posmu pilnveidošana un ieviešana 2018.gada 1. marts - 2021. gada 28. februāris

Dr.agr.Ilze Skrabule

ilze.skrabule@arei.lv

Siltumenerģijas efektivitātes uzlabošanas tehnoloģijas izstrāde segto platību veģetācijas perioda pagarināšanai

 2017.gada 11.novembris-2020.gada 31.oktobris  
Ilze Vīķe

Jauno plūmju šķirņu audzēšanas iespējas dažādos Latvijas reģionos ar inovatīvu balstu sistēmu

2018.-2023. gads

 Svetlana Jarmoļiča

Brūkleņu Vaccinium vitis-idaea šķirņu pavairošanas un audzēšanas metodikas izveide

2018.gada 11.jūlija-2021.gada 30.novembrim

Dr. biol. Signe Tomsone

signe.tomsone@lu.lv

Inovatīvu žeņšeņa un Ķīnas zirdzenes audzēšanas tehnoloģiju un pārtikas produktu izstrāde

2018.gada 1.janvāris – 2021.gada 31.decembris

Arta Kronberga

Arta.Kronberga@fieldandforest.lv

Pārtikas kaņepju audzēšanas, pirmapstrādes tehnoloģiju izstrāde un produkcijas kvalitātes uzlabošana uzņēmumu ilgtspējības un ekonomisko rādītāju uzlabošanai  2018.gada 1.janvāris – 2020.gada 31.decembris  

Arta Kronberga Arta.Kronberga@arei.lv