Uzsāktie inovāciju projekti Latvijā

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei"
Projekta nosaukums
Īstenošanas laiks
Projekta īstenotājs Kontaktinformācija
Dārzkopība
Jauna dārzeņa  – edamame audzēšanas tehnoloģijas izstrāde bioloģiskajā  ražošanā 2018.-2021.gads Dārzkopības institūts
Z/S “Atvases”
Māra Birzniece
Dzintars Šmits

Dr.agr.Līga Lepse

liga.lepse@llu.lv

Cietes kartupeļu ražošanas cikla tehnoloģijas posmu pilnveidošana un ieviešana 2018.gada 1. marts - 2021. gada 28. februāris

Agroresursu un ekonomikas institūts

SIA „Aloja Starkelsen”

Z/S „Tūži”

Dr.agr.Ilze Skrabule

ilze.skrabule@arei.lv