Skuju zaļās biomasas pilna cikla pārstrāde augstvērtīgu izejvielu ķīmijas un farmācijas industrijai ieguvei

Projekta mērķis
Skuju zaļās biomasas biorafinēšana ar cirkulārās ekonomikas iezīmēm par augstvērtīgu izejvielu ķīmijas, farmācijas industrijai ieguvei, lai palielinātu meža vērtību.

Izveidot sadarbību starp meža īpašniekiem, meža apsaimniekotajiem, biorafinēšanas uzņēmumiem, zinātni un inovatīvu gala produktu ražotājiem, kuri izmanto dabīgas vielas (kosmētika, uztura bagātinātāji, pārtika un ķīmijas, un farmācijas industrija).

Iegūt kūdras aizstājējmateriāla prototipu.

Projekta aktivitātes:

1.    Biomasas fizikālo īpašību raksturojums.
2.    Biomasas ķīmisko īpašību raksturojums.
3.    Biomasas ekstrakcija un frakcionēšana.
4.    Cietā atlikuma bioloģiskā konversija.
5.    Cietā atlikuma pirolītiskā sadalīšana, kokogle.
6.    Biomasas un aktīvo vielu raksturojums.
7.    Biomasas pilotiekārtās  ekstrakcija un fakcionēšana pilotiekārtās.
8.    Cietā atlikuma bioloģiskā konversija eksperimentālā ražotnē.
9.    Kūdras aizstājējmaterāla sākotnējā testēšana.
10.    Publicitātes nodrošināšana.

Projekta partneri:
- Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”,
- Latvijas Universitāte,
- SIA Biolat,
- SIA Skogssälskapet,
- SIA Gourmet Industries.


Projekta īstenošanas laiks: no 2023. gada 1. maija līdz 2025. gada 30. jūnijam.
Projekta kopējais finansējums: 405124.85 EUR

Kontaktinformācija: Uldis Grīnfelds, e-pasts: uldis.grinfelds@silava.lv