Mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas COWOW rūpnieciskais pētījums

The Dairy Research Network (IFCN) prognozē globālu piena un tā produktu pieprasījuma pieaugumu par 35 % uz 2030. gadu. Turklāt šo problēmu pavada lēnāks ražīguma pieaugums, kas lielā mērā skaidrojams ar to, ka samazinājies ieguldījums lauksaimniecības pētniecībā, kā arī pieaugoša slodze uz vidi un dabas resursiem. Tātad galvenā problēma lauksaimniecības jomā turpmāk būs ne tikai ražot vairāk, bet darīt to arī ilgtspējīgā veidā.

Viena no slimībām, kas piena lopkopībā nodara vislielākos ekonomiskos zaudējumus: samazina izslaukumu, pazemina piena kvalitāti, palielina izmaksas par veterināra pakalpojumiem, medikamentiem, ir mastīts.

Mastīta ārstēšanai izmantotās antibiotikas būtiski ietekmē saslimušās govs pienesumu piena ražošanas procesā. Apvienoto Nāciju pētījums Frontiers 2017, norāda, ka pārmērīga antibiotiku lietošana lauksaimniecībā, tai skaitā, piena lopkopībā ir pieaugošs drauds cilvēku veselībai, palielinot antibiotiku rezistenci pret medikamentiem un tādejādi apdraudot iedzīvotāju veselību. Arī Pasaules Veselības organizācija ir paudusi viedokli, ka pieaugošā antibiotiku rezistence ir viens no lielākajiem draudiem iedzīvotāju veselībai globālā līmenī. Augstāk minētās problēmas norāda uz nepieciešamību izstrādāt jaunus inovatīvus risinājumus un tehnoloģijas piena lopkopības nozarē, lai minētās problēmas risinātu savlaicīgi un efektīvi.

Projekta “Mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas COWOW rūpnieciskais pētījums” laikā notiks sadarbība EIP grupas ietvaros lauksaimniecības nozares ražīguma efektivitātes veicināšanai piena lopkopības nozarē, apvienojot pētnieku no Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, lauksaimnieku no Z/S Zilūži, SIA Agrokaķenieki, IK Bikstu Brīvzemnieki un citu ieinteresēto personu – Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes, SIA “Vet Health Spektrum” pūliņus tā, lai projekta ietvaros izstrādātā tehnoloģija - mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas COWOW mastīta diagnostika varētu tikt praktiski ieviesta lauksaimniecībā.

COWOW sistēma dos iespēju veikt profilaktisko veterināro medicīnu jaunā līmenī, t.i., ar sistēmu iegūtos specifiskos diagnostikas datus varēs izmantot profilaktiskajā ārstēšanā daudz efektīvāk, tādējādi ne tikai samazinot mastīta gadījumu skaitu un ievērojami palielinot dzīvnieku labturības līmeni, bet arī samazinot lielos ekonomiskos zaudējumus un sniedzot ilgtermiņā finansiālu ieguvumu piena lopkopības uzņēmējiem.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par projektu, sazinieties ar SIA “Vet Health Spektrum” vadītāju Vitu Stūri (tālrunis +371 28707588, e-pasts:  vita.sture@gmail.com).

Rūpnieciskā pētījuma īstenošana norisināsies no 01.01.2020. līdz 30.09.2021.

Projekts “Mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas COWOW rūpnieciskais pētījums” (Nr. 19-00-A01612-000005) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 16. “Sadarbība” 16.1 apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu ar publisko finansējumu 330 351,74 EUR apmērā.

Informāciju sagatavoja projekta darba grupa