Jaunaudžu kopšanas darbu kontroles automatizēta bezpilota gaisa kuģu sistēma

Projekta mērķis: izstrādāt automatizētu bezpilota gaisa kuģu tehnoloģiju jaunaudžu agrotehniskās kopšanas darbu kontrolei. Jaunā tehnoloģija ļaus mežsaimniekiem un potenciāli Valsts meža dienesta darbiniekiem, veikt jaunaudžu kopšanas darbu izpildes automatizēto kontroli. Tehnoloģija spēs noteikt arī jaunaudzes koku blīvumu un to iznīkšanu.

Projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt jaunaudžu kopšanas darbu kontroles automatizēto bezpilota gaisa kuģu tehnoloģiju. Tehnoloģija ļaus veikt meža jaunaudžu agrotehniskās kopšanas darbu kontroli, izmantojot bezpilota gaisa kuģus un mākslīgā intelekta metodes. Gaisa kuģis (komerciāli pieejams) automatizēti veiks meža kvartāla nogabala apgaitu, kur dažādu sensoru mērījumi tiks ierakstīti un apstrādāti ar mākslīgā intelekta un datorredzes metodēm.

Projekta partneri:

  • Rīgas Tehniskā universitāte
  • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
  • SIA “Rīgas meži”
  • Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks”
  • SIA “Sodra Latvia”
  • SIA “Mana Mežs”

Kontaktinformācija: Andrejs Zujevs, e-pasts: andrejs.zujevs@rtu.lv

Projekta īstenošanas laiks: 2023. gada 1. jūlijs – 2025. gada 30. jūnijs

Kopējais projekta budžets: 444 490.00 EUR