Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām - digestāta un šķeldas koģenerācijas atliekām - koksnes pelniem

Lauku atbalsta dienests Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības pasākuma „Sadarbība” 16.1.ietvaros ir finansiāli atbalstījis sadarbības projekta Nr.19-00-A01612-000008 “Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām- digestāta un šķeldas koģenerācijas atliekām- koksnes pelniemīstenošanu.

Projektu  īstenos 9 partneri :

 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte (vadošais partneris);
 • AS “Ziedi JP”;
 • SIA “Pampāļi”;
 • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”;
 • SIA “Fortum Latvia”;
 • SIA “LATVI DAN AGRO”;
 • ZS “Irbenes”;
 • SIA “Dobeles EKO”;
 • SIA “MC BIO”.

Projektā tiks izstrādātas jaunas tehnoloģijas, lai ražotu augsnes auglību uzlabojošus produktus (mēslošanas līdzekļus) ar augstu pievienoto vērtību no ražošanas blakusproduktiem - digestātiem un koksnes pelniem.

Lai sasniegtu projektā plānoto mērķi, ir izvirzīti sekojoši uzdevumi:

 • Analizēt Latvijā ražoto dažādu digestātu sastāvu;
 • Noteikt Latvijā ražoto dažādo pelnu sastāvu;
 • Novērtēt dažādu digestāta un koksnes pelnu maisījumu ietekmi uz augu augšanu veģetācijas traukos;
 • Novērtēt dažādu digestāta un koksnes pelnu maisījumu ietekmi uz augu augšanu un produktivitāti lauka un meža apstākļos;
 • Izstrādāt tehnoloģisko ciklu konkurētspējīga produkta ražošanai;
 • Izpētīt izejvielu (digestāta un koksnes pelnu) proporcijas maiņas ietekmi uz ražošanas tehnoloģiju.

Projekta īstenošanas periods - 01.10.2019 -31.10. 2022.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 439541.56

Kontakti informācijai: aleksandrs.adamovics@llu.lv ; ilze.vike@llu.lv

Informāciju sagatavoja:

Ilze Vīķe