Jauniešiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Liepājas nodaļa ar mērķi popularizēt zivsaimniecību un tās piedāvātās iespējas jūnija sākumā rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu Pāvilostas vidusskolas skolēniem.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Preiļu nodaļa organizēja informatīvo dienu Vārkavas vidusskolas skolēniem.

LLKC Madonas birojs trīs Madonas novada skolās – Kalsnavas, Mētrienas pamatskolā un Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā – organizēja informatīvās dienas Madonas novada saimniecībās, kā arī iepazinās ar iespējām mācīties Jēkabpils Agrobiznesa koledžā.

Lai skolēnos radītu interesi un izpratni par lauksaimniecību un uzņēmējdarbības iespējām laukos, LLKC Madonas birojs trīs Madonas novada skolās – Kalsnavas, Mētrienas pamatskolā un Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā – organizēja informatīvās dienas Madonas novada saimniecībās un noslēgumā, 22.

Baltinavas vidusskolas 7.un 8. klašu skolēni maija nogalē devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kārsavas novadu.

Pašā mācību gada noslēgumā un projektu nedēļas ietvaros, 29. maijā, notika Aizkraukles nodaļas rīkots informatīvi izglītojošs pasākums Sproģu pamatskolā, lai 6.-9.

Lapas