Automatizēta kokaudzētavu stādu attīstības, veselības, aizzēluma kontroles sistēmas izveidošana

Projekta mērķis: ir jaunradīta tehnoloģija, kas iekļauj aparatūras projektēšanu un izstrādi, sensoru datu apstrādes un analīzes programmatūras izstrādi un integrēšanu ĢIS sistēmā. Automatizētā sistēma nodrošinās kvalitatīvu kokaudzētavu stādu attīstības, veselības un aizzēluma kontroli.

Projekta sekundārie mērķi:

1)     samazināt resursus - ūdens, barības vielas un mēslojuma patēriņš;

2)     ieekonomēt laika resursu - procesu digitalizācija;

3)     palielināt cilvēkresursu produktivitāti;

4)     veicināt precīzās mežsaimniecības attīstību - inovatīvo informācijas tehnoloģiju izmantošana;

5)     palielināt stādāmā materiāla lietderīgo iznākumu.

Projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt jaunu tehnoloģiju pasaules tirgū, kas iekļauj aparatūras projektēšanu un izstrādi, sensoru datu apstrādes un analīzes programmatūras izstrādi. Jaunievedums dos iespēju koku stādu audzētavām laicīgi iegūt datus (veicot monitoringu) par stādu veselības stāvokli, nezāļu esamību un augsnes relatīvo mitruma līmeni. Jaunradītā tehnoloģija palielinās ne tikai kokaudzētavas produktivitāti un stādmateriāla kvalitāti, bet palielinās arī cilvēkresursu ražīgumu, kas tiešā veidā sasaucas ar Latvijas meža nozares stratēģisko mērķi līdz 2030.gadam – pievienotā vērtība uz darba vietu tiek dubultota.

Projekta partneri:

  • Rīgas Tehniskā universitāte
  • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
  • SIA “Rīgas meži”
  • Konstantinovas pagasta zemnieku saimniecība “Pasakas”
  • Biedrība “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks”
  • SIA “Energouzraugs”

Kontaktinformācija: Andrejs Zujevs, e-pasts: andrejs.zujevs@rtu.lv

Projekta īstenošanas laiks: 2023. gada 1.jūlijs – 2025.gada 30. jūnijs

Kopējais projekta budžets: 464 360.00 EUR