Saldā ķirša (Cerasus avium Moench. syn. Prunus avium L.) pavairošanas tehnoloģiju aprobācija un perspektīvāko klonu atlase produktīvu lietkoksnes stādījumu ierīkošanai Latvijas klimatiskajos apstākļos

Projekta mērķis: Veicot saldā ķirša (Cerasus avium Moench. Syn. Prunus avium L.) perspektīvāko klonu atlasi, izstrādāt klonu veģetatīvās pavairošanas tehnoloģijas (spraudeņi, audu kultūras) un ierīkot izmēģinājumu stādījumus vietējo un ārzemju perspektīvāko koksnes un augļu pārstrādei piemērotu klonu salcietības pārbaudēm lauka apstākļos. Darbības rezultāta sasniegšanai: Klonu pārbaudi veiks citās valstīs iegādātiem un Latvijā pētnieku izaudzētiem stādiem (LVMI Silava - audu kultūrās pavairotiem, DI - apsakņoti spraudeņi), stādot iepriekš apsaimniekotā vai neapsaimniekotā lauksaimniecības zemē, veicot intensīvu (lauksaimnieciski) vai ekstensīvu apsaimniekošanu (mežsaimnieciski).

Vadītāji: zinātniskas aktivitātes vada Mudrīte Daugaviete (administrē Dagnija Lazdiņa)

Iesaistītie darbinieki:

  • Dace Treigute,
  • Toms Arturs Štāls,
  • Uldis Daugavietis

Projekta partneri:

  • SIA Palus,
  • MZI-APP “Dārzkopības institūts”,

Projekta aktivitātes:

  • 1.pakāpes saldā ķirša plantāciju mežu un stādījumu apsekošana un perspektīvāko klonu atlase Veģetatīvai pavairošanai piemēroto auga daļu ievākšana no perspektīvākajiem saldā ķirša kloniem;
  • spraudeņu apsakņošanas tehnoloģijas izstrāde un stādu izaudzēšana;
  • mikroklonālās pavairošanas metodes izstrāde - aprobācija saldā ķirša pavairošanai in vitro un stādu izaudzēšana;
  • saldā ķirša perspektīvo vietējās izcelsmes un citzemju klonu stādījumu ierīkošana, kopšana, koku ziemcietības un juvenilās ātraudzības izpēte;
  • pārskatu sagatavošana un publicitātes pasākumi.

Kopējais projekta finansējums: 93 000,00 EUR, no tā LVMI Silva finansējums : 47 173 EUR

Projekta numurs: 19-00-A01620-000088

Projekta īstenošanas periods: 01.04.2020 - 31.03.2023