Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībā: ģenētiski nemodificetas sojas un jaunu lopbarības miežu šķirņu audzēšana Latvijā

Projekta īstenošanas laiks:  1.02.2018. –31.07.2021.

Vadošais partneris

MZI APP Agroresursu un ekonomikas institūts

Projekta partneri:

MZI APP Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI)

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)

Saldus rajona Zaņas pagasta zemnieku saimniecība “Rubuļi”(z/s “Rubuļi”)

Vārves pagasta zemnieku saimniecība “Stepnieki-II” (z/s “Stepnieki II”)

Grundzāles pagasta zemnieka saimniecība “Jaunkalējiņi” (z/s “Jaunkalējiņi”)

Zirņu pagasta zemnieku saimniecība “Bebri” (z/s “Bebri”)

SIA “BioGus”

SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” (SIA LLZC)

SIA “LRS Mūsa”

SIA “AKPC”

SIA “EDO Consult”

SIA “Kviešu putni”

Biedrība “Zemnieku saeima”

K/s “Latvijas Cūku audzētāju asociācija”

Kontaktinformācija:  Sanita Zute, sanita.zute@arei.lv

Projekta mērķis:

Iesaistot plašu starpnozaru ekspertu loku, rast jaunus eksperimentālā pieredzē un ekonomikā analīzē balstītus risinājumus, lai sekmētu uzņēmumu spēju efektīvāk audzēt vietējās lopbarības izejvielas, paplašinātu Latvijas augkopības tirgus daļu, aizstājot importētās/sintētiskās lopbarības izejvielas ar vietējās izcelsmes produktiem un rastu efektīvākus lopbarības ražošanas risinājumus cūkkopības nozares konkurētspējai.

EIP darba grupa projekta ietvaros plāno:

  • dažādos Latvijas reģionos aprobēt un ekonomiski izvērtēt sojas audzēšanas tehnoloģijas, t. sk. ieteikumus sojas šķirņu izvēlei un piemērotākās agrotehnikas izmantošanai konvencionālajai un bioloģiskajai saimniekošanai;
  • veikt šķirņu novērtēšanu jaunas vietējās miežu, t. sk. kailgraudu šķirnes un ekonomiski izvērtēt to audzēšanas tehnoloģiskos risinājumus mērķtiecīgai lopbarības graudu ražošanai;
  • veikt jaunu, t. sk. kailgraudu miežu šķirņu novērtēšanu un pētīt jaunus tehnoloģiskus risinājumus;
  • sagatavot ieteikumus vietējās sojas pārstrādei, izmantojot ekstrudēšanu un zināšanas par iegūto sojas raušu iekļaušanu cūku ēdināšanā atbilstoši vecumam un fizioloģiskajam stāvoklim;
  • veidot zināšanu bāzi augkopības sektora saimniecībām  – ekonomiski argumenti par lopbarības izejvielu (t. sk. sojas, lopbarības miežu u.c.) ražošanas salīdzinošajiem ekonomiskajiem rezultātiem saimniecību ražošanas stratēģijas izveidei.

Projekta kopējais finansējums: 499 995,00 eiro

Papildus informācija: http://www.arei.lv/lv/projekti/2018/jaunas-tehnologijas-un-ekonomiski-pa...