Valsts Lauku tīkls

Aktualitātes

LLKC Saldus nodaļa turpina atbalstīt, izglītot un apvienot aktīvus, darboties gribošus Saldus novada iedzīvotājus, kuri vēlas nodarboties ar mājražošanu.

Limbažu novada domē 24. oktobrī notika Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības dibināšanas sanāksme.

Balvu novada gaļas liellopu audzētājs Ivars Miška izmanto iespējas un piesaista ES fondu līdzfinansējumu saimniecības attīstībā.

Biedrība „Engures ezera dabas parka fonds” īstenojusi projektu par Engures ezera dabas parka infrastruktūras uzlabošanu, labiekārtojot iecienīto Orhideju taku.