Valsts Lauku tīkls

Aktualitātes

Kā nozarei reaģēt uz tirgus pieprasījumu, radīt jaunus produktus un rast jaunu noieta tirgu saražotajai produkcijai, – tie būs galvenie jautājumi, uz kuriem atbildes centīsies rast Zivsaimniecības gada konferencē “Izaicinājumi nozarē un pievienotās...
Tāpat kā daudzos birojos, arī Valkā un Valmierā noslēgušās mācības jauniešu programmā. Šogad izmantojām piedāvāto iespēju mācības organizēt diviem birojiem kopā. Izvēlētā mācību vieta, Beverīnas novada Trikātas pagasta saieta namā “Depo”, nosacīti...
Oktobrī un novembrī notika Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Liepājas nodaļas rīkotās mācības jauniešiem. To ietvaros bija iespēja apgūt daudz praktisku zināšanu saistībā ar idejas ģenerēšanu, uzņēmējdarbības pamatiem, tirgus analīzi...
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Krāslavas birojs organizēja divu dienu arodapmācības lauksaimniekiem – “Pasākumi augsnes un ūdens resursu aizsardzībai no lauksaimniecības darbības izraisītā piesārņojuma”. Mācību programmas ilgums...
Par alus darīšanu aizrautīgi stāsta Cesvaines alusdarītavas īpašnieki Ainārs Leimanis un Rūdolfs Eglītis
Madonas novada fondam šajā plānošanas periodā vietējās teritorijas attīstībai ELFLA fonda ietvaros pieejami 2 076 000 eiro, no tiem 55,68% novirzīti uzņēmējdarbības attīstībai. Kopā 2016. un 2017. gadā iesniegti 137 projekti, no tiem piešķirts...