Valsts Lauku tīkls

Aktualitātes

Oktobra sākumā notika savdabīga atvērto durvju diena biedrības „Jūrkante” teritorijā īstenotajiem projektiem.

Vārkavas novada zemnieku saimniecība „Tautieši” vairāk nekā divdesmit gadu laikā palielinājusi govju un zemes platību skaitu, un turpina veiksmīgi saimniekot.

LLKC Lopkopības kompetenču centrs un Kuldīgas konsultāciju birojs aicina uz fermu dienu par Šarolē šķirnes zīdējteļu piebarošanas efektivitāti 5. novembrī z/s „Valti”.

Konkursa laureāti (no kreisās): Ilze Jēkabsone, Mārcis Saklaurs, Marta Dance, Dāvis Melnalksnis, Raivis Švarcs, Vita Multiņa un Uldis Noviks

Latvijas piekrastes jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas konkursa noslēguma pasākumā noteikti šāgada labākie biznesa projekti.