Valsts Lauku tīkls

Aktualitātes

Aicinām ikvienu lauksaimnieku un nozares pārstāvi piedalīties Eiropas Komisijas interneta aptaujā un paust savu viedokli par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) līdzšinējo darbību un sniegt priekšlikumus uzlabojumiem. No šīs nedēļas aptauju var...
Vai Pierīga ir lauki? Ko nozīmē aktivizēt un attīstīt teritoriju tik tuvu galvaspilsētai? Ar vairākām priekšrocībām, tomēr arī izaicinājumiem ikdienā sastopas vietējā rīcības grupa biedrība “Pierīgas partnerība”, kas īsteno SVVA stratēģiju Mārupes,...
LLKC Preiļu nodaļā 15. martā notika diskusija, kurā piedalījās Preiļu, Līvānu, Riebiņu un Vārkavas novada mājražotāji. Diskusijā piedalījās mājražotāji, kuri jau ir reģistrējušies un aktīvi darbojas, kā arī tie, kuri vēl tikai plāno uzsākt darbību...
Latvijas Augļkopju asociācija izsludina pieteikšanos uz apmācībām integrētajā augļkopībā. Apmācībās akcents tiks likts uz praktiskajām nodarbībām, ka arī paredzēts prakses brauciens uz ārzemēm. Apmācības ir bez maksas un tiek finansētas no Eiropas...
Balvu nodaļa martā rīkoja Lauku attīstības programmas finansētu mācību kursu “Sabiedrības un dzīvnieku veselība”. Mācību ietvaros zemniekiem bija iespēja iepazīt dāņu saimniekošanas pieredzi SIA “Agro Dzelzava”, kura viņus ļoti pārsteidza. Mācības...