Valsts Lauku tīkls

Aktualitātes

Pasaulē ir vairāk nekā 650 dažādu aitu šķirņu, no kurām 28 ir sastopamas arī Latvijā. Lai noskaidrotu, kuras šķirnes vairāk ir piemērotas Latvijas klimatiskajiem un turēšanas apstākļiem, jau vairāku gadu garumā Latvijas Lauku konsultāciju un...
Aizkraukles rajona partnerības teritorijā radām savu dzīves vidi, kurā pašiem lepnums un prieks dzīvot. Laukos iedzīvotāji ir radoši un nodarbojas ne vien ar tradicionālajām lauksaimniecības nozarēm, bet arī atrod veidus, kā nodarboties ar citādu...
KC Zālēdāju projekta ietvaros tika veikts izmēģinājums ar mērķi pētīt slaucamo govju izmantošanas ilgumu zemnieku saimniecībā “Kalna Dambrāni” izaudzētiem un iepirktiem dzīvniekiem, un skaidrot to galvenos izslēgšanas iemeslus no ganāmpulka, kā arī...
LLKC Jēkabpils nodaļas organizētā mājražotāju tikšanās notika 16. jūnijā sēļu sētā ”Gulbji” Jēkabpils novada Rubenes pagastā. Pasākuma tēmas bija: produkcijas dažādošanas pieredze; Sēlijas novadam raksturīgo produktu gatavošana, izmantojot vietējās...
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Liepājas nodaļa ar mērķi popularizēt zivsaimniecību un tās piedāvātās iespējas jūnija sākumā rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu Pāvilostas vidusskolas skolēniem. Brauciena laikā bija iespēja tuvāk...