Valsts Lauku tīkls

Aktualitātes

Ar katru gadu Latvijā pieaug to piensaimnieku skaits, kuri rūpīgi seko līdzi savu piena ganāmpulku veselības stāvoklim un ir gatavi investēt profilakses pasākumos. Tomēr no pārraudzībā esošām slaucamajām govīm, pēc Lauksaimniecības datu centra...
Neretas novada jauniešiem tika dota iespēja izstaigāt Aklā purva taku, kuras teritorijai raksturīga augsta ainaviskā vērtība. Ejot pa 1,9 km garo taku, varējām vērot tipiskas augstā purva ainavas un purva ezeru. Lai arī taka nav gara, pārgājiena...
Kopā ar LLKC Saldus nodaļas speciālistiem Druvas vidusskolas 9. klases audzēkņi un klases audzinātāja Liāra Beļkeviča 13. oktobrī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz PIKC “Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums”, ģimenes uzņēmumu “Pūre...
Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā lauksaimniekiem, lauku uzņēmējiem un jaunajiem zemniekiem pasniegtas Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2016” balvas. Veicināšanas balvu un “Sējēja 2016” bronzas statueti ieguva Jaunpiebalgas novada...
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Lopkopības nodaļa sadarbībā ar firmām ir atjaunojusi un papildinājusi informāciju par minerālbarību iegādes un izvēles iespējām liellopiem. Minerālvielu daudzums, ko atgremotāji iegūst no pamatbarības...