Jaunaudžu mehāniskās aizsardzības līdzekļu izstrāde no aitu vilnas

Pētījuma partneri ir Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava",  (vadošais partneris),  SIA BioLana, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Latvijas universitāte, Z/s Trejdeviņi Trešelnieki, SIA AB jaunaudze, SIA Alvstre.

Kopējās attiecināmās izmaksas ir 184093,81 EUR, t.sk. LVMI "Silava" 123516,5 EUR.

Pētījuma galvenais mērķis ir izstrādāt Nacionālā līmenī inovatīvus mežsaimniecībai paredzētus produktus koku stumbru/ pumpuru/sakņu aizsardzībai pret dzīvnieku apkodumiem, rodot pielietojumu aitkopības blakusproduktiem un pārstrādes (dzijas) ražošanas atkritumiem – maz apstrādātai aitas vilnai, tādejādi samazinot alternatīvu ārvalstu aizsarglīdzekļu garās piegādes ķēdes un iekļauties aprites ekonomikā.

Pētījuma laikā izstrādās divus aizsarglīdzekļu prototipus no aitu vilnas, kur viens būs granulveida, un paredzēts sakņu aizsardzībai grauzēju atbaidīšanai, bet otrs būs maz apstrādātas jēldzijas – pīnes - jostas veida, kas būs paredzēts koku stumbru un dzinumu aizsardzībai pret briežu dzimtas dzīvniekiem.

Projekta īstenošanas laiks: 30.06.2023. - 30.06.2025.

Kontaktpersona:Kārlis Dūmiņš, e-pasts: karlis.dumins@silava.lv

Valsts un ES atbalsta pasākuma “Sadarbība”16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” vienošanās Nr. 23-00-A01612-000003