Mežsaimniecisko darbu portāla un mobilās lietotnes izstrāde

Mērķis ir izstrādāt un ieviest digitālus rīkus, kas nodrošinās meža īpašniekiem informācijas pieejamību un zināšanu ieguvi par meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kā arī nodrošinās informācijas apriti starp dažādām mežsaimniecības sistēmām (grāmatvedības uzskaites un meža apsaimniekošanas sistēmas).
 
Projektā plānotās aktivitātes:
Tiks izveidotas divas digitālās platformas:
1.Web Portāls: Uzņēmējiem un individuāliem meža īpašniekiem tiks nodrošināta vispārīga un specifiska informācija saistībā ar mežsaimniecības labākajām praksēm, normatīviem un statistiku.
2.Mobilā Lietotne “Mans Mežsaimnieks”: Šī lietotne piedāvās personalizētu pieredzi, ļaujot meža īpašniekiem ātri un ērti piekļūt informācijai par viņu īpašumiem un mežsaimnieciskajiem darbiem.
 
Projekta sadarbības partneri:
Kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks”, sadarbībā ar partneriem SIA “Liedes Meži” un ZS “Stūrīši”.
 
Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2023 līdz 31.12.2024.
 
Kopējās projekta izmaksas 134205.00 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas sastāda 129606.67 EUR
 
Kontaktpersona: