Uzsāktie un pabeigtie inovāciju projekti Latvijā

Projekti tiek īstenoti saskaņā ar valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību 16.pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam „Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" 

Projekta nosaukums

Īstenošanas laiks

Kontaktinformācija

Projektu
ziņojumi

Mobilās lietotnes un lietojumprogrammu saskarņu izstrāde koksnes plūsmas datu aprites nodrošināšanai no krautuves līdz piegādes vietai

Development of mobile application and application interfaces to ensure wood flow data management from forest to client

01.06.2023.-
30.11.2024.

Katrīna Amerika
k.amerika@lvm.lv
 JAUNUMS

Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā

Study of application of an innovative dehydration technology in sapropel production, application options of the products, produced on the basis of sapropel

01.04.2018.-
31.03.2023.

Līga Proškina
liga.proskina@lbtu.lv

Noslēguma semināra ieraksts

Atskaite

Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izstrāde ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanai

Development of a decision support system for the management of leaf and ear diseases in winter wheat

01.04.2018.-
31.03.2023.

Linda Šarķe-Fedjajeva
linda.sarke@llkc.lv

Noslēguma konference video

Atskaite

Pielikumi:
Datu analīze
Slimību riska analīze

Probiotiķu iegūšana no siera un biezpiena suliņām un tālāka pielietošana uzlabotu polifunkcionālu piena produktu ražošanā

Production of probiotics from cheese and curds whey and the further use of whey in production of improved multifunctional dairy products

01.05.2018.–
20.03.2020.

Dzintra Simsone
cpiens@apollo.lv

Probiotiķu iegūšana

Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībā: ģenētiski nemodificetas sojas un jaunu lopbarības miežu šķirņu audzēšana Latvijā

New technologies and economically justified solutions towards the local production of feed for pig breeding: growing in Latvia of genetically unmodified

01.02.2018.–
30.09.2021.

Sanita Zute
sanita.zute@arei.lv

Virtuālā grāmata "Latvijā audzēta soja un mieži - inovācija cūku ēdināšanā"

Atskaite

Gala ziņojums

Inovatīvas ārstnieciskas pārtikas izstrāde malnutrīcijas/disfāgijas slimniekiem, radot jaunu, nacionāli nozīmīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību

Development of medicinal food for patients of malnutrition/dysfagia, creating a new, nationally significant product with a high added value

1.04.2018.–
31.12.2022.

Ēriks Cešeiko
eriks.ceseiko@gmail.com

Gala ziņojums

Pielikums

Jauni risinājumi piena produktu un to pārstrādes blakusproduktu ražošanā

New solutions to the production of dairy products and processing of by-products

1.05.2018.–
31.08.2020.

Jana Lakstiņa
jana@baltais.lv

Gala atskaite

Metodiskais materiāls

Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīm

01.09.2018.–
31.07.2022.

Anatolijs Zabašta
anatolijs.zabasta@rtu.lv

Gala atskaite

Robotizētas nezāļu ierobežošanas iekārtas izveide

Development of a robotic weed management equipment

01.01.2019.-
28.02.2021.

Jānis Jaško
janis.jasko@laapc.lv

Gala atskaite

Pielikumi

Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas izveide

Development of electronic farm management system

01.01.2019.-
30.06.2023.

Linda Šarķe-Fedjajeva
linda.sarke@llkc.lv

Gala atskaite

Vienotas kokmateriālu plūsmas pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā

Development of a uniform support system of wood flow management for more effective forestry development in Latvia

01.01.2019.-
31.12.2022.

Jānis Magaznieks
janis.magaznieks@lkuuv.lv

Gala atskaite

Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai

Innovative and economically justified solutions to raise production efficiency and quality of fruit for apples and rasberries

01.11.2018.-
07.06.2023.

Pēteris Skrastiņš
peteris@laas.lv

JAUNUMS
Gala ziņojumi
1. un 2.aktivitātei

3.aktivitātei

4.un 5.aktivitātei

6.aktivitātei

Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās

Research of effective heat production and supply solutions in covered areas

01.03.2019.-
30.06.2023.

Ādolfs Ruciņš
adolfs.rucins@llu.lv

Atskaite

Prezentācija

Video materiāli

Bioloģiski ražots marmorēts steiks

Organically produced marbled steak

01.01.2019.-
30.12.2022.

Aldis Lācis
allbms@inbox.lv

Gala atskaite

Pielikumi

Noslēguma semināra video

Projekta video materiāls

Rūpnieciskais pētījums - bioloģisko un konvencionālo kāpostu ražošana un pārstrāde, izpētot un izstrādājot inovatīvas bezatlikuma tehnoloģijas skābētu kāpostu sulas pulvera (dehidrāta)  iegūšanai un pielietošanai jaunu produktu radīšanā ar augstu pievienoto vērtības pārtikas, kosmētikas un farmācijas (uztura bagātinātāji) jomā

Industrial research - production and processing of organic and conventional cabbage, by studying and working out innovative and zero waste technology

01.05.2019.-
31.01.2022.

Zanda Krūma
zanda.kruma@llu.lv

Gala atskaite

Noslēguma prezentācijas video

Latvijas cūkkopības ilgtspējīga attīstība uz antibiotiku brīvas un bioloģiskas saimniekošas pamatiem

A sustainable development of pig breeding based on organic farming and free from antibiotics

01.10.2019.-
05.10.2022.

Valentīna Doze
valentina@lcaa.lv

Gala atskaite

Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām - digestāta un šķeldas koģenerācijas atliekām - koksnes pelniem

Development of a new technology for the production of plant fertilizers from the residues of biogas plant digestion (digestate) and woodchip cogeneration (woodchip ash)

01.10.2019.-
30.04.2023.

Aleksandrs Adamovičs
aleksandrs.adamovics@llu.lv

Ilze Vīķe
ilze.vike@llu.lv

Gala atskaite

Semināra ieraksts

Video

Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu

Determining of the optimal growth conditions for vegetables using hydroponics cultivation method with artificial and natural lightening

01.09.2019.-
30.09.2021.

Anita Osvalde
anita.osvalde@inbox.lv

Gala atskaite

Pielikumi

Autonoma robotizēta platforma Latvijas iDārzs - ilgtspējīgai stādaudzēšanas nozares attīstībai

Autonomous robotic platform Latvijas iDārzs (Latvian i-Garden) - for a sustainable development of plant nursey sector

01.05.2019.-
31.10.2022.

Anta Sparinska
anta.sparinska@bulduri.lv

Gala atskaite

Saite uz datubāzi skatītāju režīmā

Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai

Advance Farming Systems for Environmentally Friendly and Efficient Crop Production in Latvia

01.08.2019.-
31.01.2023.

Inga Jansone
inga.jansone@arei.lv

Noslēguma konferences video

Atskaite

Buklets

Zinātniski pamatotu skābpiena produktu izstrāde no bioloģiskā lauksaimniecībā iegūtām izejvielām un to klīniskie pētījumi

Development of scientifically justified fermented dairy products from organic milk and their clinical study

01.10.2019.-
01.07.2022.

Jana Lakstiņa
jana@baltais.lv

Gala atskaite

Inovatīvu risinājumu izpēte un jaunu metožu izstrāde efektivitātes un kvalitātes veicināšanai Latvijas siltumnīcu sektorā [IRIS]

Research for innovative solutions and development of new methods, facilitating effectiveness and quality improvement in Latvian greenhouse sector [IRIS]

01.10.2019.-
30.06.2023.

Ansis Avotiņš
ansis.avotins@rtu.lv

JAUNUMS
Gala atskaite

Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei

Obtaining of bio-degradable polymers from renewable resources for production of protective coatings and packaging materials for fruits

01.10.2019.-
30.09.2022.

Pāvels Semjonovs
pavels.semjonovs@lu.lv

Gala atskaite

Smiltsērkšķu sēklu eļļas iegūšanas tehnoloģijas izstrāde, izmantojot superkritisko CO2 ekstrakciju

Development of sea buckthorn seed oil production technology using supercritical CO2 extraction

01.10.2019.-
01.11.2021.

Mārtiņš Šķiņķis
martins@1b.lv

Atskaite

Ekonomiski pamatota sūkalu pārstrāde jauniem produktiem pārtikai un lopbarībai

Economically justified processing of whey for new food and feed

01.01.2020.-
02.05.2022.

Jeļena Zagorska
jelena.zagorska@llu.lv

Noslēguma prezentācijas video

Gala atskaite

Mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas COWOW rūpnieciskais pētījums

Industrial research of the COWOW system, based on artificial intellect

02.01.2020.-
15.04.2022.

Vita Stūre
vita.sture@gmail.com

Gala atskaite

Biotehnoloģiju kompetences attīstība augstvērtīgu dārzkopības produktu ieguvei

Development of biotechnological competences for production of high-value horticulture products

01.07.2019.-
30.06.2023.

Līva Ļebedeva
liva.lebedeva@bulduri.lv

Gala atskaite

Mūsdienīga briežu, pilna cikla bioekonomiska bezatlikumu pārstrāde ar gala produktu - izejvielu ar augstu pievienoto vērtību pārtikas, kosmētikas un farmācijas industrijai iegūšanai

Modern bio-economic waste-less processing of deer, producing the end product - raw material with a high added value for food, cosmetics and pharmaceut

01.11.2019.-
15.11.2022.

Māra Paeglīte
deerparks@inbox.lv

 

Jaunu metožu, tehnoloģiju un risinājumu izstrāde un pārbaude Latvijas lauksaimniecības augu cilmes šūnas iegūšanas procesā, radot inovatīvu risinājumu to tālākai integrācijai dzeramajā ūdenī

Development and verification of new methods, technologies and solutions in the process of production of agricultural plant stem cells creating an innovative solution to their further integration in drinking water 

01.10.2019.-
30.01.2022.

Anita Pedāne
anita@nordic-food.eu

Gala atskaite

Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā

Innovative solutions in planning and organization of agricultural and forestry produce transportation

01.01.2019.-
30.12.2022.

Andris Spūlis
andris.spulis@komin.lv

 

Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē

02.01.2019.-
18.06.2024.

Solvita Boldāne
solvita.boldane@gmail.com

 

Inovatīvs mikroorganismus saturošs organiskais mēslošanas līdzeklis

Innovative organic fertilizer containing microorganisms

30.06.2022.-
30.06.2025.

Valentīna Doze
valentina@lcaa.lv

 

Augļu krūmu zaru griešanas kombains AgroBots

AgroBots harvester for cutting branches of fruit bushes 

01.07.2022.-
30.06.2025.

Ansis Avotiņš
ansis.avotins@rtu.lv

 

Latvijas tradicionālā ārstniecības auga biškrēsliņa lapu ekstrakta zāļu formu izstrāde un tā ietekme uz aitu gremošanas kanāla mikrobiomu un pretparazitāru kontroli

Development of the medication form from the extract of the leaves of the Latvian traditional medicinal plant tansy and its impact on the sheep digestive tract microbiome and antiparasitic control

16.06.2022.-
30.06.2025.

Līga Kovaļčuka
liga.kovalcuka@llu.lv

Ilze Vīķe
ilze.vike@llu.lv

 

Augu izcelsmes barības piedevas izstrāde putnu imunitātes stiprināšanai un olu uzturvērtības paaugstināšanai ar omega-3 taukskābēm

Development of plant origin feed supplement for strengthening poultry immunity and increasing nutritional value of eggs with omega-3 fatty acids

02.09.2022.-
30.06.2025.

Pāvels Semjonovs pavels.semjonovs@lu.lv

 

Bioloģiskās lauksaimniecības principiem atbilstoši smiltsērkšķu audzēšanas tehnoloģiskie risinājumi, ņemot vērā trīs galvenos aspektus: smiltsērkšķu raibspārnmušas Rhagoletis batava ierobežošana, mēslošana un laistīšana smiltsērkšķu komercstādījumos

Technological solutions for sea buckthorn growing technology according to organic farming principles, taking into account three main aspects: sea buckthorn fly Rhagoletis batava control, fertilization and watering in commercial plantings of sea buckthorn

14.03.2022.
30.06.2025.

Viktorija Zagorska viktorija.zagorska@llu.lv

 

3D fotogrammetrijas pielietošana un energoefektivitāti veicinošu inovāciju ieviešana optimālāku vides apstākļu nodrošināšanai vertikālajā lauksaimniecībā

Application of 3D photogrammetry and implementation of energy efficiency facilitating innovations to ensure more optimal environmental conditions in vertical farming

01.09.2022.-
31.08.2024.

Rinalds Trukšs
rinalds@broccoli-global.com

 

Buļļu spermas dzimum-šķirošana izmantojot inovatīvu tehnoloģiju

Sex-sorting of bull semen, using innovative technology

01.06.2022.-
30.06.2025.

Ilga Šematoviča
isem@inbox.lv

 

CO2 piesaistes un SEG emisiju mazināšanas pasākumi meža apsaimniekošanā un ietekmes novērtēšanas sistēma

Measures of CO2 sequestration and reduction of GHG emissions in forest management, and impact assessment system

15.08.2022.-
30.06.2025.

Normunds Strūve
normunds.struve@mkpc.llkc.lv

 

Tiešsaistes e-serviss siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju noteikšanai saimniecību līmenī piena lopkopībā un graudkopībā Latvijā

Online service for calculations of glasshouse gas (GHG) emissions at  dairy and grain  farm level in Latvia

01.06.2022.-
01.06.2025.

Aleksejs Nipers aleksejs.nipers@llu.lv

 

Digitāla rīka izstrāde medību procesa norises pārvaldībai un informācijas apritei, sabiedrības veselības un drošības uzlabošanai

Development of a digital tool for management of the hunting process and information exchange to improve public health and safety

01.07.2022.-
31.03.2025.

Dārta Gātere
darta@zemniekusaeima.lv

 

Jaunu mikrobioloģisko preparātu izstrāde un pārbaude kultūraugu ražības paaugstināšanai

Developing and testing of new microbiological preparations for improvement of crop productivity

02.09.2022.-
30.06.2025.

Pāvels Semjonovs
pavels.semjonovs@lu.lv

 

Efektīvs vides un dzīvnieku labturības saimniecību monitorings

Effective farm monitoring of the environment and animal welfare

01.07.2022.-
30.06.2025.

Renārs Stūrmanis renars.sturmanis@llkc.lv

 

Olbaltumvielu atgūšana no lauksaimniecības atlikumiem izmantojot insektus un jauna aprites cikla izveide

Protein recovery from agricultural residues by using insects and creation of a new life cycle

01.07.2022.-
31.08.2024.

Evija Pudāne evija@cleantechlatvia.com

 

Pākšaugu izmantošanas potenciāls alternatīvu piena produktu ražošanai

Potential use of legumes in production of dairy products alternatives

01.09.2022.-
30.06.2025.

Jana Lakstiņa
jana@baltais.lv

 

Lietu Interneta sistēma nosacīti patogēno baktēriju diagnostikai, antibiotiku lietošanas uzraudzībai un ierobežošanai

The Internet of Things system for the diagnosis of conditionally pathogenic bacteria, monitoring and limiting the use of antibiotics

01.09.2022.-
15.10.2024.

Vita Stūre
vita.sture@gmail.com

 

Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi atragošanas alternatīvām liellopu ganāmpulkos

Innovative technologic solutions for dehorning alternatives in cattle herds

01.07.2022.-
30.06.2025.

Elita Aplociņa
elita.aplocina@llu.lv

 

Smiltsērkšķu ogu bezatlikuma pārstrādes tehnoloģijas izstrāde

Developing of a wasteless processing technology of sea buckthorn berries

15.08.2022.-
01.08.2024.

Martins Skinkis
martins@1b.lv

 

 

Production of healthy planting material and testing of innovative growing methods for crops, significant for national economy.

01.09.2022.-
30.06.2025.

Anta Sparinska anta.sparinska@bulduri.lv

 

Dabai un cilvēkam nekaitīga skuju koku stādu aizsardzības līdzekļa pret dendrofāgo kukaiņu radītajiem bojājumiem izstrāde un aprobēšana

Production and approbation of conifer tree seedling protection product, safe for nature and humans, against damages caused by dendro-phagocytic insects

01.09.2022.-
30.06.2025.

Uldis Grinfelds
uldis.grinfelds@silava.lv

  

Jaunaudžu mehāniskās aizsardzības līdzekļu izstrāde no aitu vilnas

Developing of mechanical protection
means for young forest stands from sheep wool

30.06.2023.-
30.06.2025.

Kārlis Dūmiņš
karlis.dumins@silava.lv

 

Pilna aprites cikla ieviešana meža resursu inovatīvai izmantošanai bio-ekonomikā

Implementation of the full life cycle for the innovative use of forest resources in the bio-economy

01.07.2023.-
30.06.2025.

Mārtiņš Šķiņķis
martins@1b.lv

 

Bezatlikuma mežistrādes biomasas izmantošana videi draudzīgo augu aizsardzības līdzekļu un augsnes piedevu ieguvei

Wasteless application of residual logging biomass for obtaining of environmentally friendly plant protection products and soil additives

01.07.2023.-
30.06.2025.

Sarmīte Janceva
sarmite.janceva@kki.lv

Gints Rieksts
gints.rieksts@inbox.com

 

Mežsaimniecisko darbu portāla un mobilās lietotnes izstrāde 

Development of forestry work portal and mobile app

01.06.2023.-
31.12.2024.

Māris Dreija
maris.dreija@mezsaimnieks.lv  

 

Mežizstrādes automatizētas plānošanas algoritmu, datu apstrādes un analīzes IT rīka izstrāde rūpnieciskā pētījuma ietvaros, nodrošinot alternatīvu, inovatīvu un ekonomiski pamatotu risinājumu regulāra atvēruma kailciršu un izlases ciršu metodēm, balstoties uz optimālu ekosistēmu pakalpojumu sniegšanas modeli mežsaimniecībā

Industrial research for developing the IT tool with an algorithm for automatic planning of harvesting, ensuring alternative, innovative, and economically based solutions for regular opening clearcuts and selective cuts based on the optimal provision of ecosystem services in forestry

01.06.2023.-
30.06.2025.

Ilze Vīķe
ilze.vike@lbtu.lv

 

Automatizēta kokaudzētavu stādu attīstības, veselības, aizzēluma kontroles sistēmas izveidošana

Development of automatic system for growth, health and weeds monitoring of trees saplings

01.07.2023.-
30.06.2025.

Andrejs Zujevs
andrejs.zujevs@rtu.lv 

 

Jaunaudžu kopšanas darbu kontroles automatizēta bezpilota gaisa kuģu sistēma

Automatised inspection system of juvenile stand management works by using unmanned aerial vehicles

01.07.2023.-
30.06.2025.

Andrejs Zujevs
andrejs.zujevs@rtu.lv

 

Skuju zaļās biomasas pilna cikla pārstrāde augstvērtīgu izejvielu ķīmijas un farmācijas industrijai ieguvei 

Full-cycle processing of coniferous green biomass for the extraction of high-value raw materials for the chemical and pharmaceutical industry

01.05.2023.-
25.06.2025.

Uldis Grīnfelds
uldis.grinfelds@silava.lv 

 

 

Projekti tiek īstenoti saskaņā ar valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību 16. pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei"

Projekta nosaukums
Īstenošanas
laiks
Kontaktinformācija Projekta
ziņojums
Jauna dārzeņa  – edamame audzēšanas tehnoloģijas izstrāde bioloģiskajā  ražošanā

2018.gads-
28.02.2021.

Dr.agr.Līga Lepse
liga.lepse@llu.lv

Kopsavilkums
Cietes kartupeļu ražošanas cikla tehnoloģijas posmu pilnveidošana un ieviešana 01.03.2018.-
28.02.2021.

Dr.agr.Ilze Skrabule
ilze.skrabule@arei.lv

Gala pārskats

Siltumenerģijas efektivitātes uzlabošanas tehnoloģijas izstrāde segto platību veģetācijas perioda pagarināšanai

11.11.2017.-
31.10.2020.
Ilze Vīķe

Kopsavilkums

Metodiskie
norādījumi

Jaunu plūmju šķirņu audzēšanas iespējas dažādos Latvijas
reģionos ar inovatīvu vainagu veidošanas sistēmu

2018.gads-
01.03.2023.

Svetlana Jarmoļiča
svetlana.jarmolica@llkc.lv 

Gala atskaite

Brūkleņu Vaccinium vitis-idaea šķirņu pavairošanas un audzēšanas metodikas izveide

11.07.2018.-
30.11.2021.

Dr. biol. Signe Tomsone
signe.tomsone@lu.lv

Gala atskaite

Pavairošanas un
audzēšanas
metodika

Inovatīvu žeņšeņa un Ķīnas zirdzenes audzēšanas tehnoloģiju un pārtikas produktu izstrāde

01.01.2018.–
31.12.2021.

Arta Kronberga
Arta.Kronberga@fieldandforest.lv

Gala atskaite
Pārtikas kaņepju audzēšanas, pirmapstrādes tehnoloģiju izstrāde un produkcijas kvalitātes uzlabošana uzņēmumu ilgtspējības un ekonomisko rādītāju uzlabošanai 01.01.2018.-
30.06.2021
Arta Kronberga Arta.Kronberga@arei.lv Gala atskaite
Inovatīvu, funkcionālu pārtikas un lopbarības produktu izstrāde bezatlikuma tehnoloģijā 2017.gads-
20.12.2018.

Valdis Ieviņš
lpksbok@e-apollo.lv

Gala atskaite
Lēmuma pieņemšanas rīks par augu augšanas regulatora lietošanu ziemas rapsī 01.11.2017.–
31.12.2021.

Rita Bartuševica
rita@strops.lv

Gala atskaite
Risinājumu izstrāde bērza finierkluču plantāciju produktivitātes un kvalitātes paaugstināšanai ar krājas kopšanas cirtēm 02.10.2017.-
31.12.2019.

Kaspars Liepiņš
kaspars.liepins@silava.lv

Ieteikumi

Aprēķinu modelis

MS Excel modelis
bērzu apsaimnie-
košanas režīma
plānošanai

Tehnoloģijas izstrāde graudu kaltēšanai ar aktīvo vēdināšanu, pielietojot ozonu 01.11.2018.-
30.04.2021.

Ādolfs Ruciņš
arucins@ltk.lv

Gala atskaite
Zaļmēslojumu maisījumu un augu lauzējveltņa izmantošana tiešās sējas risinājumiem graudaugu audzēšanā integrētajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā 01.08.2018.-
30.07.2023.

Jānis  Kleins
dpagri@inbox.lv

JAUNUMS!
Gala atskaite
Jaunas, videi draudzīgas metodes izmantošana lauksaimniecības produktu attīrīšanai un uzglabāšanai 01.08.2018.-
16.09.2019.

Laila Kalniņa
laila.kalnina@gmail.com

Atskaite

Video

Zemeņu audzēšanas tehnoloģija, izmantojot substrāta apsildi augstajos tuneļos, ar vai bez papildus apgaismojuma, un optimāla augu biezības izvērtēšana augstajos tuneļos, maksimālai ražības paaugstināšanai 2019. gads-
26.09.2023.
Marita Joņina
JAUNUMS!
Gala atskaite
Barības vielu vajadzība un to nodrošinājuma pilnveide ķiršiem 01.01.2019.-
31.03.2022.
Daina Feldmane daina.feldmane@llu.lv
Gala atskaite
Ziemas ķiploku audzēšanas modernizācija drošas ražas ieguvei bioloģiskajā saimniecībā 01.08.2018.-
01.02.2021.
Daiga Lazdiņa
Gala atskaite
Inovatīvas zirgu vērtēšanas metodes izstrāde zirgkopības nozares konkurētspējas palielināšanai 01.04.2018.-
01.03.2021.
Aija Luse
Gala atskaite
Biškopības digitalizācija 01.10.2018.-
28.02.2020.
Atis Vallis

Gala atskaite

Augšanas regulatora lietošana ābelēm 2018.gads-
28.02.2021.
Jānis Lepsis
Gala atskaite
Siltumnīcu kompleksu apgaismojuma sistēmas novērtēšanas metodikas izstrāde 01.08.2018.-
29.11.2023.

Anita Boldāne
anita.boldane@tpriga.lv

JAUNUMS
Gala atskaite
Latvijas lauksaimniecības resursu ilgstspejīga izmantošana inovatīvu tehnoloģiju un funkcionālu pārtikas produktu, ar paaugstinātu uzturvētību izstrādei 2018.gads-30.07.2020.

Ieva Viļuma
ricberry.ricberry@gmail.com

Gala atskaite
Autonomā biškopība 01.02.2018.-
20.02.2020.

Anatolijs Zabašta
anatolijs.zabasta@rtu.lv

Gala atskaite

Izstrādātās
iekārtas
pielietojums

Atbilstošu dējējvistu šķirņu izpēte bioloģiski audzētu vistu olu komercražošanai Latvijā izmantojot dažādu barību

01.03.2019.- 01.03.2022.

Rolands Neimanis
rolands.neimanis@inbox.lv

Gala atskaite

Ārstniecības augu ekstraktus saturoša pretparazitārā fitolīdzekļa izstrāde

01.03.2019.-
31.05.2023.

Ilze Vīķe
ilze.vike@llu.lv

Gala atskaite

Noslēguma
pasākuma
video

Granulēta bioloģiska mēslojuma ražošanas tehnoloģijas izstrāde un testēšana bioloģiskās saimniekošanas apstākļos

01.02.2019.-
30.06.2022.

Gatis Vītums Jaunzems
ecolauks@inbox.lv

Atskaite

Augsnes ielabošana ar bioloģiskās izcelsmes saturošiem materiāliem

15.02.2019.-
31.12.2021.

Kaspars Makovskis
kaspars.makovskis@silava.lv

Atskaite

Daudzfunkcionālas pacilu veidošanas iekārtas izstrādāšana meža atjaunošanai izcirtumos uz auglīgām un pārmitrām augsnēm

1.03.2019.-
31.05.2021.

Dagnija Lazdiņa
dagnija.lazdina@silava.lv

Atskaite

Video

Bioloģiski aktīvu produktu ar dabīgiem konservantiem ražošana zemnieku saimniecībā uz vietas

01.11.2017.-
07.04.2019.

Uģis Grīnbergs
ugis@adsl.lv

Atskaite

Medus maisījuma ar paaugstinātu uzturvērtību un nemainīgu viskozitāti izstrāde

2019.gads-
19.07.2021.

Jānis Kronbergs
janis.kronbergs@bizeco.lv

Gala ziņojums

Projekta
noslēguma
video

Inovatīvas labību un pākšaugu sējumu kopšanas tehnoloģijas izpēte pielietošanai nezāļu ierobežošanā bez pesticīdu lietošanas

24.01.2020.-
06.01.2023.
Līvija Zariņa 
Gala atskaite

Vietējo proteīnaugu izmantošanas veicināšana dējējvistu barībā

01.03.2019.-
31.12.2020.

Solvita Gulbe
solvita@poultry.lv

Kopsavilkums

Bioloģiski audzēto kultūraugu ražības un kvalitātes paaugstināšana, izmantojot jaunus minerālorganiskos mēslošanas līdzekļus

01.04.2020.-
31.03.2023.

Līva Purmale
liva.purmale@bulduri.lv

Gala atskaite

Ziemciešu genciānas un sudrabsveces mikropavairošanas tehnoloģiju izstrāde un iegūto jaunstādu pārbaude dažādos augšanas apstākļos Latvijā

01.04.2020.-
28.02.2023.

Līva Purmale
liva.purmale@bulduri.lv

Gala atskaite

Inovatīvu, konkurētspējīgu krūmcidonijas audzēšanas tehnoloģiju ieviešana un augļu pārstrādes produktu sortimenta paplašināšana

01.04.2020.-
31.05.2023.

Edīte Kaufmane
edite.kaufmane@llu.lv

Atskaite

Konditorijas izstrādājumu (tortes) inovatīvu sastāvdaļu izstrāde un ražošana no kartupeļiem

01.01.2020.-
31.03.2022.

Juris Goldmanis
inesestortes@inbox.lv

Atskaite

Saldā ķirša (Cerasus avium Moench.syn. Prunus avium L.) pavairošanas tehnoloģiju aprobācija un perspektīvāko klonu atlase produktīvu lietkoksnes stādījumu ierīkošanai Latvijas klimatiskajos apstākļos

01.04.2020.-
31.03.2023.

Dagnija Lazdiņa
dagnija.lazdina@silava.lv

Gala atskaite

Pielikumi

Papeļu plantāciju un kokaugu stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes izstrāde zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai

01.06.2020.-
31.12.2022.

Kaspars Liepiņš
kaspars.liepins@silava.lv

Gala atskaite

Pielikumi

Mikroaļģu izcelsmes augu augšanas stimulatora un antimikrobiālā līdzekļa prototipa izstrāde un testēšana rudens avenēm

05.05.2020.-
31.01.2023.

Pāvels Semjonovs
pavels.semjonovs@lu.lv

Gala atskaite

Bioloģisko lauksaimniecības augu piena (kaņepju un sojas pupiņu) saldējuma eksperimentālā izstrāde ar dažādām ogām, augļu un dārzeņu piedevām

01.05.2019.-
06.08.2020.

Gatis Ozoliņš
gatis.ozolins@prosvego.com

Gala atskaite

Jaunu bioloģiskās lauksaimniecības produktu augu burgeru ar dažādām piedevām eksperimentālā izstrāde

01.05.2020.-
30.10.2021.

Gatis Ozoliņš
gatis.ozolins@prosvego.com

Gala atskaite

Elektroniskās sistēmas izveide kooperatīvo sabiedrību datu pārvaldībai un sadarbības ar biedriem digitalizācijai

01.06.2020.-
15.06.2022.

Aiga Smiltāne
aiga.smiltane@llka.lv

Gala atskaite

Prezentācija

Bioefektīvas dzīvnieku pārtikas izstrāde bioloģiskām saimniecībām

01.05.2019.-
01.09.2021.

Juris Rubens
juris_rubens@inbox.lv

Atskaite

Buklets

Final report
Project brochure
Scientific article

Latvijas izcelsmes kviešu un rudzu ģenētisko resursu piemērotība īpašu pārtikas produktu izejvielu ieguvei

03.08.2020.–
31.01.2023.

Vija Strazdiņa
vija.strazdina@arei.lv

Projekta 
kopsavilkums

Gala atskaite

Pielikumi

Latvijas vietējo govju ģenētiskā fonda saglabāšana un lokālajiem apstākļiem piemērotu citu šķirņu indivīdu pavairošana izmantojot oocītu aspirāciju

01.03.2020.-
28.02.2022.

Ilga Šematoviča
ilga.sematovica@llu.lv

Atskaite

Ekonomiski pamatotu barības receptūru izstrāde saistībā ar cūkgaļas kvalitāti un apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanas iespējām

01.04.2020.-
30.09.2021.

Lilija Degola
lilija.degola@llu.lv

Vebinārs

Gala atskaite

Receptūra

Viedā iepakojuma izstrāde šķidrajiem olu produktiem

01.04.2020.-
30.09.2021.

Vjačeslavs Kočetkovs
vjaceslavs.kocetkovs@balticovo.lv

Gala atskaite ar pielikumiem

Jaunas tehnoloģijas sēklu pirmssējas sagatavošanai un sējai

01.03.2019.-
28.02.2021.

Valts Līcis
valts.licis@videsinstituts.lv

Gala atskaite

Tehnoloģiju
apraksts

Amonjaka emisiju samazināšana putnkopības saimniecībās

01.03.2019.-
08.09.2023.

Solvita Gulbe
solvita@poultry.lv

Atskaite

Pielikums

Jauni bioloģiski līdzekļi un to uzklāšanas metodes skujkoku jaunaudžu aizsardzībai pret pārnadžu un dendrofāgo kukaiņu bojājumiem 02.03.2020.-
31.08.2021.

Rinalds Trukšs
info@energoriga.lv

Atskaite
Harvestera prototipa izstrādāšana kokaugu stādījumu un īscirtmeta plantāciju zāģēšanai un biokurināmā sagatavošanai 01.04.2020.-
31.03.2022.

Andis Lazdiņš
andis.lazdins@silava.lv

Atskaite
Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums augļu dārzu novērtēšanai 01.04.2019.-
21.05.2024.

Vivita Puķīte
vivita.pukite@llu.lv

 
Akmeņu relokācijas metodes aprobācija grūti apstrādājamu, akmeņainu augšņu fizkālmehānisko īpašību uzlabošanai 01.04.2020.-
31.05.2023.

Ieva Erdberga
ieva.erdberga@llu.lv

Gala atskaite
Jaunas barības sastāvdaļas no Latvijas melnās kūdras-kālija humāta pārbaude slaucamo govju ēdināšanā 01.04.2020.-
30.06.2023.

Aiga Nolberga-Trūpa
aigat@llu.lv

Atskaite
Informācijas ievākšanas rīka izstrāde medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanai 01.03.2020.-
28.02.2021.

Zanda Melnalksne
zanda@zemniekusaeima.lv

Gala ziņojums

Lietotnes kodi
(līdz citiem tehniskiem
risinājumiem)
pieejami sūtot
e-pastu uz
aiva.saulite@llkc.lv)

Ziemas kviešu monitorings izmantojot spektroskopiskās metodes 29.02.2020.-
28.02.2022.

Donāts Millers
dmillers@latnet.lv

Gala atskaite
Tehnoloģiju izstrāde oglekļa koncentrācijas noteikšanai augsnē 01.03.2020.-
28.02.2022.

Krišjānis Šmits
smits@cfi.lu.lv

Gala atskaite
Zināšanu pārnese un jaunu graudaugu produktu izstrāde 01.05.2020.-
31.12.2021.

Evita Štrausa
evita.strausa@milzu.lv

Gala atskaite
Jaunāko tehnoloģiju izmantošana nezāļu ierobežošanai laukaugu sējumos integrētajā audzēšanas sistēmā 17.02.2020.-
16.02.2022.

Viktorija Zagorska
viktorija.zagorska@llu.lv

Gala atskaite
Bioloģiskās lauksaimniecības principiem atbilstoša insekticīdu pielietošanas plāna izstrāde smiltsērkšķu raibspārnmušas Rhagoletis batava ierobežošanai smiltsērkšķu stādījumos, lai paaugstinātu bioloģiski audzēto smiltsērkšķu ražas kvantitāti un kvalitāti 02.01.2020.-
31.03.2022.

Viktorija Zagorska
viktorija.zagorska@llu.lv

Gala atskaite
Inovatīvu metožu izmantošana smiltsērkšķu stādījumu ražības un ogu kvalitātes paaugstināšanā 01.03.2020.-
28.02.2023.

Inguna Zukure
ingunazukure@inbox.lv

Atskaite

Buklets