Uzsāktie un pabeigtie inovāciju projekti Latvijā

Projekti tiek īstenoti saskaņā ar valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību 16.pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam „Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai"

Projekta nosaukums

 

Īstenošanas laiks      

Kontaktinformācija Pabeigto projektu ziņojums                            

Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā

Study of application of an innovative dehydration technology in sapropel production, application options of the products, produced on the basis of sapropel

01.04.2018.-31.03.2023.

Ilze Vīķe

ilze.vike@llu.lv 

Noslēguma semināra ieraksts

Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izstrāde ziemas kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanai

Development of a decision support system for the management of leaf and ear diseases in winter wheat

01.04.2018.-31.03.2023.

Linda Šarķe-Fedjajeva

linda.sarke@llkc.lv

Noslēguma konference video

Atskaite

Pielikums:Datu analīze

Pielikums: Slimību riska analīze

Probiotiķu iegūšana no siera un biezpiena suliņām un tālāka pielietošana uzlabotu polifunkcionālu piena produktu ražošanā

Production of probiotics from cheese and curds whey and the further use of whey in production of improved multifunctional dairy products

 1.05.2018. –20.03.2020.  cpiens@apollo.lv Probiotiķu iegūšana
 

Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībā: ģenētiski nemodificetas sojas un jaunu lopbarības miežu šķirņu audzēšana Latvijā

New technologies and economically justified solutions towards the local production of feed for pig breeding: growing in Latvia of genetically unmodified

 1.02.2018. –30.09.2021.

Sanita Zute

sanita.zute@arei.lv

 Virtuālā grāmata "Latvijā audzēta soja un mieži - inovācija cūku ēdināšanā"

Atskaite

Gala ziņojums

Inovatīvas ārstnieciskas pārtikas izstrāde malnutrīcijas/disfāgijas slimniekiem, radot jaunu, nacionāli nozīmīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību

Development of medicinal food for patients of malnutrition/dysfagia, creating a new, nationally significant product with a high added value

1.04.2018. –31.12.2022.

Ēriks Cešeiko eriks.ceseiko@gmail.com

Gala ziņojums

Pielikums

Jauni risinājumi piena produktu un to pārstrādes blakusproduktu ražošanā

New solutions to the production of dairy products and processing of by-products

1.05.2018. –31.08.2020.

Jana Lakstiņa

jana@baltais.lv

Piena produktu un to pārstrādes blakusproduktu ražošana

Metodiskais materiāls

Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīm

01.09.2018.–31.07.2022.

Anatolijs Zabašta

anatolijs.zabasta@rtu.lv

Gala atskaite

Robotizētas nezāļu ierobežošanas iekārtas izveide

Development of a robotic weed management equipment

01.01.2019.-28.02.2021.

Jānis Jaško

janis.jasko@llu.lv

Gala atskaite

Pielikumi

Lauku saimniecību pārvaldības elektroniskās sistēmas izveide

Development of electronic farm management system

01.01.2019.-30.06.2023.

Linda Šarķe-Fedjajeva

linda.sarke@llkc.lv

 

Vienotas kokmateriālu plūsmas pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā

Development of a uniform support system of wood flow management for more effective forestry development in Latvia

01.01.2019.-31.12.2022.

Jānis Magaznieks

janis.magaznieks@lkuuv.lv

 Gala atskaite

Inovatīvi, ekonomiski pamatoti risinājumi ābeļu un aveņu ražošanas efektivitātes un augļu kvalitātes paaugstināšanai

Innovative and economically justified solutions to raise production efficiency and quality of fruit for apples and rasberries

01.11.2018.-07.06.2023.

Pēteris Skrastiņš

peteris@laas.lv

 

Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās

Research of effective heat production and supply solutions in covered areas

01.03.2019.-30.06.2023.

Ādolfs Ruciņš

adolfs.rucins@llu.lv

 

Bioloģiski ražots marmorēts steiks

Organically produced marbled steak

01.01.2019.-30.12.2022.

Aldis Lācis

allbms@inbox.lv

Gala atskaite

Pielikumi

Noslēguma semināra video

Projekta video materiāls

Rūpnieciskais pētījums - bioloģisko un konvencionālo kāpostu ražošana un pārstrāde, izpētot un izstrādājot inovatīvas bezatlikuma tehnoloģijas skābētu kāpostu sulas pulvera (dehidrāta)  iegūšanai un pielietošanai jaunu produktu radīšanā ar augstu pievienoto vērtības pārtikas, kosmētikas un farmācijas (uztura bagātinātāji) jomā

Industrial research - production and processing of organic and conventional cabbage, by studying and working out innovative and zero waste technology

01.05.2019.-31.01.2022.

Zanda Krūma

zanda.kruma@llu.lv

 Gala atskaite

Noslēguma prezentācijas video

Latvijas cūkkopības ilgtspējīga attīstība uz antibiotiku brīvas un bioloģiskas saimniekošas pamatiem

A sustainable development of pig breeding based on organic farming and free from antibiotics

01.10.2019.-05.10.2022.

Valentīna Doze

valentina@lcaa.lv

 Gala atskaite

Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām - digestāta un šķeldas koģenerācijas atliekām - koksnes pelniem

Development of a new technology for the production of plant fertilizers from the residues of biogas plant digestion (digestate) and woodchip cogeneration (woodchip ash)

01.10.2019.-30.04.2023.

Aleksandrs Adamovičs

aleksandrs.adamovics@llu.lv

Ilze Vīķe

ilze.vike@llu.lv

 Semināra ieraksts

Video

Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu

Determining of the optimal growth conditions for vegetables using hydroponics cultivation method with artificial and natural lightening

01.09.2019.-30.09.2021.

Anita Osvalde

anita.osvalde@inbox.lv

Gala atskaite

Pielikumi

Autonoma robotizēta platforma Latvijas iDārzs - ilgtspējīgai stādaudzēšanas nozares attīstībai

Autonomous robotic platform Latvijas iDārzs (Latvian i-Garden) - for a sustainable development of plant nursey sector

01.05.2019.-31.10.2022.

Anta Sparinska

anta.sparinska@bulduri.lv

 Gala atskaite

Saite uz datubāzi skatītāju režīmā

Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai

Advance Farming Systems for Environmentally Friendly and Efficient Crop Production in Latvia

01.08.2019.-31.01.2023.

Inga Jansone

inga.jansone@arei.lv

Noslēguma konferences video

Atskaite

Buklets

Zinātniski pamatotu skābpiena produktu izstrāde no bioloģiskā lauksaimniecībā iegūtām izejvielām un to klīniskie pētījumi

Development of scientifically justified fermented dairy products from organic milk and their clinical study

01.10.2019.-01.07.2022.

Jana Lakstiņa

jana@baltais.lv

 Gala atskaite

Inovatīvu risinājumu izpēte un jaunu metožu izstrāde efektivitātes un kvalitātes veicināšanai Latvijas siltumnīcu sektorā [IRIS]

Research for innovative solutions and development of new methods, facilitating effectiveness and quality improvement in Latvian greenhouse sector [IRIS]

01.10.2019.-30.06.2023.

Ansis Avotiņš

ansis.avotins@rtu.lv

 

Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei

Obtaining of bio-degradable polymers from renewable resources for production of protective coatings and packaging materials for fruits

01.10.2019.-30.09.2022.

Pāvels Semjonovs

pavels.semjonovs@lu.lv

 Gala atskaite

Smiltsērkšķu sēklu eļļas iegūšanas tehnoloģijas izstrāde, izmantojot superkritisko CO2 ekstrakciju

Development of sea buckthorn seed oil production technology using supercritical CO2 extraction

01.10.2019.-01.11.2021.

Mārtiņš Šķiņķis

martins@1b.lv

 Atskaite

Ekonomiski pamatota sūkalu pārstrāde jauniem produktiem pārtikai un lopbarībai

Economically justified processing of whey for new food and feed

01.01.2020.-02.05.2022.

Jeļena Zagorska

jelena.zagorska@llu.lv

 Noslēguma prezentācijas video

Gala atskaite

Mākslīgajā intelektā balstītas sistēmas COWOW rūpnieciskais pētījums

Industrial research of the COWOW system, based on artificial intellect

02.01.2020.-15.04.2022.

Vita Stūre

vita.sture@gmail.com

 Gala atskaite

Biotehnoloģiju kompetences attīstība augstvērtīgu dārzkopības produktu ieguvei

Development of biotechnological competences for production of high-value horticulture products

01.07.2019.-30.06.2023.

Līva Ļebedeva

liva.lebedeva@bulduri.lv

 

Mūsdienīga briežu, pilna cikla bioekonomiska bezatlikumu pārstrāde ar gala produktu - izejvielu ar augstu pievienoto vērtību pārtikas, kosmētikas un farmācijas industrijai iegūšanai

Modern bio-economic waste-less processing of deer, producing the end product - raw material with a high added value for food, cosmetics and pharmaceut

01.11.2019.-15.11.2022.

Māra Paeglīte

deerparks@inbox.lv

 

Jaunu metožu, tehnoloģiju un risinājumu izstrāde un pārbaude Latvijas lauksaimniecības augu cilmes šūnas iegūšanas procesā, radot inovatīvu risinājumu to tālākai integrācijai dzeramajā ūdenī

Development and verification of new methods, technologies and solutions in the process of production of agricultural plant stem cells creating an innovative solution to their further integration in drinking water 

01.10.2019.-30.01.2022.

Anita Pedāne

anita@nordic-food.eu

 Gala atskaite

Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā

Innovative solutions in planning and organization of agricultural and forestry produce transportation

01.01.2019.-30.12.2022.

Andris Spūlis

andris.spulis@komin.lv

 

Inovatīvi risinājumi industriālo kaņepju apstrādē un pārstrādē

02.01.2019.-18.06.2024.

Solvita Boldāne

solvita.boldane@gmail.com

 

Inovatīvs mikroorganismus saturošs organiskais mēslošanas līdzeklis

Innovative organic fertilizer containing microorganisms

30.06.2022.-30.06.2025.

Valentīna Doze

valentina@lcaa.lv

 

 

Augļu krūmu zaru griešanas kombains AgroBots


AgroBots harvester for cutting branches of fruit bushes

 

 01.07.2022.-30.06.2025.  

Ansis Avotiņš, ansis.avotins@rtu.lv

 

Latvijas tradicionālā ārstniecības auga biškrēsliņa lapu ekstrakta zāļu formu izstrāde un tā ietekme uz aitu gremošanas kanāla mikrobiomu un pretparazitāru kontroli


Development of the medication form from the extract of the leaves of the Latvian traditional medicinal plant tansy and its impact on the sheep digestive tract microbiome and antiparasitic control

 16.06.2022.-30.06.2025.

Līga Kovaļčuka liga.kovalcuka@llu.lv;

Ilze Vīķe

ilze.vike@llu.lv

 

Augu izcelsmes barības piedevas izstrāde putnu imunitātes stiprināšanai un olu uzturvērtības paaugstināšanai ar omega-3 taukskābēm


Development of plant origin feed supplement for strengthening poultry immunity and increasing nutritional value of eggs with omega-3 fatty acids

 02.09.2022.-30.06.2025. Pāvels Semjonovs pavels.semjonovs@lu.lv  

Bioloģiskās lauksaimniecības principiem atbilstoši smiltsērkšķu audzēšanas tehnoloģiskie risinājumi, ņemot vērā trīs galvenos aspektus: smiltsērkšķu raibspārnmušas Rhagoletis batava ierobežošana, mēslošana un laistīšana smiltsērkšķu komercstādījumos


Technological solutions for sea buckthorn growing technology according to organic farming principles, taking into account three main aspects: sea buckthorn fly Rhagoletis batava control, fertilization and watering in commercial plantings of sea buckthorn

14.03.2022.-30.06.2025. Viktorija Zagorska viktorija.zagorska@llu.lv  

3D fotogrammetrijas pielietošana un energoefektivitāti veicinošu inovāciju ieviešana optimālāku vides apstākļu nodrošināšanai vertikālajā lauksaimniecībā


Application of 3D photogrammetry and implementation of energy efficiency facilitating innovations to ensure more optimal environmental conditions in vertical farming

01.09.2022.-31.08.2024. Rinalds Trukšs rinalds@broccoli-global.com  

Buļļu spermas dzimum-šķirošana izmantojot inovatīvu tehnoloģiju


Sex-sorting of bull semen, using innovative technology

01.06.2022.-30.06.2025. Ilga Šematoviča isem@inbox.lv  

CO2 piesaistes un SEG emisiju mazināšanas pasākumi meža apsaimniekošanā un ietekmes novērtēšanas sistēma


Measures of CO2 sequestration and reduction of GHG emissions in forest management, and impact assessment system

15.08.2022.-30.06.2025. Elvīra Grasmane elvira.grasmane@mkpc.llkc.lv  

 

 

Online service for calculations of glasshouse gas (GHG) emissions at  dairy and grain  farm level in Latvia

 01.06.2022.-01.06.2025. Aleksejs Nipers aleksejs.nipers@llu.lv  
 
 

Development of a digital tool for management of the hunting process and information exchange to improve public health and safety

 01.07.2022.-31.03.2025. Dārta Gātere darta@zemniekusaeima.lv  
 
 

Developing and testing of new microbiological preparations for improvement of crop productivity

 02.09.2022.-30.06.2025.

Pāvels Semjonovs

pavels.semjonovs@lu.lv

 
 
 

Effective farm monitoring of the environment and animal welfare

 01.07.2022.-30.06.2025. Renārs Stūrmanis renars.sturmanis@llkc.lv  
 
 

Protein recovery from agricultural residues by using insects and creation of a new life cycle

 01.07.2022.-31.08.2024. Evija Pudāne evija@cleantechlatvia.com  
 
 

Potential use of legumes in production of dairy products alternatives

 01.09.2022.-30.06.2025. Jana Lakstiņa jana@baltais.lv  
 

The Internet of Things system for the diagnosis of conditionally pathogenic bacteria, monitoring and limiting the use of antibiotics

01.09.2022.-15.10.2024. Vita Stūre vita.sture@gmail.com  
 

Support fund of cooperatives

01.07.2022.-30.06.2025. Rolands Feldmanis rolands.feldmanis@llka.lv  
 

Innovative technologic solutions for dehorning alternatives in cattle herds

01.07.2022.-30.06.2025. Elita Aplociņa elita.aplocina@llu.lv  
 

Developing of a wasteless processing technology of sea buckthorn berries

15.08.2022.-01.08.2024. Martins Skinkis martins@1b.lv  
 

Production of healthy planting material and testing of innovative growing methods for crops, significant for national economy.

01.09.2022.-30.06.2025. Anta Sparinska anta.sparinska@bulduri.lv  
 
 

Production and approbation of conifer tree seedling protection product, safe for nature and humans, against damages caused by dendro-phagocytic insects

01.09.2022.-30.06.2025. Uldis Grinfelds uldis.grinfelds@silava.lv  
Projekti tiek īstenoti saskaņā ar valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību 16. pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei"
Projekta                                                                                          nosaukums                                                                
Īstenošanas laiks
Kontaktinformācija Pabeigto projektu ziņojums
Jauna dārzeņa  – edamame audzēšanas tehnoloģijas izstrāde bioloģiskajā  ražošanā 2018.-2021.gada 28.februāris

Dr.agr.Līga Lepse

liga.lepse@llu.lv

 Kopsavilkums-atskaite
Cietes kartupeļu ražošanas cikla tehnoloģijas posmu pilnveidošana un ieviešana 2018.gada 1. marts - 2021. gada 28. februāris

Dr.agr.Ilze Skrabule

ilze.skrabule@arei.lv

 Gala pārskats

Siltumenerģijas efektivitātes uzlabošanas tehnoloģijas izstrāde segto platību veģetācijas perioda pagarināšanai

 2017.gada 11.novembris-2020.gada 31.oktobris  
Ilze Vīķe

Siltumenerģijas efektivitātes uzlabošana

Metodiskie norādījumi

Jaunu plūmju šķirņu audzēšanas iespējas dažādos Latvijas
reģionos ar inovatīvu vainagu veidošanas sistēmu

2018.-2023. gada 1.marts

Svetlana Jarmoļiča

 Gala atskaite

Brūkleņu Vaccinium vitis-idaea šķirņu pavairošanas un audzēšanas metodikas izveide

2018.gada 11.jūlija-2021.gada 30.novembrim

Dr. biol. Signe Tomsone

signe.tomsone@lu.lv

 Gala atskaite

Pavairošanas un audzēšanas metodika

Inovatīvu žeņšeņa un Ķīnas zirdzenes audzēšanas tehnoloģiju un pārtikas produktu izstrāde

2018.gada 1.janvāris – 2021.gada 31.decembris

Arta Kronberga

Arta.Kronberga@fieldandforest.lv

 Gala atskaite
Pārtikas kaņepju audzēšanas, pirmapstrādes tehnoloģiju izstrāde un produkcijas kvalitātes uzlabošana uzņēmumu ilgtspējības un ekonomisko rādītāju uzlabošanai  2018.gada 1.janvāris – 2021.gada 30.jūnijs  

Arta Kronberga Arta.Kronberga@arei.lv

 Gala atskaite
Inovatīvu, funkcionālu pārtikas un lopbarības produktu izstrāde bezatlikuma tehnoloģijā 2017.gads- 2018.gada 20.decembris

Valdis Ieviņš

lpksbok@e-apollo.lv

 Projekta gala atskaite
Lēmuma pieņemšanas rīks par augu augšanas regulatora lietošanu ziemas rapsī 2017. gada 1. novembris – 2021. gada 31. decembris

Rita Bartuševica

rita@strops.lv

 Gala atskaite
Risinājumu izstrāde bērza finierkluču plantāciju produktivitātes un kvalitātes paaugstināšanai ar krājas kopšanas cirtēm 2017. gada 2. oktobris - 2019. gada 31. decembris

Kaspars Liepiņš

kaspars.liepins@silava.lv

Krājas kopšana bērzu plantācijās

Bērzu finierkluču plantāciju un kokaudžu krājas kopšanas ciršu ekonomiskās efektivitātes aprēķinu modelis

MS Excel modelis bērzu apsaimniekošanas režīma plānošanai

Tehnoloģijas izstrāde graudu kaltēšanai ar aktīvo vēdināšanu, pielietojot ozonu 2018.gada 1.novembris-2021.gada 30.aprīlis

Ādolfs Ruciņš

arucins@ltk.lv

 Gala atskaite
Zaļmēslojumu maisījumu un augu lauzējveltņa izmantošana tiešās sējas risinājumiem graudaugu audzēšanā integrētajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā 2018.gada 1.oktobris-2023.gada 30.jūnija

Jānis  Kleins

dpagri@inbox.lv

 
Jaunas, videi draudzīgas metodes izmantošana lauksaimniecības produktu attīrīšanai un uzglabāšanai 2018.gada 1.augusts-2019.gada 16.septembris

Laila Kalniņa

laila.kalnina@gmail.com

 

Lauksaimniecības produktu attīrīšana un uzglabāšana_atskaite

Video

Zemeņu audzēšanas tehnoloģija, izmantojot substrāta apsildi augstajos tuneļos, ar vai bez papildus apgaismojuma, un optimāla augu biezības izvērtēšana augstajos tuneļos, maksimālai ražības paaugstināšanai 2019. gads-2021.gada 30.novembris
Marita Joņina
 
Barības vielu vajadzība un to nodrošinājuma pilnveide ķiršiem 2019. gada 1. janvāris- 2022. gada 31. marts
Daina Feldmane daina.feldmane@llu.lv
 Gala atskaite
Ziemas ķiploku audzēšanas modernizācija drošas ražas ieguvei bioloģiskajā saimniecībā 2018.gada augusts-2021.gada februāris
Daiga Lazdiņa
 Gala atskaite
Inovatīvas zirgu vērtēšanas metodes izstrāde zirgkopības nozares konkurētspējas palielināšanai 2018.gada 1.aprīlis-2021.gada 1.marts
Aija Luse
 Gala atskaite
Biškopības digitalizācija 2018.gada oktobris-2020.gada 28.februāris
Atis Vallis

Biškopības digitalizācija

 www.estrops.lv

Augšanas regulatora lietošana ābelēm 2018.gads līdz 2021. gada 28.februāris
Jānis Lepsis
 Gala atskaite
Siltumnīcu kompleksu apgaismojuma sistēmas novērtēšanas metodikas izstrāde 2018.gada 1.augusts.-2023.gada 30.jūnijs

Anita Boldāne

anita.boldane@tpriga.lv

 
Latvijas lauksaimniecības resursu ilgstspejīga izmantošana inovatīvu tehnoloģiju un funkcionālu pārtikas produktu, ar paaugstinātu uzturvētību izstrādei 2018.gads-2020.gada 30.jūlijs

Ieva Viļuma

ricberry.ricberry@gmail.com

Inovatīvu pārtikas produktu izstrāde
Autonomā biškopība 01.02.2018.-20.02.2020.

Anatolijs Zabašta

anatolijs.zabasta@rtu.lv

 

Autonomā biškopība

Izstrādātās iekārtas  pielietojums

Inovatīvas zālāju sēklas pirmapstrādes tehnoloģijas izstrāde sākotnējā sēklkopībā 2018.gada 1.septembris- 2021.gada 31.decembris

Martins Flaksis

martins@krastmali.lv

 

Atbilstošu dējējvistu šķirņu izpēte bioloģiski audzētu vistu olu komercražošanai Latvijā izmantojot dažādu barību

2019. gada marts - 2022.gada marts

Rolands Neimanis

rolands.neimanis@inbox.lv

 Noslēguma atskaite

Ārstniecības augu ekstraktus saturoša pretparazitārā fitolīdzekļa izstrāde

2019. gada 1. marts - 2023. gada 31. maijs

Ilze Vīķe

ilze.vike@llu.lv

Tiešsaistes semināra ieraksts

Granulēta bioloģiska mēslojuma ražošanas tehnoloģijas izstrāde un testēšana bioloģiskās saimniekošanas apstākļos

01.02.2019.-30.06.2022.

Gatis Vītums Jaunzems

ecolauks@inbox.lv

 Atskaite

Augsnes ielabošana ar bioloģiskās izcelsmes saturošiem materiāliem

15.02.2019.- 31.12.2021.

Kaspars Makovskis

kaspars.makovskis@silava.lv

 Atskaite

Daudzfunkcionālas pacilu veidošanas iekārtas izstrādāšana meža atjaunošanai izcirtumos uz auglīgām un pārmitrām augsnēm

1.03.2019.- 31.05.2021.

Dagnija Lazdiņa

dagnija.lazdina@silava.lv

Atskaite

Video

Bioloģiski aktīvu produktu ar dabīgiem konservantiem ražošana zemnieku saimniecībā uz vietas

01.11.2017.-07.04.2019.

Uģis Grīnbergs

ugis@adsl.lv

 PEMMIKS Atskaite

Medus maisījuma ar paaugstinātu uzturvērtību un nemainīgu viskozitāti izstrāde

2019.-2021.gada 19.jūlijs

Jānis Kronbergs

janis.kronbergs@bizeco.lv

 Gala ziņojums

Projekta noslēguma pasākums

Inovatīvas labību un pākšaugu sējumu kopšanas tehnoloģijas izpēte pielietošanai nezāļu ierobežošanā bez pesticīdu lietošanas

24.01.2020.-06.01.2023.
Līvija Zariņa 
 Gala atskaite

Vietējo proteīnaugu izmantošanas veicināšana dējējvistu barībā

01.03.2019.-31.12.2020.

Solvita Gulbe

solvita@poultry.lv

Projekta kopsavilkums

Bioloģiski audzēto kultūraugu ražības un kvalitātes paaugstināšana, izmantojot jaunus minerālorganiskos mēslošanas līdzekļus

01.04.2020.-31.03.2023.

Līva Purmale

liva.purmale@bulduri.lv

 Gala atskaite

Ziemciešu genciānas un sudrabsveces mikropavairošanas tehnoloģiju izstrāde un iegūto jaunstādu pārbaude dažādos augšanas apstākļos Latvijā

01.04.2020.-28.02.2023.

Līva Purmale

liva.purmale@bulduri.lv

 Gala atskaite

Inovatīvu, konkurētspējīgu krūmcidonijas audzēšanas tehnoloģiju ieviešana un augļu pārstrādes produktu sortimenta paplašināšana

01.04.2020.-31.05.2023.

Edīte Kaufmane

edite.kaufmane@llu.lv

 Atskaite

Augsnes erozijas un SEG emisiju samazināšana, izmantojot Latvijas augsnes tipiem paredzētu sējmašīnu

04.12.2019.-31.07.2021.

Kaspars Dzergačs

kaspars.dzergacs@atvases-rk.lv

 

Konditorijas izstrādājumu (tortes) inovatīvu sastāvdaļu izstrāde un ražošana no kartupeļiem

01.01.2020.-31.03.2022.

Juris Goldmanis

inesestortes@inbox.lv

 Atskaite

Saldā ķirša (Cerasus avium Moench.syn. Prunus avium L.) pavairošanas tehnoloģiju aprobācija un perspektīvāko klonu atlase produktīvu lietkoksnes stādījumu ierīkošanai Latvijas klimatiskajos apstākļos

01.04.2020.-31.03.2023.

Dagnija Lazdiņa

dagnija.lazdina@silava.lv

 

Papeļu plantāciju un kokaugu stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes izstrāde zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai

01.06.2020.-31.12.2022.

Kaspars Liepiņš

kaspars.liepins@silava.lv

Gala atskaite

Pielikumi

Mikroaļģu izcelsmes augu augšanas stimulatora un antimikrobiālā līdzekļa prototipa izstrāde un testēšana rudens avenēm

05.05.2020.-31.01.2023.

Pāvels Semjonovs

pavels.semjonovs@lu.lv

Gala atskaite

Bioloģisko lauksaimniecības augu piena (kaņepju un sojas pupiņu) saldējuma eksperimentālā izstrāde ar dažādām ogām, augļu un dārzeņu piedevām

01.05.2019.-06.08.2020.

Gatis Ozoliņš

gatis.ozolins@prosvego.com

Augu piena saldējuma eksperimentālā izstrāde

Jaunu bioloģiskās lauksaimniecības produktu augu burgeru ar dažādām piedevām eksperimentālā izstrāde

01.05.2020.-30.10.2021.

Gatis Ozoliņš

gatis.ozolins@prosvego.com

 Gala atskaite

Elektroniskās sistēmas izveide kooperatīvo sabiedrību datu pārvaldībai un sadarbības ar biedriem digitalizācijai

01.06.2020.-15.06.2022.

Aiga Smiltāne

aiga.smiltane@llka.lv

Gala atskaite

Prezentācija

Bioefektīvas dzīvnieku pārtikas izstrāde bioloģiskām saimniecībām

01.05.2019.-2021.gada septembris

Juris Rubens

juris_rubens@inbox.lv

Atskaite

Buklets

Final results_ENG

Brochure_ENG

Latvijas izcelsmes kviešu un rudzu ģenētisko resursu piemērotība īpašu pārtikas produktu izejvielu ieguvei


03.08.2020.–31.01.2023.

Vija Strazdiņa

vija.strazdina@arei.lv

Projekta noslēguma informācija

Atskaite

Pielikumi

Latvijas vietējo govju ģenētiskā fonda saglabāšana un lokālajiem apstākļiem piemērotu citu šķirņu indivīdu pavairošana izmantojot oocītu aspirāciju

01.03.2020.-

28.02.2022.

Ilga Šematoviča

ilga.sematovica@llu.lv

 Atskaite

Ekonomiski pamatotu barības receptūru izstrāde saistībā ar cūkgaļas kvalitāti un apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanas iespējām

01.04.2020.-30.09.2021.

Lilija Degola

lilija.degola@llu.lv

 Vebinārs

Gala atskaite

Receptūra

Viedā iepakojuma izstrāde šķidrajiem olu produktiem

01.04.2020.-30.09.2021.

Vjačeslavs Kočetkovs

vjaceslavs.kocetkovs@balticovo.lv

 Gala atskaite ar pielikumiem

Jaunas tehnoloģijas sēklu pirmssējas sagatavošanai un sējai

01.03.2019.-28.02.2021.

Valts Līcis

valts.licis@videsinstituts.lv

Gala atskaite

Tehnoloģiju apraksts

Amonjaka emisiju samazināšana dējējvistu saimniecībās

01.03.2019.-31.07.2022.

Solvita Gulbe

solvita@poultry.lv

 
Jauni bioloģiski līdzekļi un to uzklāšanas metodes skujkoku jaunaudžu aizsardzībai pret pārnadžu un dendrofāgo kukaiņu bojājumiem 02.03.2020.-31.08.2021.

Rinalds Trukšs

info@energoriga.lv

 Atskaite
Harvestera prototipa izstrādāšana kokaugu stādījumu un īscirtmeta plantāciju zāģēšanai un biokurināmā sagatavošanai 01.04.2020.-31.03.2022.

Andis Lazdiņš

andis.lazdins@silava.lv

 Atskaite
Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums augļu dārzu novērtēšanai 01.04.2019.-31.05.2023.

Vivita Puķīte

vivita.pukite@llu.lv

 
Akmeņu relokācijas metodes aprobācija grūti apstrādājamu, akmeņainu augšņu fizkālmehānisko īpašību uzlabošanai 01.04.2020.-31.05.2023.

Ieva Erdberga

ieva.erdberga@llu.lv

 
Jaunas barības sastāvdaļas no Latvijas melnās kūdras-kālija humāta pārbaude slaucamo govju ēdināšanā 01.04.2020.-30.06.2023.

Aiga Nolberga-Trūpa

aigat@llu.lv

 Atskaite
Informācijas ievākšanas rīka izstrāde medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanai 01.03.2020.-28.02.2021.

Zanda Melnalksne

zanda@zemniekusaeima.lv

 Gala ziņojums

Lietotnes kodi (līdz citiem tehniskiem risinājumiem pieejami sūtot e-pastu uz aiva.saulite@llkc.lv)

Ziemas kviešu monitorings izmantojot spektroskopiskās metodes 29.02.2020.-28.02.2022.

Donāts Millers

dmillers@latnet.lv

 Gala atskaite
Tehnoloģiju izstrāde oglekļa koncentrācijas noteikšanai augsnē 01.03.2020.-28.02.2022.

Krišjānis Šmits

smits@cfi.lu.lv

 Gala atskaite
Zināšanu pārnese un jaunu graudaugu produktu izstrāde 01.05.2020.-31.12.2021.

Evita Štrausa

evita.strausa@milzu.lv

 Gala atskaite
Jaunāko tehnoloģiju izmantošana nezāļu ierobežošanai laukaugu sējumos integrētajā audzēšanas sistēmā 17.02.2020.-16.02.2022.

Viktorija Zagorska

viktorija.zagorska@llu.lv

 Gala atskaite
Bioloģiskās lauksaimniecības principiem atbilstoša insekticīdu pielietošanas plāna izstrāde smiltsērkšķu raibspārnmušas Rhagoletis batava ierobežošanai smiltsērkšķu stādījumos, lai paaugstinātu bioloģiski audzēto smiltsērkšķu ražas kvantitāti un kvalitāti 02.01.2020.-31.03.2022.

Viktorija Zagorska

viktorija.zagorska@llu.lv

 Gala atskaite
Inovatīvu metožu izmantošana smiltsērkšķu stādījumu ražības un ogu kvalitātes paaugstināšanā 01.03.2020.-28.02.2023.

Inguna Zukure

ingunazukure@inbox.lv

Atskaite

Buklets