Latvijas izcelsmes kviešu un rudzu ģenētisko resursu piemērotība īpašu pārtikas produktu izejvielu ieguvei

 Pētījums ir aktuāls, un nepieciešams, lai agrāk selekcionētā Latvijas izcelsmes rudzu šķirne ‘Stendes II’, kā arī ziemas un vasaras kvieši, kas šobrīd tiek uzglabāti Latvijas gēnu bankā, tiktu reģistrēti Latvijas saglabājamo šķirņu sarakstā, un uzsākta to sēklaudzēšana, ar mērķi tālāk izmantot vērtīgu pārtikas izejvielu ražošanai.

Ierīkotajos izmēģinājuma laukos un laboratorijā pētījumus veiks 3 gadus.

Sadarbības partneri:

Agroresursu un ekonomikas institūts Stendes pētniecības centrs, Zemnieku saimniecība ‘Brīvzemnieki’.

Projekta īstenošanas periods: 03.08 2020.–31.01.2023.

Projekta mērķis

Izvērtēt bioloģiskajos audzēšanas apstākļos laika posmā no 1922. - 1950.  gadam Latvijā selekcionēto 15 ziemas un 20 vasaras kviešu, kā arī rudzu šķirnes “Stendes II” ražību, graudu kvalitāti, slimību un veldres izturību. Atlasītos, vērtīgākos genotipus aprakstīt un reģistrēt Latvijas ģenētisko resursu saglabājamo šķirņu sarakstā, kā arī tos pavairot, radot iespēju, paplašināt maizes ražotāju tīklu.

Projekta 1. aktivitātes ietvaros ’Latvijas ziemas un vasaras kviešu, kā arī rudzu ģenētisko resursu novērtēšana un labāko genotipu atlase’ , 12.09.2020. gadā iekārtoja izmēģinājumu sertificētā bioloģiskā laukā.

Šobrīd tiek gatavota 2021. gada pavasara sējai vasaras kviešu ģenētisko resursu sēkla.

Kopējās projekta izmaksas: 58 128,55 eiro

Projekta koordinatori: Vija Strazdiņa, vija.strazdina@arei.lv, Selva Pētersone

Informāciju sagatavoja:

Mg.lauks. Vija Strazdiņa  Agroresursu un ekonomikas institūts Stendes pētniecības centrs

 

Pielikums: