Mežsaimniecība

Cēsu novads, "Tīraine", "Ungurmuiža", "Zvejnieki" | Informatīvais seminārs "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par ES atbalsta saņemšanu meža īpašniekiem, meža apsaimniekošanas nosacījumiem Gaujas nacionālā parka neitrālajā zonā, kultūrvēsturiskajā zonā, ainavu aizsardzības zonā un dabas lieguma zonā.

Izglītojošs seminārs Talsu nov. - Mācīsimies pazīt sēnes-ēdamās, neēdamās

Meža nekoksnes resursi, to, izmantošana Latvijā. Gada sēne. Cepurīšu sēnes,to sistemātika un raksturīgās pazīmes. Sēnes pārtikā,
neparastās ēdamās sēnes, īpaši indīgās Latvijas sēnes. Sēņošanas tradīcijas. Sēņošana - iepazīšanās ar sēnēm dabā, to atpazīšana un ievākšana. Sēņu izstādes veidošana, apskate, diskusijas.

Izglītojošs seminārs Madonas nov. - Mācīsimies pazīt sēnes-ēdamās, neēdamās

Meža nekoksnes resursi, to izmantošana Latvijā.Gada sēne 2021. Sēņu nozīme dabā.Aizsargājamās sēnes. Cepurīšu sēnes, to sistemātika un
raksturīgās pazīmes. Sēnes pārtikā, neparastās ēdamās sēnes,sēņošanas tradīcijas.Īpaši indīgās Latvijas sēnes. Sēņošana-iepazīšanās ar sēnēm dabā,to atpazīšana un ievākšana. Sēņu izstādes veidošana,apskate,diskusijas.

Informatīvs seminārs 2 Cēsu nov. - Meža aizsardzības aktualitātes, ES atbalsta pasākumi MKPC 2021.gadā

Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2021. gadā - Zināšanu pārneses pasākumi - Arodapmācību projekts (mācību iespējas par
dažādām ar mežu saistītām tēmām); Konsultāciju projekts; Meža apmeklējumi. Informācija par ES atbalsta saņemšanas nosacījumiem meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai un . jaunaudžu retināšanai. Aizsardzības līdzekļi pret pārnadžu
bojājumiem, praktiskā pielietošana.

Informatīvs seminārs Cēsu nov. - Meža aizsardzības aktualitātes, ES atbalsta pasākumi MKPC 2021.gadā

Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2021. gadā - Zināšanu pārneses pasākumi - Arodapmācību projekts (mācību iespējas par
dažādām ar mežu saistītām tēmām); Konsultāciju projekts; Meža apmeklējumi. Informācija par ES atbalsta saņemšanas nosacījumiem meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai un . jaunaudžu retināšanai. Aizsardzības līdzekļi pret pārnadžu
bojājumiem, praktiskā pielietošana.

Saldus novads, "Pagastmāja”, Rubas pagasts | Informatīvs seminārs "Izmaiņas ES atbalsta saņemšanai jaunaudžu kopšanai. Praktiski padomi projektu realizācijai."

Semināra dalībnieki tiks informēti par aktualitātēm sakara ar ES atbalstu meža īpašniekiem, aktuālo informācija par projekta 7. kārtu. Tāpat dalībniekiem praktiski darbojoties mežā būs iespējams saņemt informāciju par jaunaudžu apsekošanu, kopšanas intensitāti un tās izvērtēšanu. Tiks sniegti arī praktiski padomi kopjamo kociņu izvēlnē.

Līvānu novads, Sutru pagasts, Uzvaras iela 5 | Informatīvais seminārs "Izmaiņas ES atbalsta saņemšanai Jaunaudžu retināšanai"

Semināra dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar izmaiņām ES atbalsta saņemšanai jaunaudžu retināšanai 7.kārtā. Semināra praktiskajā daļā būs iespēja piedalīties jaunaudžu apsekošanā, novērtēt kopšanas intensitāti un iegūt praktiskus mežziņa padomus. Būs iespējams iepazīties ar praktiskiem piemēriem apšu jaunaudžu apsaimniekošanā.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība