Mežsaimniecība

14.03.2023., MKPC Madonas nodaļa| Seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktuālās izmaiņas MK noteikumos Nr.935 un Nr.308"

Semināra tēma:

- Atskats par paveikto, darbības virzieni 2023.gadā.

- Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, tā mazināšanas iespējas.

- Izmaiņas MK noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā’’ un MK noteikumos Nr. 308. “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”.

- Objekts mežā!

Lektori: Mairita Bondare (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs), Vilnis Trops (Valsts meža dienests).

17.03.2023., MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa| Seminārs "Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības riski un ierobežošanas pasākumi"

Semināra tēma:

- MKPC aktualitātes
- Egļu astoņzobu mizgrauzis - postošākais kaitēklis parastajai eglei.
- Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, atpazīstamība.
- Izplatības riski reģionos.
- Pārbrauciens uz meža īpašumu "Valsts mežs Rumba".
- Meža sanitārā stāvokļa apsekošana.
- Egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana.
- Pasākumi kaitēkļa ierobežošanai konkrētajā īpašumā, konkrētajā situācijā, praktiski ieteikumi.

10.03.2023., MKPC Preiļi | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības riski, ierobežošanas pasākumi"

Semināra tēma:

- Meža sanitārā stāvokļa apsekošana.
- Egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana.
- Pasākumi kaitēkļa ierobežošanai konkrētajā īpašumā, praktiski ieteikumi meža īpašniekam.
- Pārbrauciens uz Preiļu pagasta "Dzeņu mājām".
- Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, atpazīstamība.
- Izplatības riski reģionos.

Lektori: Oskars Zaļkalns (Valsts meža dienests, Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts).

10.03.2023., MKPC Sēlijas nodaļa | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības riski, ierobežošanas pasākumi"

Semināra tēma:

- Egļu astoņzobu mizgrauzis - postošākais kaitēklis parastajai eglei.
- Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, atpazīstamība.
- Izplatības riski reģionos.
- Meža sanitārā stāvokļa apsekošana.
- Egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana.
- Pasākumi kaitēkļa ierobežošanai konkrētajā īpašumā, konkrētajā situācijā, praktiski ieteikumi.

Lektors: Oskars Zaļkalns (VMD Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts).

03.03.2023., MKPC Rīgas reģionālā nodaļa| Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības riski, ierobežošanas pasākumi"

Semināra tēma:

- Egļu astoņzobu mizgrauzis - postošākais kaitēklis parastajai eglei.
- Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, atpazīstamība.
- Izplatības riski reģionos.
- Meža sanitārā stāvokļa apsekošana.
- Egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana.
- Pasākumi kaitēkļa ierobežošanai konkrētajā īpašumā, konkrētajā situācijā, praktiski ieteikumi.

Lektors: Oskars Zaļkalns (VMD Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts), Rita Daščiora (MKPC Rīgas nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante).

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” februāra numurā – reportāža par Berlīnes “Zaļo nedēļu” – pasaules lielāko pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādi – un Latvijas līdzdalību tajā.

17.02.2023., MKPC Saldus | Seminārs "Aktualitātes meža īpašniekiem"

Semināra tēma:

- MKPC aktualitātes. Informācija par MKPC mājas lapu;
- GIS sistēmas izmantošanas iespējas dokumentu iesniegšanai VMD;
- Izmaiņas likumdošanā, kas stājas spēkā 2023.gadā;
- VMD jaunie cenrāži;
- LVM GEO sistēmas izmantošanas iespējas meža īpašniekiem.

Lektori: Lidija Bredovska, Mežsaimniecības konsultante; Maruta Pragulbicka, Mežsaimniecības konsultante.

31.01.2023., MKPC Dienvidkurzemes nodaļa| Seminārs "2023.gada aktualitātes privāto mežu īpašniekiem"

Semināra tēma:

- MKPC aktualitātes. Darbības virzieni 2023.gadā.
- Pārskatu (par 2022.gadā saimnieciskās darbības veikšanu mežā) atskaišu sagatavošana un iesniegšana VMD GIS sistēmā.
- Meža inventarizācijas lietu termiņi. Datu aktualizācija. Meža valsts reģistra (MVR)- lietošanas iespējas, praktiskā aktuālo datu ieguve.
- VMD izcenojuma izmaiņas. LVM GEO sistēmas izmantošanas iespējas meža īpašniekiem.
- Izmaiņas likumdošanā, kas stājas spēkā 2023.gadā.

Lektori: Agrita Šēnberga, Dainis Kudors (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

31.01.2023., MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa| Seminārs "Meža īpašniekiem svarīgu dokumentu izpilde"

Semināra tēma:

- MKPC aktualitātes un plāni 2023.gadā;
- VMD izcenojuma izmaiņas;
- Pārskatu par 2022.gadā mežā veikto un ciršanas apliecinājumu sagatavošana.

Lektors: Anete Šteinerte (MKPC Ziemeļkurzemes mežsaimniecības konsultante).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 20280779: anete.steinerte@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

26.01.2023., MKPC Madonas nodaļa| Seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem, pārskatu iesniegšana par saimniecisko darbību, iesniegšanas veidi"

Semināra tēma:

- Atskats par paveikto, darbības virzieni 2023.gadā
- Aktualitātes no VMD: pārskatu par saimniecisko darbību mežā iesniegšana, to iesniegšanas veidi, praktiskā apmācība, meža inventarizācija, datu aktualizācija, Meža valsts reģistrs - lietošana, iespējas kā tikt pie aktuālajiem nogabalu raksturojošajiem rādītājiem, obligātā meža atjaunošana
- Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, tā mazināšanas iespējas.

Lektori: Mairita Bondare, Aldis Bondars, Rūdolfs Oga.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība