Mežsaimniecība

11.03.2022., MKPC Dienvidkurzeme | Zoom platforma | Izglītojošs seminārs "Darba vides riski mežsaimniecībā"

Semināra tēmas:

• Būtiskākās darba aizsardzības prasības un problēmas Latvijā mežsaimniecībā;
• Nelaimes gadījumi, kas saistīti ar mežsaimniecību. Normatīvie akti darba aizsardzība attiecībā uz mežsaimniecību;
• Darbu organizācija un uzvedība ikdienā, tās nozīme mežsaimniecības darbos. Veselība kā neatņemama sastāvdaļa mežsaimniecības darbos;
• Labas prakses piemēri, kas tiek īstenoti mežsaimniecības darbos. Bīstamo situāciju piemēri un to iespējamā atpazīšana mežsaimniecības darbos.

22.01.2022., MKPC Saldus| Klātiene Saldus| informatīvais seminārs "Gada pārskatu iesniegšana kārtība par iepriekšējā gadā veiktajām mežsaimniecības darbībām”.

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt par MKPC aktualitātēm 2022.gadā. Pārskatu iesniegšanas kārtību meža īpašniekiem par iepriekšējā gadā veiktajām mežsaimnieciskajām darbībām.

Seminārs notiek klātienē atbilstoši epidemioloģiskās drošības pasākumiem saistībā ar Covid-19.

25.01.2022., MKPC Ziemeļaustrumi| ZOOM platforma| informatīvais seminārs “Aktualitātes meža īpašniekiem”.

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt par gada pārskatu iesniegšana VMD, aktualitātēm meža īpašniekiem. Meža kaitēkļu ierobežošana izliekot putnu būrus. Ziemojošo putnu piesaiste meža kaitēkļu ierobežošanā mežaudzē.

24.01.2022., MKPC Dienvidlatgale| ZOOM platforma| informatīvais seminārs “Aktualitātes meža apsaimniekošanā”.

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt par aktuālo meža apsaimniekošanā, VMD Ģeogrāfiskā informācijas sistēmu. Atskaišu sagatavošana un iesniegšana par mežā veiktajām mežsaimnieciskām darbībām elektroniskā veidā. Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!

24.01.2022., MKPC Sēlija| ZOOM platforma| informatīvais seminārs “Pārskatu iesniegšanas veidi, VMD GIS sistēmas iespējas. Saimniekošana ūdensteču, ūdenstilpņu un mitrzemju aizsargjoslās.”

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt pārskatu iesniegšanu par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību, tostarp VMD GIS sistēmas iespējas. Semināra otrā daļā tiks apskatīta saimniekošanas iespējas ūdensteču, ūdenstilpju un mitrzemju aizsargjoslās, pievēršot uzmanību izlases cirtēm. Semināra nobeigumā atvēlēts laiks diskusijām un atbildēm uz jautājumiem.

26.01.2022., MKPC Ziemeļvidzeme| ZOOM platforma| informatīvais seminārs “Aktualitātes mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā”.

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt par aktualitātēm meža īpašniekiem meža apsaimniekošanā – t.sk. digitālās platformas, pārskati par iepriekšējā gadā mežā paveikto un citi ar meža darbiem saistītie dokumenti.

21.01.2022., MKPC Madona | ZOOM platforma | Informatīvais seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā”.

 

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt par meža koku stādu pārdošanas kārtību LVM kokaudzētavās. Aktualitātes no VMD - pārskatu iesniegšana, aktualizēto datu saņemšanas iespējas, meža inventarizācija, obligātā meža atjaunošana.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība