Mežsaimniecība

20.10.2022., MKPC Rīgas nodaļa| Izglītojošs seminārs "Ieskats mežsaimniecības pamatos"

Semināra tēma:

- Īpašuma robežas, meža inventarizācija.
- Ieskats meža tipoloģijā.
- Meža apsaimniekošanas cikls: meža atjaunošana, jaunaudžu kopšana.
- Meža apsaimniekošanas cikls: krājas kopšana, sanitārās un izlases cirtes, kailcirtes.
- Kā rīkoties, ja lauksaimniecības zeme aizaugusi ar kokiem. Plantāciju mežs.
- Prakse mežā, koku sugu atpazīšana, atstājamo koku izvēle, šķērslaukuma noteikšana ar Biterliha lineālu, koku augstuma mērīšana ar Suunto un Vertex.

19.10.2022., MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa| Informatīvs seminārs "Grozījumi noteikumos par koku ciršanu mežā un par meža atjaunošanu"

Semināra tēma:

- MKPC aktualitātes
- Grozījumi noteikumos par koku ciršanu mežā un par meža atjaunošanu.

Lektori: Diāna Supe, Elvijs Kantāns (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26314426: diana.supe@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

14.10.2022., MKPC Madonas nodaļa| Informatīvs seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem meža likumdošanā. Pilotprogramma dabas daudzveidības saglabāšanai privātajos mežos, pieteikšanās kārtība"

Semināra tēma:

- Uzzini par dabas vērtībām savā īpašumā - publiskā datu bāze Ozols.
- "Dzīvais mežs", pilotprogramma dabas daudzveidības saglabāšanai privātajos mežos, programmas saturs un pieteikšanās kārtība.
- MK noteikumu "Noteikumi par koku ciršanu mežā" grozījumi.
- MK noteikumu "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi" grozījumi.

Lektori: Ģirts Baranovskis (Dabas aizsardzības pārvalde), Mairita Bondare (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

12.10.2022., MKPC Zemgales nodaļa| Informatīvs seminārs "Cirsmu pārdošana"

Semināra tēma:

- Cirsmu pārdošana, riski, saistītā dokumentācija, labās prakses piemēri.
- Cirsmu pārdošana izsolē, kas nepieciešams un kā tas notiek.
- Apaļo kokmateriālu cenu tendences.

Lektori: Aigars Grīnbergs (sertificēts augošu koku vērtētājs, sertificēts apaļo kokmateriālu uzmērītājs), Ernests Gabrāns (portāla www.mezabirza.lv pārstāvis), Artis Misiņš (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, mežsaimniecības projektu vadītājs).

22.11.2022., MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa| Izglītojošs seminārs "Bērza koksnes plantāciju ierīkošana un informācija par priežu tīkllapseni"

Semināra tēma:

- Bērza koksnes plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas tehnoloģiju izstrāde;
- Priežu audžu tīkkllapsenes- Acantholyda posticalis, savairošanās īpatnības un ietekme uz audžu defoliāciju un koku mirstību.

Lektori: Kaspars Liepiņš (Latvijas valsts mežzinātnes institūts "Silava"), Agnis Šmits (Latvijas valsts mežzinātnes institūts "Silava").

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26264611: elvijs.kantans@mkpc.llkc.lv!

07.10.2022., MKPC Cēsis| Informatīvs seminārs "Aktualitātes meža nozarē"

Semināra tēma:

- Meža resursi Latvijā. Meža īpašnieku raksturojums, meža zemju kopplatību iedalījums. Mežaudžu vecumstruktūras raksturojums. Meža atjaunošana sadalījumā pa īpašniekiem. Bioloģiskā daudzveidība Latvijas mežos.
- Jauno kociņu stādīšana

Lektori: Laila Šestakovska (Meža konsultāciju pakalpojumu centra Cēsu nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante)

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 28323647: laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv!

30.09.2022., MKPC Preiļi | Informatīvs seminārs "Meža aizsardzības aktualitātes. ES atbalsta pasākumu dokumentācija"

Semināra tēma:

- Informācija par dokumentu noformēšanu pēc ES projektu realizēšanas meža ieaudzēšanā un jaunaudžu kopšanā;
- Iespējas un risinājumi janaudžu aizsardzībai no meža dzīvniekiem;
- Par iespaidiem pēc mežu apmeklējuma Slovākijā "Preventīvie pasākumi meža dzīvnieku un kaitēkļu nodarīto postījumu ierobežošanai"
- Aizsardzības līdzekļu sagatavošana un praktiskā pielietošana.

Lektori: Kaspars Vucenlazdāns (Valsts meža dienests); Silvija Kotāne (VMD); Astrīda Rudzīte (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

29.09.2022., MKPC Saldus | Informatīvs seminārs "Meža aktualitātes"

Semināra tēma:

- MKPC Saldus nodaļas aktualitātes. Informācija par MKPC mājas lapu;
- Preventīvie pasākumi savvaļas dzīvnieku postījumu ierobežošanai. Aktuāla informācija par egļu astoņzobu mizgraužu postījumiem;
- Grozījumi MK noteikumos "Noteikumi par koku ciršanu mežā";
- Grozījumi MK noteikumos "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi";
- Aktualitātes dabas aizsardzībā meža īpašuma apsaimniekošanā.

28.09.2022., MKPC Madona | Informatīvs seminārs "Meža atjaunošana un kopšana, aktualitātes meža likumdošanā. "Meža dienas", to vēsture. Novada iespējas dabas resursu izmantošanā, uzņēmējdarbības veicināšanā. Koku nozīme pilsētvides ainavā.

Semināra tēma:

- Meža atjaunošana un kopšana, izmaiņas likumdošanā.
- Meža dienu vēsture, projekta "Meža dienas 2022" ietvaros paveiktie darbi.
- Varakļānu apkārtnes iespējas dabas resursu izmantošanai novada atpazīstamības un lokālās uzņēmējdarbības veicināšanai. Koki pilsētvides ainavā. Dekoratīvo koku/krūmu sortiments.
- Varakļānu novada pašvaldības prakse normatīvo aktu piemērošanā par koku ciršanu ārpus meža zemes.

22.09.2022., MKPC Ziemeļvidzeme | Informatīvs seminārs "Meža aizsardzības aktualitātes. ES atbalsta pasākumu dokumentācija, prezentēšana"

Semināra tēma:

- ES atbalsta procesu kārtības precizēšana
- Iespējas un risinājumi jaunaudžu aizsardzībai no meža dzīvniekiem
- Aizsardzības līdzekļu Cervacol, Plantskyd, Trico raksturojums, darbības efektivitātes salīdzinājums
- Aizsardzības līdzekļu sagatavošana un praktiskā pielietošana

Lektors: Andris Vīrs (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, Ziemeļvidzemes vecākais mežsaimniecības konsultants).

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība