Mežsaimniecība

12.04.2022., Preiļu nodaļa | Informatīvs seminārs "Atbalsta pasākumi mežsaimniecībai"

Izbraukuma semināra tēmas:

• Pieejamās ES atbalsta iespējas 2022.gadā;
• Jaunaudžu apsekošana, kopšanas intensitātes izvērtēšana. Praktiskie padomi izcērtamo kociņu izvēlē;
• Realizētais ES projekts meža ieaudzēšanā lauksaimniecībā neizmantojamā zemē;
• MKPC pasākumi-konsultāciju projekts, mežu apmeklējumi, arodapmācības.

Lektori: Anna Pastare - Skutele (MKPC mežsaimniecības konsultante), Mārtiņs Ulpe (MKPC mežsaimniecības konsultants).

20.04.2022., Ziemeļkurzemes nodaļa | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2022.gadā"

Semināra tēmas:

• Zināšanu pārneses pasākumi - arodapmācības projekts (mācību iespējas par dažādām tēmām), konsultāciju projekts, meža apmeklējumi.
• Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2022.gadā. Dokumenti, kas nepieciešami, lai pieteiktos.

Lektors: Anete Šteinerte MKPC Mežsaimniecības konsultante

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu:
anete.steinerte@mkpc.llkc.lv

03.04.2022., Ziemeļkurzemes nodaļa | Informatīvs IZBRAUKUMA seminārs "Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības risks, ierobežošanas pasākumi"

Izbraukuma semināra tēmas:

• Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, invadēto egļu atpazīšana;
• Pasākumi egļu astoņzobu mizgrauža izplatības ierobežošanai;
• Izplatības risks reģionos;
• Rīcības plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi 2022.gadā.

Lektori: Oskars Zaļkalns (VMD Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu:
anete.steinerte@mkpc.llkc.lv

13.04.2022., MKPC Rīgas reģionālā nodaļa | Informatīvs IZBRAUKUMA seminārs "Iepazīšanās ar stādāmā materiāla veidiem un stādīšanas instrumentiem"

Semināra tēmas:

• ES atbalsta saņemšanas nosacījumi;
• Iepazīšanās ar stādāmā materiāla veidiem un stādīšanas instrumentiem;
• Meža atjaunošana ar B, E, Ma stādiem, atjaunotās platības uzmērīšana;
• Dižskābaržu jaunaudzes apskate.

Lektors Uģis Zāģers (mežu īpašnieks).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var šeit - https://docs.google.com/forms/d/1fvveS56Mlt1vwNVEP5DcAeI03JCqQ1v6LLB3zP5...

31.03.2022., MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža bioloģija, audžu apdraudējums un ierobežošana"

Semināra tēmas:

• Egļu astoņzobu mizgrauža bioloģija;
• Egļu astoņzobu mizgrauža audžu apdraudējums un ierobežošana.

Lektors Agnis Šmits (Meža entomoloģija).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu: elvijs.kantans@mkpc.llkc.lv

Plašāka informācija par semināru - drīzumā!

21.03.2022. MKPC Centrs | Zoom platforma | Izglītojošs seminārs "Kurināmā koksne, tās veidi un kvalitāte. Bioekonomika"

Semināra tēmas:

• Kurināmā koksne, tās veidi un kvalitāte;
• Bioekonomika. Koksnes izmantošanas dažādie aspekti;
• Nepieciešamās pamatzināšanas tālmācības programmai "Enerģētiskās koksnes iegūšana meža apsaimniekošanā".

Lektori: Dagnija Blumberga (Rīgas Tehniskā universitāte), Kārlis Būmanis (SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”), Elvīra Grasmane (Mežsaimniecības projektu vadītāja).

15.03.2022., MKPC Sēlija | Zoom platforma | Informatīvs seminārs " Mizgrauža izplatības risks un ierobežošanas pasākumi"

Semināra tēmas:

• Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums;
• Izplatības risks reģionos (LVMI "Silava" monitoringa dati);
• Pasākumi egļu astoņzobu mizgrauža izplatības ierobežošanai.

Lektors Agnis Šmits (Meža entomoloģija).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu: inga.busa@mkpc.llkc.lv

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

11.03.2022., MKPC Madona | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā"

Semināra tēmas:
• meža īpašuma aptuvenās tirgus cenas noteikšana un faktori, kas to ietekmē;
• cirsmu pārdošana;
• cenu aptaujas augstākās tirgus cenas noteikšanai;
• aktualizēto datu (par saviem īpašumiem) saņemšanas iespējas VMD ĢIS sistēmā;
• obligātā meža atjaunošana, termiņi;
• egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, aizsardzības iespējas
• publiskā datu bāze “Ozols”

Lektori: Jānis Dzalbs mežsaimniecības speciālists, Mairita Bondare MKPC Madonas nodaļas vecākā konsultante.

11.03.2022., MKPC Dienvidkurzeme | Zoom platforma | Izglītojošs seminārs "Darba vides riski mežsaimniecībā"

Semināra tēmas:

• Būtiskākās darba aizsardzības prasības un problēmas Latvijā mežsaimniecībā;
• Nelaimes gadījumi, kas saistīti ar mežsaimniecību. Normatīvie akti darba aizsardzība attiecībā uz mežsaimniecību;
• Darbu organizācija un uzvedība ikdienā, tās nozīme mežsaimniecības darbos. Veselība kā neatņemama sastāvdaļa mežsaimniecības darbos;
• Labas prakses piemēri, kas tiek īstenoti mežsaimniecības darbos. Bīstamo situāciju piemēri un to iespējamā atpazīšana mežsaimniecības darbos.

22.01.2022., MKPC Saldus| Klātiene Saldus| informatīvais seminārs "Gada pārskatu iesniegšana kārtība par iepriekšējā gadā veiktajām mežsaimniecības darbībām”.

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt par MKPC aktualitātēm 2022.gadā. Pārskatu iesniegšanas kārtību meža īpašniekiem par iepriekšējā gadā veiktajām mežsaimnieciskajām darbībām.

Seminārs notiek klātienē atbilstoši epidemioloģiskās drošības pasākumiem saistībā ar Covid-19.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība