Mežsaimniecība

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Meža inventarizācija"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par meža inventarizācijas nepieciešamību, tās veikšanu un dažādām citām niansēm.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/YCCPfjgXcSvxXi6x7
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Meža aizsardzības līdekļi"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par dažādiem meža aizsardzības līdzekļiem pret dzīvnieku bojājumiem jaunaudzēs ziemas sezonā.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/bHhA1JJ2Yt8v6JMv8
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Pamatlietas, kas jāņem vērā apsaimniekojot meža īpašumu"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt informāciju par pamatlietām, kas jāņem vērā apsaimniekojot meža
īpašumu – ar kādiem darbiem un finansiālo ieguldījumu jārēķinās meža īpašniekam.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/GBDJ6vefyqxeVyWm6
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Līvānu novads, Turku pagasts, "Tīteņi" | Informatīvais seminārs "Jaunaudžu aizsardzība"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par iespējām un risinājumiem jaunaudžu aizsardzībai no meža
dzīvnieku postūjumiem. Informācija par līdzekļiem Plantskyd, Trico, Cervacol, mehāniskajiem aizsardzības līdzekļiem, alternatīvām-aitas
vilnu, klipšiem, žogiem.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Koksnes šķeldu kvalitāte un ietekmējošie faktori"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt informāciju par šķeldas atšķirībām un salīdzinājumu starp dažādiem
biomasas izejmateriāliem (ciršanas atlieks, krūmi un mazo dimensiju koki, kā arī atšķirība starp koku sugām, piemēram, lapu koki un skujkoki). Meža biomasas izejmateriālu žāvēšanas ilgumu augšgala krautuvē, kā žāvēšanas ilgums ietekmē mitruma līmeni šķeldā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, to loma, nozīmīgākās vērtības, galvenie aprobežojumi"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām
Latvijā, to nozīmi un meža apsaimniekošanas niansēm tajās.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/wV1PpWiGsH1jLHANA
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Klimata pārmaiņas: no klimata politikas līdz klimatam draudzīgiem mežsaimniecības pasākumiem"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par ES klimata politiku, oglekļa uzkrāšanos mežā, kā arī par to kā meži var palīdzēt klimatam, kā meža apsaimniekošana var palīdzēt klimatam un kādi riski mežsaimniecībā tiek prognozēti mežiem? Seminārā piedalīsies LVMI "Silava" pētniece un Eiropas Klimata pakta vēstniece Latvijā - Daiga Zute.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Kokmateriālu pārdošanas nosacījumi FSC koksnes piegādes ķēdes"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par Kokmateriālu pārdošanas nosacījumiem FSC koksnes piegādes ķēdes uzņēmumā "Rettenmeier Baltic Timber"

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/xWFdW77TJ2uQzSyF9
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Kas jāzin mežu īpašniekiem nodokļu piemērošanas kārtībā"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par darījumiem ar kokmateriāliem gadījumos, ja saimnieciskā darbība nav reģistrēta, vai saimnieciskā darbība ir reģistrēta, kā arī nodokļu piemērošanu nekustāmā īpašuma, zemes pārdošanai.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/w5YFPrRqXzSpcbkb8
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Briežu dzimtas dzīvnieku Cervidae radītie riski mežaudzēm"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par briežu dzimtas dzīvnieku izplatības un
skaita dinamikas vēsturi Latvijā, briežu dzimtas dzīvnieku radīto bojājumu veidiem un to ietekmi uz atsevišķu koku un mežaudzi kopumā, kā arī medību saimniecības un mežsaimniecības ietekmi uz briežu dzimtas dzīvnieku radīto risku mežaudzēm.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība