Mežsaimniecība

06.05.2022., Saldus nodaļa | Informatīvs seminārs "Aktuāla informācija par ES atbalstu meža īpašniekiem 2022.gadā. Praktiski padomi projektu realizācijai"

Semināra tēmas:

• Informācija par MKPC projektiem- zināšanu pārneses pasākumiem, konsultāciju projekts.
• Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2022.gadā, nosacījumi un dokumenti, kas nepieciešami, lai pieteiktos atbalstam.
• Brauciens uz mežu. Jaunaudžu apsekošana, kopšanas intensitātes izvērtēšana. Praktiski padomi kopjamo kociņu izvēlē.

Lektori: Lidija Bredovska (MKPC Mežsaimniecības konsultante); Maruta Pragulbicka (MKPC Mežsaimniecības konsultante).

06.05.2022., Rēzeknes nodaļa | Informatīvs seminārs "ES atbalsts mežsaimniecībā 2022"

Semināra tēmas:

• Aktualitātes par ES atbalstu mežsaimniecībā. Pieejamais finansējums. Prasības dalībniekiem.
• Projekta izstrādes noteikumi. Pieteikumu iesniegšana un to vērtēšanas kritēriji.

Lektori: Anna Pastare-Skutele (MKPC Rēzekne Mežsaimniecības konsultante).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu: anna.pastare@mkpc.llkc.lv

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

29.04.2022., Ludzas nodaļa | Informatīvs seminārs "Pieejamais ES atbalsts 2022.gadā, aktualitātes mežu īpašniekiem"

Semināra tēmas:

• ES atbalsta pasākumi, pieejamais finansējums. Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai.
• Mežu ieaudzēšana.
• Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana.
• Projektu noformēšanas un iesniegšanas prasības.

Lektore: Anna Pastare-Skutele (MKPC Mežsaimniecības konsultante).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu:
anna.pastare@mkpc.llkc.lv

28.04.2022., Cēsu nodaļa | Informatīvs seminārs "Aktuāla informācija meža īpašniekiem ES atbalsta saņemšanai un realizācijai"

Semināra tēmas:

• ES atbalsts meža īpašniekiem, informācija par izsludināto kārtu no 25.04. līdz 25.05. 2022.gadā;
• Dokumenti, kas nepieciešami, lai pieteiktos atbalstam;
• Informācija par ES atbalsta iespējām MKPC - zināšanu pārneses pasākumi, apmācību iespējas, konsultāciju projekts, MKPC pakalpojumi.

Lektori: Laila Šestakovska (MKPC vecākā mežsaimniecības konsultante).

29.04.2022., Madonas nodaļa | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "Pieejamais ES atbalsts 2022.gadā un citas aktualitātes privāto mežu īpašniekiem"

Semināra tēmas:

• Pieejamais ES atbalsts meža īpašniekiem, izsludināta kārta no 25.04.-25.05.2022. Atbalsta saņemšanas nosacījumi.
• Citās valstīs audzētu meža koku stādu piemērotība meža atjaunošanai un ieaudzēšanai Latvijā.
• Privāto meža īpašnieku aptaujas par līdzšinējo dabas aizsardzības organizēšanu, kompensācijām, par saimnieciskās darbības ierobežojumiem un motivāciju aktīvāk līdzdarboties dabas vērtību saglabāšanā pirmreizējie rezultāti projekta Latvianature ietvaros.

23.04.2022., Saldus nodaļa | Informatīvs seminārs "Aktuāla informācija par ES projektu atbalsta saņemšanai un realizācijai"

Semināra tēmas:

• Informācija par MKPC projektiem- zināšanu pārneses pasākumiem, apmācību iespējām, konsultāciju projektiem, MKPC pakalpojumiem;
• Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2022.gadā, atbalsta veidi;
• Dokumenti, kas nepieciešami, lai pieteiktos ES atbalstam.

Lektori: Lidija Bredovska (MKPC Mežsaimniecības konsultante).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu:
lidija.bredovska@mkpc.llkc.lv

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” aprīļa numurā galvenā tēma par to, ar kādām problēmām lauksaimniekiem nākas saskarties šopavasar – minerālmēslu nodrošinājumu, augstām degvielas un citu resursu cenām, kas ienes pārmaiņas saimniekošanā, vienlaikus radot izaicinājumu ES un arī valsts pārvaldes ins

26.04.2022., Ziemeļvidzemes nodaļa | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "Aktualitātes ES atbalsta saņemšanai meža īpašniekiem. Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem"

Semināra tēmas:

• ES atbalsts meža īpašniekiem, aktuāla informācija par kārtējo kārtu no 25.04.-25.05. 2022.gadā;
• Cirsmas vērtības noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā, slēdzot koksnes pārdošanas līgumus.

Lektori: Andris Vīrs (MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu:
andris.virs@mkpc.llkc.lv

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

29.04.2022., Dienvidlatgales nodaļa | Informatīvs seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

Semināra tēmas:

• Uzņēmējdarbības attīstības iespējas Krāslavas novadā, LLKC sniegtie pakalpojumi, lauku attīstības programma (pārejas periodā);
• Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā un ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Ieguldījumi meža ekosistēmu notūrības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un meža ieaudzēšana. VMD GIS.

Lektori: Artūrs Pavļukevičs (LLKC uzņēmējdarbības konsultants); Edgars Sušinskis (MKPC mežsaimniecības speciālists).

28.04.2022., Dienvidlatgales nodaļa | Informatīvs seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

Semināra tēmas:

• Uzņēmējdarbības attīstības iespējas Krāslavas novadā, LLKC sniegtie pakalpojumi, lauku attīstības programma (pārejas periodā);
• Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā un ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Ieguldījumi meža ekosistēmu notūrības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un meža ieaudzēšana. VMD GIS.

Lektori: Artūrs Pavļukevičs (LLKC uzņēmējdarbības konsultants); Edgars Sušinskis (MKPC mežsaimniecības speciālists).

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība