Mežsaimniecība

Izglītojošs seminārs Madonas nov. - Mācīsimies pazīt sēnes-ēdamās, neēdamās

Meža nekoksnes resursi, to izmantošana Latvijā.Gada sēne 2021. Sēņu nozīme dabā.Aizsargājamās sēnes. Cepurīšu sēnes, to sistemātika un
raksturīgās pazīmes. Sēnes pārtikā, neparastās ēdamās sēnes,sēņošanas tradīcijas.Īpaši indīgās Latvijas sēnes. Sēņošana-iepazīšanās ar sēnēm dabā,to atpazīšana un ievākšana. Sēņu izstādes veidošana,apskate,diskusijas.

Informatīvs seminārs 2 Cēsu nov. - Meža aizsardzības aktualitātes, ES atbalsta pasākumi MKPC 2021.gadā

Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2021. gadā - Zināšanu pārneses pasākumi - Arodapmācību projekts (mācību iespējas par
dažādām ar mežu saistītām tēmām); Konsultāciju projekts; Meža apmeklējumi. Informācija par ES atbalsta saņemšanas nosacījumiem meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai un . jaunaudžu retināšanai. Aizsardzības līdzekļi pret pārnadžu
bojājumiem, praktiskā pielietošana.

Informatīvs seminārs Cēsu nov. - Meža aizsardzības aktualitātes, ES atbalsta pasākumi MKPC 2021.gadā

Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2021. gadā - Zināšanu pārneses pasākumi - Arodapmācību projekts (mācību iespējas par
dažādām ar mežu saistītām tēmām); Konsultāciju projekts; Meža apmeklējumi. Informācija par ES atbalsta saņemšanas nosacījumiem meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai un . jaunaudžu retināšanai. Aizsardzības līdzekļi pret pārnadžu
bojājumiem, praktiskā pielietošana.

Saldus novads, "Pagastmāja”, Rubas pagasts | Informatīvs seminārs "Izmaiņas ES atbalsta saņemšanai jaunaudžu kopšanai. Praktiski padomi projektu realizācijai."

Semināra dalībnieki tiks informēti par aktualitātēm sakara ar ES atbalstu meža īpašniekiem, aktuālo informācija par projekta 7. kārtu. Tāpat dalībniekiem praktiski darbojoties mežā būs iespējams saņemt informāciju par jaunaudžu apsekošanu, kopšanas intensitāti un tās izvērtēšanu. Tiks sniegti arī praktiski padomi kopjamo kociņu izvēlnē.

Līvānu novads, Sutru pagasts, Uzvaras iela 5 | Informatīvais seminārs "Izmaiņas ES atbalsta saņemšanai Jaunaudžu retināšanai"

Semināra dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar izmaiņām ES atbalsta saņemšanai jaunaudžu retināšanai 7.kārtā. Semināra praktiskajā daļā būs iespēja piedalīties jaunaudžu apsekošanā, novērtēt kopšanas intensitāti un iegūt praktiskus mežziņa padomus. Būs iespējams iepazīties ar praktiskiem piemēriem apšu jaunaudžu apsaimniekošanā.

Preiļu novads, Preiļu pagasts "Mežsētas" | informatīvais seminārs - Izmaiņas ES atbalsta saņemšanai jaunaudžu retināšanai

Semināra dalībniekeim būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju sakarā ar Izmaiņas ES atbalsta saņemšanu jaunaudžu retināšanai 7.kārtā. Praktiski mežā būs iespējams iespējams piedalīties jaunaudžu apsekošanā, kopšanas intensitātes izvērtēšanā un iegūt praktiskus padomus kopjamo kociņu izvēlē. Tāpat būs iespējams novērtēt dzīvnieku blīvuma ietekmi uz jaunaudžu retināšanu apšu platībās.

Bārbeles tautas nams vai estrāde | Izglītojošais seminārs "Mācīsimies pazīt sēnes - ēdamās un neēdamās"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt par sēņu nozīmi dabā un iepazīties ar aizsargājamajām sēnēm. Tāpat būs iespēja uzlabot savas prasmes cepurīšu sēņu noteikšanā. Dalībniekiem būs iespēja piedalīties sēņu meklēšanā, atpazīšanā un ievākšanā dabā. Semināra noslēgumā tiks veidota savākto sēņu izstāde.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par ES atbalstu meža īpašniekiem, aktuālo informācija par projekta 7. kārtu. Tāpat būs iespēja uzzināt par zināšanu pārneses pasākumiem: arodapmācību projektiem un konsultāciju projektiem.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/j662FHqX25imsoUa6
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Izmaiņas ES atbalsta saņemšanai jaunaudžu retināšanai"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt kā saņemt aktualizētu meža inventarizāciju, kā arī iegūt informāciju par ES atbalsta saņemšanas nosacījumiem meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai un jaunaudžu retināšanai.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/oDkhBrR7ovpR85mo8
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība