Mežsaimniecība

29.04.2022., Madonas nodaļa | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "Pieejamais ES atbalsts 2022.gadā un citas aktualitātes privāto mežu īpašniekiem"

Semināra tēmas:

• Pieejamais ES atbalsts meža īpašniekiem, izsludināta kārta no 25.04.-25.05.2022. Atbalsta saņemšanas nosacījumi.
• Citās valstīs audzētu meža koku stādu piemērotība meža atjaunošanai un ieaudzēšanai Latvijā.
• Privāto meža īpašnieku aptaujas par līdzšinējo dabas aizsardzības organizēšanu, kompensācijām, par saimnieciskās darbības ierobežojumiem un motivāciju aktīvāk līdzdarboties dabas vērtību saglabāšanā pirmreizējie rezultāti projekta Latvianature ietvaros.

23.04.2022., Saldus nodaļa | Informatīvs seminārs "Aktuāla informācija par ES projektu atbalsta saņemšanai un realizācijai"

Semināra tēmas:

• Informācija par MKPC projektiem- zināšanu pārneses pasākumiem, apmācību iespējām, konsultāciju projektiem, MKPC pakalpojumiem;
• Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2022.gadā, atbalsta veidi;
• Dokumenti, kas nepieciešami, lai pieteiktos ES atbalstam.

Lektori: Lidija Bredovska (MKPC Mežsaimniecības konsultante).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu:
lidija.bredovska@mkpc.llkc.lv

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” aprīļa numurā galvenā tēma par to, ar kādām problēmām lauksaimniekiem nākas saskarties šopavasar – minerālmēslu nodrošinājumu, augstām degvielas un citu resursu cenām, kas ienes pārmaiņas saimniekošanā, vienlaikus radot izaicinājumu ES un arī valsts pārvaldes ins

26.04.2022., Ziemeļvidzemes nodaļa | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "Aktualitātes ES atbalsta saņemšanai meža īpašniekiem. Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem"

Semināra tēmas:

• ES atbalsts meža īpašniekiem, aktuāla informācija par kārtējo kārtu no 25.04.-25.05. 2022.gadā;
• Cirsmas vērtības noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā, slēdzot koksnes pārdošanas līgumus.

Lektori: Andris Vīrs (MKPC Ziemeļvidzemes nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu:
andris.virs@mkpc.llkc.lv

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

29.04.2022., Dienvidlatgales nodaļa | Informatīvs seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

Semināra tēmas:

• Uzņēmējdarbības attīstības iespējas Krāslavas novadā, LLKC sniegtie pakalpojumi, lauku attīstības programma (pārejas periodā);
• Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā un ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Ieguldījumi meža ekosistēmu notūrības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un meža ieaudzēšana. VMD GIS.

Lektori: Artūrs Pavļukevičs (LLKC uzņēmējdarbības konsultants); Edgars Sušinskis (MKPC mežsaimniecības speciālists).

28.04.2022., Dienvidlatgales nodaļa | Informatīvs seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

Semināra tēmas:

• Uzņēmējdarbības attīstības iespējas Krāslavas novadā, LLKC sniegtie pakalpojumi, lauku attīstības programma (pārejas periodā);
• Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā un ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Ieguldījumi meža ekosistēmu notūrības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai un meža ieaudzēšana. VMD GIS.

Lektori: Artūrs Pavļukevičs (LLKC uzņēmējdarbības konsultants); Edgars Sušinskis (MKPC mežsaimniecības speciālists).

20.04.2022., Limbažu nodaļa | Informatīvs seminārs "ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2022.gadā"

Semināra tēmas:

• ES atbalsta pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" paredzamie ES atbalsti meža īpašniekiem;
• ES atbalsta veidlapu (MAAPP un projekta iesnieguma) aizpildīšana un iesniegšana. Elektroniska pieteikuma nosūtīšana.

Lektori: Velga Senkovska (MKPC mežsaimniecības konsultante).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu:
janis.runcis@mkpc.llkc.lv

19.04.2022., Dienvidkurzemes nodaļa | Informatīvs IZBRAUKUMA seminārs "Padomi ES projektu atbalsta saņemšanai un realizācijai. Praktiski padomi jaunaudžu kopšanā"

Izbraukuma semināra tēmas:

• Zināšanu pārneses pasākumi - arodapmācības projekts (mācības iespējas par dažādām tēmām), konsultāciju projekts;
• Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2022.gadā. Dokumenti, kas nepieciešami, lai pieteiktos atbalstam;
• Jaunaudžu apsekošana, kopšanas intensitātes izvērtēšana. Praktiski padomi kopjamo kociņu izvēlē.

Lektori: Agrita Šēnberga (MKPC vecākā mežsaimniecības konsultante), Dainis Kudors (MKPC mežsaimniecības konsultants).

12.04.2022., Preiļu nodaļa | Informatīvs seminārs "Atbalsta pasākumi mežsaimniecībai"

Izbraukuma semināra tēmas:

• Pieejamās ES atbalsta iespējas 2022.gadā;
• Jaunaudžu apsekošana, kopšanas intensitātes izvērtēšana. Praktiskie padomi izcērtamo kociņu izvēlē;
• Realizētais ES projekts meža ieaudzēšanā lauksaimniecībā neizmantojamā zemē;
• MKPC pasākumi-konsultāciju projekts, mežu apmeklējumi, arodapmācības.

Lektori: Anna Pastare - Skutele (MKPC mežsaimniecības konsultante), Mārtiņs Ulpe (MKPC mežsaimniecības konsultants).

20.04.2022., Ziemeļkurzemes nodaļa | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2022.gadā"

Semināra tēmas:

• Zināšanu pārneses pasākumi - arodapmācības projekts (mācību iespējas par dažādām tēmām), konsultāciju projekts, meža apmeklējumi.
• Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2022.gadā. Dokumenti, kas nepieciešami, lai pieteiktos.

Lektors: Anete Šteinerte MKPC Mežsaimniecības konsultante

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu:
anete.steinerte@mkpc.llkc.lv

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība