Mežsaimniecība

Informatīvs seminārs Dobeles nov.| Dabas vērtības. Meža aizsardzība. ES atbalsts meža īpašniekiem. Cirsmu izsoles. Bezmaksas konsultācijas

Dabas vērtību apzināšanās. Mikroliegumi, to nozīme un izveide. Meža aizsardzība (slimības, kaitēkļi, dzīvnieku postījumi, dabas katastrofas). ES atbalsts meža īpašniekiem mežaudžu atjaunošanā pēc dabas katastrofu postījumiem. Pieejamās apmācības un konsultācijas meža
īpašniekiem LAP (2014.- 2020.)ietvaros. Cirsmu novērtēšana. Meža inventarizācija. Cirsmu pārdošana izsolē.

Ķeguma nov. | Seminārs par bērzu plantācijām

Aicinām uz semināriem “Bērza plantāciju apsaimniekošana produktivitātes un kvalitātes paaugstināšanai”, kas notiks 17. jūlijā Rēzeknes novadā un 29. jūlijā Ķeguma novadā. Semināros paredzēti LVMI “Silava” zinātnieku un “Latvijas Finiera”  speciālistu priekšlasījumi par produktīvu bērza stādījumu ierīkošanu un apsaimniekošanu, kā arī eksperimentālo bērza stādījumu apmeklējumi.

Rēzeknes nov. | Seminārs par bērzu plantācijām

Aicinām uz semināriem “Bērza plantāciju apsaimniekošana produktivitātes un kvalitātes paaugstināšanai”, kas notiks 17. jūlijā Rēzeknes novadā un 29. jūlijā Ķeguma novadā. Semināros paredzēti LVMI “Silava” zinātnieku un “Latvijas Finiera”  speciālistu priekšlasījumi par produktīvu bērza stādījumu ierīkošanu un apsaimniekošanu, kā arī eksperimentālo bērza stādījumu apmeklējumi.

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” jūlija numurs. Tajā publicēta  reportāža par otro “Novada Garšas” pasākumu Pierīgā un LLKC speciālistu veiktās ražas prognizēšanas rezultāti jūnijā.

Izglītojošs seminārs Durbes nov. | Meža nekoksnes resursu izmantošana veselībai

Meža nekoksnes resursi Latvijā. Populārāko ārstniecības augu raksturojums. Ārstniecības augi kā mājas aptieka. Augu ievakšana, to
atpazīšana un izmantošana, sagatavošana, glabāšana. Ikdienas uzturam. Praktiskās nodarbības.Drogas un pirtsslotiņu gatavošana un
praktiskās pielietošanas piemēri.

Kocēnu nov. | Izglītojošs seminārs "Meža ne koksnes resursi, to izmantošana"

Meža ne koksnes resursi Latvijā. Mežš kā ekoloģiski tīru ārstniecības augu ieguves vieta. Populārāko ārstniecības
augu raksturojums. Ārstniecības augi un biznes.Augu ievākšana, ievākto augu atpazīšana un izmantošana, un izmantošanas iespējas. Augi
pirtī. Augi ikdienas uzturā. Drogu tēju, augu sulu uzlējumu, sīrupu, izvilkumu, tinktūru gatavošana, pielietošana.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība