Mežsaimniecība

Informatīvs seminārs Madonā | Valsts un ES atbalsts meža īpašniekiem 2019. gadā, ES projekti, to realizācija

Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā, nākošā kārta no 1.oktobra līdz 30.decembrim. Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts (mācību iespējas par meža tēmām) konsultāciju projekts, apakšpasākums “Saimniecību un mežu
apmeklējumu nodrošināšana”. Dokumentācija pēc projekta realizācijas.Aktuālais par ES projektu
īstenošanu objektos dabā: 1)jaunaudžu retināšana īpašumā “Glāznieki” 2) Ba nomaiņa īpašumā “Sila Pakuļi” 3) Jaunaudžu

Informatīvais seminārs Brenguļu pag. | Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku uz meža apsaimniekošan

Nepieciešamā dokumentācija, lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu mežsaimniecības apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana" un "Meža
ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanā". Pārskata sagatavošana pēc ES projektu realizācijas. Cirsmas vērtības
noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā slēdzot koksnes pārdošanas līgumus.

Informatīvs seminārs Cēsīs | ES atbalsta aktualitātes meža īpašniekiem, padomi meža apsaimniekošanā

Nepieciešamā dokumentācija, lai predentētu uz atbalsta saņemšanu mežsaimniecības apkšpasākumā "meža ieaudzēšana" un "meža
ugusgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošanā". Dabas aizasrdzības prasības meža apsaimniekošanā IĀDT un ārpus tām. Cirsmas vērtības noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā slēdzot koksnes pārdošanas līgumus. Diskusija un atbildes uz
jautājumiem.

Informatīvs seminārs Limbažos | ES atbalsts mežsaimniecībā

Nepieciešamā dokumentācija, lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu mežsaimniecības apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana" un "Meža
ugusngrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanā". Ieaudzēšanai piemērotākās koku sugas atkarībā no
izvēlētās vietas. Stādāmā materiāla izvēle un tā ietekme uz nākotnes mežaudzes ekonomisko ieguvumu. Ierīkošanas process.Īpašuma "Rāceņi" apskate dabā pēc ES atbalsta pasākuma meža ieaudzēšanā realizācijas.

Informatīvs seminārs Kocēnu nov. | Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku un meža apsaimniekošanu

MKPC aktualitātes, praktiski padomi ES atbalsta saņemšanai. Meža dzīvnieku negatīvā ietekme uz jaunaudzēm,to postījumi. Iespējas un
risinājumi, lai pasargātu jaunaudzes no meža dzīvnieku postījumiem. Dažādu līdzekļu un palīgmateriālu raksturojums, to darbības efektivitātes salīdzinājums. Piemēram Cervacol, Plantskyd, Trico. Aizsardzības līdzekļu sagatavošana darbam un praktiska pielietošana

Informatīvs seminārs Grobiņā | Aktuālais par jaunaudžu kopšanu. Praktiski piemēri

Aktuālais MKPC. Zināšanu pārneses pasākumi arodapmācību projekts (mācību iespējas par meža tēmām) konsultāciju projekts. Apmeklējumi. Aktuālais jaunaudžu kopšanā. ES projektu (jaunaudžu kopšanas) realizēšana, prasības projektu pieņemšanai. Praktiski piemēri koku sugas, kociņu skaita noteikšana. Diskusijas, informāciju apmaiņa. Atbildes uz jautājumiem.

Izglītojošs seminārs Saldus | Mācīsimies pazīt sēnes- ēdamās un neēdamās

Meža nekoksnes resursi,to izmantošana Latvijā. Gada sēne 2019. Cepurīšu sēnes, to sistemātika un raksturīgākās pazīmes. Sēnes pārtikā,neparastās ēdamās sēnes, sēņošanas tradīcijas. Īpaši indīgās Latvijas sēnes. Sēņošana-iepazīšanās ar sēnēm dabā, to atpazīšana
un ievākšana. Sēņu izstādes veidošana, apskate,diskusijas.

Informatīvais seminārs Alojas nov. | ES atbalsts meža īpašniekiem. Padomi meža apsaimniekošanā

Pārskata sagatavošana pēc ES projektu realizācijas. Jaunākās aktualitātes privātajā meža sektorā. Praktiskās pieredzes
pārnese Latvijas un ārvalstu mežsaimniecībā. Cirsmas vērtības noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā slēdzot koksnes pārdošanas
līgumus.

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” augusta   numurs. Tajā sagatavota plaša informācija par LLKC sadarbību ar mazajām lauku saimniecībām, veicint to attīstību un  kopš 2011. gada sniedzot konsultatīvu atbalstu 1383 saimniecībām.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība