Mežsaimniecība

29.11.2022., MKPC Limbažu nodaļa| Informatīvs seminārs "Putniem draudzīga mežu apsaimniekošana"

Semināra tēma:

- Putniem draudzīga mežu apsaimniekošana;
- Eiropas Savienības procesi, kas attiecas uz šo tēmu - tiek izstrādāti dažādi dokumenti uz ES Bioloģiskās daudzveidības un Meža stratēģijas bāzes.

Lektors: Viesturs Ķerus (Latvijas Ornitoloģijas biedrība)

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26173397: janis.runcis@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

02.12.2022., MKPC Zemgales nodaļa| Informatīvs seminārs "Aktuālās izmaiņas apaļo kokmateriālu kvalitātes aprakstā"

Semināra tēma:

- Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasību izvērtēšana saistībā ar koksnes vainu ietekmi uz pārstrādes produktu: zāģmateriāli, elektrolīniju balsti, finieris, mieti, tehnoloģiskā koksne, malka;
- Apaļo kokmateriālu kvalitātes novērtēšana.

Lektori: Ziedonis Miklašēvičs (AS “Latvijas valsts meži” mežizstrādes tehnoloģiju eksperts - Augošu koku un kokmateriālu kvalitāte. Uzmērīšana. Sortimenti.).

29.11.2022., MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa| Informatīvs seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem - lāči Latvijā, monitoringa rezultāti; briežu dzimtas dzīvnieku jaunaudžu bojājumu monitoringa rezultātu apskats"

Semināra tēma:

- Meža konsultāciju pakalpojumu centra un citas meža nozares aktualitātes;
- Lāči Latvijā un lāču monitoringa rezultāti;
- Briežu dzimtas dzīvnieku jaunaudžu bojājumu monitoringa rezultātu apskats.

Lektori: Guna Bagrade (Latvijas valsts mežzinātnes institūts "Silava", meža fauna un medniecība), Gundega Done (Latvijas valsts mežzinātnes institūts "Silava", meža fauna un medniecība).

27.11.2022., MKPC Preiļi | Informatīvs seminārs "Jaunaudžu kopšana ar ES atbalstu"

Semināra tēma:

- Par izmaiņām noteikumos par koku ciršanu un meža atjaunošanu;
- Dažādi jaunaudžu kopšanas piemēri saimniecībā "Nokalni". Izcērtamo kociņu izvēle, paliekošo kociņu skaita noteikšana atkarībā no koku
sugas un kociņu augstuma. Pielietojamie instrumenti jaunaudžu kopšanā un atzarošanā.
- Dokumentu sagatavošana pēc kopšanas darbu izpildes.

Lektori: Andrejs Rudzītis (medību kolektīva vadītājs); Astrīda Rudzīte (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, Vecākā mežsaimniecības konsultante).

30.11.2022., MKPC Dienvidkurzemes nodaļa| Informatīvs seminārs "Aktuālo meža apsaimniekošanas darbu plānošana. Grozījumi noteikumos par koku ciršanu un meža atjaunošanu"

Semināra tēma:

- MKPC aktualitātes.
- Aktuālo inventarizācijas datu analīze. Nogabalu atlase cirsmu plānošanai. Nogabalu izvēle darbu veikšanai.
- Galvenās cirtes cirsmu izvēle. Krājas kopšanas cirsmu izvēle.
- Meža infrastruktūras uzturēšanas darbi.
- Grozījumi MK noteikumos par koku ciršanu mežā un atjaunošanu.
- Jaunaudžu kopšanas izvērtēšana atkarībā no vecuma. Instrumenti, kopšanas metodes, iespējamie risinājumi.

Lektori: Agrita Šēnberga, Dainis Kudors (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

01.12.2022., MKPC Centrs | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "Publiski pieejamie ģeotelpiskie dati, lietotnes un darbs ar tām"

Semināra tēmas:

• Meža konsultāciju pakalpojumu centra aktualitātes
• Publiski pieejamie ģeotelpiskie dati
• Publiski pieejamās LVM GEO lietotnes un darbs ar tām
• LVM iekšējās izstrādes un sistēmas meža apsaimniekošanai

Lektori: Māris Kuzmins ( LVM Biznesa sistēmu risinājumu direktors (LVM GEO)), Līga Solosteja (Meža konsultāciju pakalpojumu centra Mežsaimniecības projektu vadītāja).

24.11.2022., MKPC Cēsis| Izglītojošs seminārs "Meža aizsardzības aktualitātes 2022.gadā"

Semināra tēma:

- Meža aizsardzības aktualitātes 2022.gadā, egļu astoņzobu mizgraužu, citu meža kaitēkļu izplatība, aizsardzības iespējas.
- Dažādu meža kaitēkļu bojājumu atpazīšana mežā.
- Meža dzīvnieku postījumi un risinājumi to pasargāšanai.
- Dažu aizsardzības līdzekļu praktiskā pielietošana.

Lektori:
Oskars Zaļkalns (Valsts meža dienests, meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts)
Laila Šestakovska (Meža konsultāciju pakalpojumu centra Cēsu nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante)

24.11.2022., MKPC Rīgas nodaļa| Informatīvs seminārs "Jaunaudžu kopšana ar ES atbalstu praksē, grozījumi noteikumos par koku ciršanu un meža atjaunošanu"

Semināra tēma:

- Par izmaiņām noteikumos par koku ciršanu un meža atjaunošanu, ieaudzēšanu
- Dažādi jaunaudžu kopšanas piemēri "Mežapurviņos".
- Izcērtamo kociņu izvēle, paliekošo koku skaita noteikšana.
- Jaunaudžu kopšanā un atzarošanā izmantojamie instrumenti.

Lektors: Uldis Daube (meža īpašnieks), Rita Daščiora (MKPC Rīgas nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 22019356: rita.dasciora@mkpc.llkc.lv!

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība