Mežsaimniecība

24.04.2023. | MKPC Ziemeļkurzeme | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības riski, ierobežošanas pasākumi"

Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības riski, ierobežošanas pasākumi:

- Ieskats MKPC darbības virzienos 2023.gadā. Piedāvātie MKPC pakalpojumi meža īpašniekiem.

- Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, atpazīšana,tā izplatības riski.

- Egļu astoņzobu mizgrauža ierobežošanas pasākumi.

- Objekts mežā! Invadēto egļu atpazīšana, meža sanitārā stāvokļa apsekošana.

Lektori: Valdis Usne (MKPC vecākais mežsaimniecības konsultants), Oskars Zaļkalns (VMD Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts).

18.04.2023. | MKPC Ziemeļkurzeme | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības riski, ierobežošanas pasākumi"

Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības riski, ierobežošanas pasākumi:

- Ieskats MKPC darbības virzienos 2023.gadā. Piedāvātie MKPC pakalpojumi meža īpašniekiem.

- Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, atpazīšana,tā izplatības riski.

- Egļu astoņzobu mizgrauža ierobežošanas pasākumi.

- Objekts mežā! Invadēto egļu atpazīšana, meža sanitārā stāvokļa apsekošana.

Lektori: Valdis Usne (MKPC vecākais mežsaimniecības konsultants), Oskars Zaļkalns (VMD Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts).

11.04.2023 | MKPC Madonas nodaļa | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktuālās izmaiņas MK noteikumos par meža atjaunošanu, ieaudzēšanu un koku ciršanu mežā"

Semināra tēma:

- Atskats par MKPC paveikto, darbības virzieni 2023.gadā.

- Izmaiņas MK noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā’’ un MK noteikumos Nr. 308. “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”.

- Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, atpazīstamība. Izplatības riski reģionos, tā mazināšanas iespējas.

05.04.2023. | MKPC Saldus nodaļas, Informatīvais seminārs | "Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības riski, to novēršana"

Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības riski, to novēršana:

- Ieskats MKPC darbības virzienos 2023.gadā. Piedāvātie MKPC pakalpojumi meža īpašniekiem.

- Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, atpazīšana,tā izplatības riski.

- Egļu astoņzobu mizgrauža ierobežošanas pasākumi.

- Objekts mežā! Invadēto egļu atpazīšana, meža sanitārā stāvokļa apsekošana.

- Informācija par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu saistībā ar kaitēkļa ierobežošanu.

31.03.2023., MKPC Rīgas reģionālā nodaļa| Informatīvs seminārs "Jaunaudžu kopšana ar ES atbalstu praksē"

Semināra tēma:

- Grozījumi koku ciršanas un meža atjaunošanas noteikumos
- Dažādi jaunaudžu kopšanas piemēri "Mežapurviņos"
- Jaunaudžu kopšana ar atzarošanu
- Atzarošanā un kopšanā izmantotie instrumenti
- Izcērtamo un atstājamo kociņu izvēle
- Pievešanas ceļu veidošana

Lektors: Uldis Daube (meža īpašnieks), Rita Daščiora (MKPC Rīgas nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante).

30.03.2023., MKPC Madonas nodaļa| Seminārs "Meža koku stādu pieejamība kokaudzētavās. Kārtība kā saņemt atļauju lauksaimniecības zemju apmežošanai Madonas novadā, l./s. apmežošana- dažādi risinājumi"

Semināra tēma:

- Meža koku stādu pieejamība LVM “Sēklas un stādi” kokaudzētavās 2023.gada pavasarim

- Stādu pieejamība, stādu pieteikšanas kārtība kokaudzētavā “Birchers"

- L./s. zemju apmežošana- ar ko sākt, kāda kārtība, kādi saskaņojumi vēl nepieciešami

- Koku ieaudzēšana veidojot mežaudzes, plantāciju mežus, īscirtmeta atvasājus, meliorācijas sistēmu buferzonas, agromežsaimniecības sistēmas

Lektori: Irēna Aleksejuka, Kristers Celmiņš, Lelde Celmiņa, Dagnija Lazdiņa.

29.03.2023.| MKPC Sēlijas nodaļa | Informatīvs seminārs "Koku stādīšana un ieaudzēšana - stādīšanas metodes, stādu izvēle un aizsardzība"

Semināra tēma: Koku stādīšana un ieaudzēšana - stādīšanas metodes, stādu izvēle un aizsardzība

- Latvijas valsts meži Pļavinu kokaudzētavas apmeklējums.

- Iepazīšanās ar stādmateriālu, ieteikumi un skaidrojumi par stādu kvalitātes prasībām. Stādu pieejamība audzētavā.

- Meža īpašnieka praktiskā pieredze mežeņu ieaudzēšanā un legalizēšanā.

- Ieteikumi koku stādīšanā un ieaudzēšanā.

- Praktiski ieteikumi un atbildes uz jautājumiem.

22.03.2023., MKPC Madonas nodaļa | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgraža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktuālās izmaiņas MK noteikumos Nr. 935 un Nr. 308"

Semināra tēma:

- Atskats par paveikto, MKPC Madonas nodaļā, darbības virzieni 2023.gadā.

- Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, tā mazināšanas iespējas.

- Izmaiņas MK noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā’’

- Izmaiņas MK noteikumos Nr. 308 “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”.

- Objekts piepilsētas mežā! Meža sanitārā stāvokļa apsekošana, egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana.

24.03.2023., MKPC Dienvidkurzemes nodaļa| Seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža izplatības riski, ierobežošanas pasākumi, kaitēkļa mazināšanas iespējas"

Semināra tēma:

- MKPC darbības virzieni 2023.gadā.
- Egļu astoņzobu mizgrazis - postošākais kaitēklis parastajai eglei.
- Mizgrauža raksturojums, atpazīstamība, izplatības riski reģionos.
- Meža sanitārā stāvokļa apsekošana.
- Egļu astoņzobu mizgrauža invadēto egļu atpazīšana.
- Pasākumi kaitēkļa ierobežošanai konkrētājā īpašumā.
- Praktiski ieteikumi meža īpašniekiem.

Lektori:
- Oskars Zaļkalns (Valsts meža dienests).
- Agrita Šēnberga (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

21.03.2023., MKPC Zemgales nodaļa| Izglītojošs seminārs "Meža ekosistēmas pakalpojumi Latvijā. Meža nekoksnes resursu izmantošana veselības stiprināšanai"

Semināra tēma:

- Meža ekosistēmas pakalpojumi Latvijā, to veidi: apgādes, regulējošie un kultūras;
- Meža nekoksnes resursu izmantošana veselības stiprināšanai.

Lektori:
- Zane Lībiete (Vadošā pētniece LVMI "Silava")
- Līga Reitere (Augu pazinēja)

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!

PIETEIKŠANĀS: https://saite.lv/SGA

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība