Mežsaimniecība

Preiļu novads, Dzeņu mājas | Informatīvais seminārs "MKPC darbība, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem."

Preiļu nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante informē par MKPC pasākumiem saistībā ar ES atbalstu. Preiļu mežniecības pārstāvis iepazīstina ar aktuālāko informāciju Valsts meža dienestā.Turpinājumā ir izbraukums uz plantāciju mežaudzi.

Skrundas novads, īpašums "Kalnakumbri" | Informatīvais seminārs "ES atbalsta pasākumi MKPC2020.g. Aktualitātes meža īpašniekiem."

ES atbalsts meža īpašniekiem, konsultāciju projekts,mežu apmeklējumi, arodapmācības.Aktualitātes-jaunaudžu kopšanas un meža inventarizācijas termiņi. Bioloģiskā daudzveidība mežā un tās saglabāšana.

Salaspils novads, Augškampēni | Informatīvais seminārs " Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi" praksē

Apmeklētājiem būs iespēja uzzināt sev interesējošo informāciju par meža atjaunošanu, stādīšanu, stādīšanas instrumentiem, kā arī informāciju par ES atbalstu meža ieaudzēšanai.

Pārgaujas novads | Informatīvais seminārs "ES atbalsta pasākumi 2020. gadā, Meža aizsardzība.Ozolu mežu apsaimniekošanas pieredze Pārgaujas novadā."

Pieejamās ES atbalsta iespējas īpašniekiem 2020. gadā - zināšanu pārneses pasākumi- Arodapmācību projekts( mācību iespējas par dažādām tēmām). Konsultāciju projekts. Meža apmeklējumi. Ar akūto ozolu kalšanu skarto koku apskate. Valsts augu aizsardzības dienesta pārstāvja komentārs.

Bilskas pagasts "Lācīši" | Informatīvais seminārs "Meža aizsardzības aktualitātes, ES atbalsta pasākumi MKPC 2020. gadā."

Pieejamās ES atbalsta iespējas īpašniekiem 2020. gadā - zināšanu pārneses pasākumi- Arodapmācību projekts( mācības par dažādām tēmām). Konsultāciju projekts. Meža apmeklējumi. Iespējas un risinājumi jaunaudžu aizsardzībai no meža dzīvnieku postījumiem. Aizsardzības līdzekļu Cervacol, Plantskyd, Trico raksturojums, darbības efektivitātes salīdzinājums.

Uzmanību! Tikšanās semināram notiks pie Bilskas pagasta mājas.

Trikātas pagasts "Mežiņi" | Informatīvais seminārs "Meža aizsardzības aktualitātes, ES atbalstsa pasākumi MKPC 2020. gadā"

Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2020.gadā - zināšanu pārneses pasākumi, arodapmācību projekts(mācību iespējas par dažādām tēmām ) konsultāciju projekts. Meža apmeklējumi. Meža dzīvnieku negatīvā ietekme uz jaunaudzēm, to postījumi. Iespējas
un risinājumi jaunaudžu aizsardzībai no meža dzīvnieku postījumiem. Aizsardzības līdzekļu Cervacol, Plantskyd, Trico raksturojums, darbības efektivitātes salīdzinājums.

Madona | Informatīvais seminārs "MKPC darbība, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem. Aktualitātes mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā rudenī."

Vēstules no DAP par dabas skaitīšanas rezultātiem konkrētā īpašumā. Kā strādāt ar dabas datu pārvaldības sistēmu Ozols ( https://ozols.gov.lv/pub) MKPC, tā darbība. Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2020. gadā (Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts- mācību iespējas par meža tēmām, konsultāciju projekts, meža apmeklējumu projekts) Aktualitātes no VMD. Jaunaudžu aizsardzība.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība