Mežsaimniecība

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Augsnes gatavošana un stādvietas sagatavošana"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par dažādām augsnes sagatavošanas metodēm, kā arī dažādām stādvietas sagatavošanas metodēm. Seminārā piedalīsies LVMI Silava vadošā pētniece Dr. silv. Dagnija Lazdiņa

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/BGtk9Hi4g5j1AoRw7
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Cirsmu pārdošana"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par cirsmu augstākās tirgus cenas noteikšanas iespējām, priekšrocībām augošu koku pārdošanai un iespējām cirsmu izstrādāt pašam.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/Ci7289cUxiY8hAL79
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Izglītojošais seminārs "Papeļu plantāciju un kokaugu stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes izstrāde zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai"

Izglītojošā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt informāciju par papeļu plantāciju un kokaugu stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes izstrādi zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai
Seminārā piedalīsies LVMI Silava vadošais pētnieks Dr.silv. Kaspars Liepiņš.
Seminārs rīkots sadarbībā ar projektu "Papeļu plantāciju un kokaugu stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes izstrāde zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai". Līguma nr: 19-00-A01620-000079.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Meža atjaunošanas sezonas aktualitātes"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par stādu pieejamību LVM kokaudzētavās, kā arī par dažādiem stādu veidiem un to priekšrocībām.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/WguqDkfrgM5zrjKq5
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Meža atjaunošana, meža reproduktīvais materiāls"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par meža atjaunošanas un stādmateriāla iegūšanas aktualitātēm un svarīgākajām niansēm.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/KpGLX3FC15URiDRM9
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Izglītojošais seminārs "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu, situācija meža stādu tirgū, pavasaris- meža stādīšanas laiks"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt informāciju par likumdošanas prasībām attiecībā uz meža atjaunošanu, ieaudzēšanu un stādāmā materiāla iegādi, situāciju meža stādu tirgū, stādu ievešanas iespējas no citām valstīm, kā arī lauksaimniecībā neizmantojamo zemju efektīvas apsaimniekošanas iespējām. Seminārā piedalīsies LVMI Silava vadošā pētniece Dr.sc.ing. Mudrīte Daugaviete.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Meža aizsardzība. Egļu astoņzobu mizgrauža preventīvie pasākumi. Jaunaudžu aizsardzība pret pārnadžu bojājumiem."

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par egļu astoņzobu mizgrauža izplatības ierobežošanu, kā arī jaunaudžu aizsardzību pret pārnadžu bojājumiem pavasara sezonā.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/ofCn7gAgGRzGp4wG8
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Kompensācijas maksājumi par Natura 2000 meža teritorijām"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par to kā pieteikties kompensācijas maksājumiem par Natura 2000 meža teritorijām.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/BWSSWcQSfhzHptd86
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Uguns riski mežā"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par ugundrošības pasākumiem mežā. Meža ugunsdrošība ir pasākumu kopums, kuru uzdevums nepieļaut meža ugunsgrēku izcelšanos un kavēt izcēlušos ugunsgrēku izplatīšanos.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/hvoCErgPg5v2pf9v7
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt informāciju par dažādām noderīgām digitālajām platformām meža apsaimniekošanā, dokumentāciju un procesuālo kārtību meža atjaunošanai un kopšanai, kā arī uzzināt dažādus piemērus no prakses.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/5RowxmfaLCxHVPX56
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība