Mežsaimniecība

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "ES projektu aktivitātes.Iespējamā saimnieciskā darbība NATURA 2000 teritorijā. Iespējas un risinājumi."

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt aktuālo informāciju par ES projektu aktualitātēm. Iespējamo saimniecisko darbību Natura 2000 meža teritorijās. Aprobežojumu veidiem, iespējamajām kompensācijām.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/JMi4SRn3eWRDAgZw5
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Meža aizsardzības aktualitātes 2021. gadā"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt aktuālo informāciju par meža aizsardzības aktualitātēm 2021.gadā, un egļu astoņzobu mizgrauža kā arī citu meža kaitēkļu izplatību un aizsardzības iespējām.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/UgkWqwpXhcdBHqPu6
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Vai tik tiešām jāsatraucās par plēsēju populāciju Latvijā?"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt informāciju par situāciju saistībā ar plēsēju populāciju Latvijas mežu teritorijās.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/o4CQ2TMfUbBw3sbN9
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Meža inventarizācija, LVM GEO kartes izmantošana meža īpašumu apsaimniekošanā"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt aktuālāko informāciju par meža invetarizāciju veikšanu, LVM GEO un citu karšu izmantošanu meža apsaimniekošanā.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/BVuzrVXj6thU5Q9Z8
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "DAP datu bāzes "Ozols" izmantošana meža īpašumu apsaimniekošanā"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par Dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzes "Ozols" publisko datu izmantošanu (viesa statusā) meža apsaimniekošanā.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/CtKxxrTMsnWiWM29A
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Bērza kokaudžu apsaimniekošana krājas un stumbru kvalitātes paaugstināšanai"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par bērza kokaudžu apsaimniekošanu krājas un stumbru kvalitātes paaugstināšanai. Seminārā piedalīsies LVMI Silava vadošais pētnieks Dr. silv. Kaspars Liepiņš

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/YSU8de5e14XqE1ve9
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Bērza jaunaudžu ierīkošana un kopšana"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par bērza jaunaudžu kopšanu un ierīkošanu. Seminārā piedalīsies LVMI Silava vadošais pētnieks Dr. silv. Kaspars Liepiņš.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/bpcwxyrdccgxMn648
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Kompensācijas maksājumi par Natura 2000 meža teritorijām"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par pieteikšanos kompensācijas maksājumiem īpaši aizsargājamajām meža teritorijām. Seminārā piedalīsies Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks - Indulis Āboliņš.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/SuX5HfZeEBm35nDg8
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Augsnes gatavošana un stādvietas sagatavošana"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par dažādām augsnes sagatavošanas metodēm, kā arī dažādām stādvietas sagatavošanas metodēm. Seminārā piedalīsies LVMI Silava vadošā pētniece Dr. silv. Dagnija Lazdiņa

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/BGtk9Hi4g5j1AoRw7
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Cirsmu pārdošana"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par cirsmu augstākās tirgus cenas noteikšanas iespējām, priekšrocībām augošu koku pārdošanai un iespējām cirsmu izstrādāt pašam.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/Ci7289cUxiY8hAL79
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība