Mežsaimniecība

13.04.2022., MKPC Rīgas reģionālā nodaļa | Informatīvs IZBRAUKUMA seminārs "Iepazīšanās ar stādāmā materiāla veidiem un stādīšanas instrumentiem"

Semināra tēmas:

• ES atbalsta saņemšanas nosacījumi;
• Iepazīšanās ar stādāmā materiāla veidiem un stādīšanas instrumentiem;
• Meža atjaunošana ar B, E, Ma stādiem, atjaunotās platības uzmērīšana;
• Dižskābaržu jaunaudzes apskate.

Lektors Uģis Zāģers (mežu īpašnieks).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var šeit - https://docs.google.com/forms/d/1fvveS56Mlt1vwNVEP5DcAeI03JCqQ1v6LLB3zP5...

31.03.2022., MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža bioloģija, audžu apdraudējums un ierobežošana"

Semināra tēmas:

• Egļu astoņzobu mizgrauža bioloģija;
• Egļu astoņzobu mizgrauža audžu apdraudējums un ierobežošana.

Lektors Agnis Šmits (Meža entomoloģija).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu: elvijs.kantans@mkpc.llkc.lv

Plašāka informācija par semināru - drīzumā!

21.03.2022. MKPC Centrs | Zoom platforma | Izglītojošs seminārs "Kurināmā koksne, tās veidi un kvalitāte. Bioekonomika"

Semināra tēmas:

• Kurināmā koksne, tās veidi un kvalitāte;
• Bioekonomika. Koksnes izmantošanas dažādie aspekti;
• Nepieciešamās pamatzināšanas tālmācības programmai "Enerģētiskās koksnes iegūšana meža apsaimniekošanā".

Lektori: Dagnija Blumberga (Rīgas Tehniskā universitāte), Kārlis Būmanis (SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”), Elvīra Grasmane (Mežsaimniecības projektu vadītāja).

15.03.2022., MKPC Sēlija | Zoom platforma | Informatīvs seminārs " Mizgrauža izplatības risks un ierobežošanas pasākumi"

Semināra tēmas:

• Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums;
• Izplatības risks reģionos (LVMI "Silava" monitoringa dati);
• Pasākumi egļu astoņzobu mizgrauža izplatības ierobežošanai.

Lektors Agnis Šmits (Meža entomoloģija).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu: inga.busa@mkpc.llkc.lv

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

11.03.2022., MKPC Madona | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā"

Semināra tēmas:
• meža īpašuma aptuvenās tirgus cenas noteikšana un faktori, kas to ietekmē;
• cirsmu pārdošana;
• cenu aptaujas augstākās tirgus cenas noteikšanai;
• aktualizēto datu (par saviem īpašumiem) saņemšanas iespējas VMD ĢIS sistēmā;
• obligātā meža atjaunošana, termiņi;
• egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, aizsardzības iespējas
• publiskā datu bāze “Ozols”

Lektori: Jānis Dzalbs mežsaimniecības speciālists, Mairita Bondare MKPC Madonas nodaļas vecākā konsultante.

11.03.2022., MKPC Dienvidkurzeme | Zoom platforma | Izglītojošs seminārs "Darba vides riski mežsaimniecībā"

Semināra tēmas:

• Būtiskākās darba aizsardzības prasības un problēmas Latvijā mežsaimniecībā;
• Nelaimes gadījumi, kas saistīti ar mežsaimniecību. Normatīvie akti darba aizsardzība attiecībā uz mežsaimniecību;
• Darbu organizācija un uzvedība ikdienā, tās nozīme mežsaimniecības darbos. Veselība kā neatņemama sastāvdaļa mežsaimniecības darbos;
• Labas prakses piemēri, kas tiek īstenoti mežsaimniecības darbos. Bīstamo situāciju piemēri un to iespējamā atpazīšana mežsaimniecības darbos.

22.01.2022., MKPC Saldus| Klātiene Saldus| informatīvais seminārs "Gada pārskatu iesniegšana kārtība par iepriekšējā gadā veiktajām mežsaimniecības darbībām”.

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt par MKPC aktualitātēm 2022.gadā. Pārskatu iesniegšanas kārtību meža īpašniekiem par iepriekšējā gadā veiktajām mežsaimnieciskajām darbībām.

Seminārs notiek klātienē atbilstoši epidemioloģiskās drošības pasākumiem saistībā ar Covid-19.

25.01.2022., MKPC Ziemeļaustrumi| ZOOM platforma| informatīvais seminārs “Aktualitātes meža īpašniekiem”.

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt par gada pārskatu iesniegšana VMD, aktualitātēm meža īpašniekiem. Meža kaitēkļu ierobežošana izliekot putnu būrus. Ziemojošo putnu piesaiste meža kaitēkļu ierobežošanā mežaudzē.

24.01.2022., MKPC Dienvidlatgale| ZOOM platforma| informatīvais seminārs “Aktualitātes meža apsaimniekošanā”.

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt par aktuālo meža apsaimniekošanā, VMD Ģeogrāfiskā informācijas sistēmu. Atskaišu sagatavošana un iesniegšana par mežā veiktajām mežsaimnieciskām darbībām elektroniskā veidā. Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība