Mežsaimniecība

30.11.2022., MKPC Dienvidkurzemes nodaļa| Informatīvs seminārs "Aktuālo meža apsaimniekošanas darbu plānošana. Grozījumi noteikumos par koku ciršanu un meža atjaunošanu"

Semināra tēma:

- MKPC aktualitātes.
- Aktuālo inventarizācijas datu analīze. Nogabalu atlase cirsmu plānošanai. Nogabalu izvēle darbu veikšanai.
- Galvenās cirtes cirsmu izvēle. Krājas kopšanas cirsmu izvēle.
- Meža infrastruktūras uzturēšanas darbi.
- Grozījumi MK noteikumos par koku ciršanu mežā un atjaunošanu.
- Jaunaudžu kopšanas izvērtēšana atkarībā no vecuma. Instrumenti, kopšanas metodes, iespējamie risinājumi.

Lektori: Agrita Šēnberga, Dainis Kudors (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

01.12.2022., MKPC Centrs | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "Publiski pieejamie ģeotelpiskie dati, lietotnes un darbs ar tām"

Semināra tēmas:

• Meža konsultāciju pakalpojumu centra aktualitātes
• Publiski pieejamie ģeotelpiskie dati
• Publiski pieejamās LVM GEO lietotnes un darbs ar tām
• LVM iekšējās izstrādes un sistēmas meža apsaimniekošanai

Lektori: Māris Kuzmins ( LVM Biznesa sistēmu risinājumu direktors (LVM GEO)), Līga Solosteja (Meža konsultāciju pakalpojumu centra Mežsaimniecības projektu vadītāja).

24.11.2022., MKPC Cēsis| Izglītojošs seminārs "Meža aizsardzības aktualitātes 2022.gadā"

Semināra tēma:

- Meža aizsardzības aktualitātes 2022.gadā, egļu astoņzobu mizgraužu, citu meža kaitēkļu izplatība, aizsardzības iespējas.
- Dažādu meža kaitēkļu bojājumu atpazīšana mežā.
- Meža dzīvnieku postījumi un risinājumi to pasargāšanai.
- Dažu aizsardzības līdzekļu praktiskā pielietošana.

Lektori:
Oskars Zaļkalns (Valsts meža dienests, meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts)
Laila Šestakovska (Meža konsultāciju pakalpojumu centra Cēsu nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante)

24.11.2022., MKPC Rīgas nodaļa| Informatīvs seminārs "Jaunaudžu kopšana ar ES atbalstu praksē, grozījumi noteikumos par koku ciršanu un meža atjaunošanu"

Semināra tēma:

- Par izmaiņām noteikumos par koku ciršanu un meža atjaunošanu, ieaudzēšanu
- Dažādi jaunaudžu kopšanas piemēri "Mežapurviņos".
- Izcērtamo kociņu izvēle, paliekošo koku skaita noteikšana.
- Jaunaudžu kopšanā un atzarošanā izmantojamie instrumenti.

Lektors: Uldis Daube (meža īpašnieks), Rita Daščiora (MKPC Rīgas nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 22019356: rita.dasciora@mkpc.llkc.lv!

20.11.2022., Dienvidlatgales nodaļa | Informatīvs seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

Semināra tēmas:

• Informācija par dzīvnieku postījumu identificēšanu;
• Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā;
• Praktiskas nodarbības dzīvnieku postījumu identificēšanā.

Lektori: Jānis Dzalbs (MKPC mežsaimniecības speciālists).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu:
janis.dzalbs@mkpc.llkc.lv vai zvanot: +371 29789364

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

11.11.2022., MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa| Informatīvs seminārs "Meliorācijas sistēmu atjaunošana privātajos mežos un kopšanas ciršu ietekme uz meža kvalitāti"

Semināra tēma:

- MKPC aktualitātes un plāni 2023.gadā;
- Meliorācijas sistēmu atjaunošana privātajos mežos, meliorācijas darbos nepieciešamā tehnika.

Lektors: Artūrs Grudovskis (Z/S Lielvaicēni īpašnieks), Anete Šteinerte (MKPC Ziemeļkurzemes mežsaimniecības konsultante).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 20280779: anete.steinerte@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

12.11.2022., MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa| Informatīvs seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem"

Semināra tēma:

- Grozījumi MK noteikumos par koku ciršanu mežā un atjaunošanu
- Informācijas saņemšana no MVR. Īpašuma robežzīmju un robežu atjaunošana un uzturēšana
- Dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā
- Videi draudzīga meža apsaimniekošana

Lektors: Raimonds Mežaks (Valsts meža dienests).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26108426: andris.virs@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

05.11.2022., MKPC Sēlijas nodaļa| Informatīvs seminārs "Aktualitātes privāto mežu apsaimniekošanā"

Semināra tēma:

- MKPC aktualitātes.
- CO2 piesaistes un SEG emisiju mazināšanas pasākumi meža apsaimniekošanā un ietekmes novērtēšanas sistēma.
- Saimnieciski nozīmīgo koku sugu nākotnes perspektīvas privāto mežu apsaimniekošanā Latvijā.
- Meža apdrošināšana Latvijā.
- Dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā.
- Grozījumi noteikumos par koku ciršanu un meža atjaunošanu.

04.11.2022., MKPC Rīgas nodaļa| Informatīvs seminārs "Kas jāzin mežu īpašniekiem nodokļu piemērošanas kārtībā"

Semināra tēma:

- Nodokļu piemērošana augoša meža un kokmateriālu pārdošanas darījumiem fiziskajām personām: ja nav regīstrēta saimnieciskā darbība, ja ir reģistrēta saimnieciskā darbība;
- Nodokļa piemērošana nekustamā īpašuma/zemes/pārdošanai.

Lektors: Sarmīte Kirhnere (nodokļu konsultante).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 22019356: rita.dasciora@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība