Aizkraukles novads

Aizkraukles nodaļas rīkotais reģionālais informatīvais seminārs "Par ES un Valsts prasību aktualitātēm un izmaiņām 2018. gadā "

Pasākumā informācija par nodokļu normatīvu aktualitātes 2018. gadā.
LDC prezentācija. Pārraudzības datu iesniegšanas kārtība. Tipiskākās kļūdas pārraudzības lapu aizpildīšanā. Lecināšanas datu paziņošana elektroniskajā vidē. Jaunākā informācija par datu ievadīšanu LDC datu bāzē un darbībām elektroniskajā vidē.
Ciltsdarba programma piena un gaļas lopkopībā. Vaislinieka izvēles kritēriji ganāmpulka atražošanai – piena, gaļas lopkopībā.
BEZMAKSAS PASĀKUMS!!!
PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA - būs iespēja saņemt apliecinājumu par dalību pasākumā, punktiem.

Valsts Lauku tīkla aktivitāte "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Aizkraukles un Ogres nodaļu rīkotā noslēguma diena

Ideju un biznesa plānu prezentēšana. Jautājumi un atbildes. Diskusijas. Vērtējumi un ieteikumi. Sertifikātu izsniegšana. Diskusijas.
Sadarbība pēc mācībām un konkurss “Laukiem būt!”.

Valsts Lauku tīkla aktivitāte "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Aizkraukles un Ogres nodaļu rīkota 5. mācību diena

Altum valsts atbalsta programmas jauniešiem. Piedāvājumi biznesa uzsācējiem. Pieredzes brauciens. Mācību diena paredzēta tikai jauniešiem, kas piedalās mācībās no pirmās mācību dienas. Pieteikšanās uz pasākumu nenotiek.

Valsts Lauku tīkla aktivitāte "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Aizkraukles un Ogres nodaļu rīkota 4. mācību diena

Finanšu plānošana (darbs ar programmu), ieņēmumu/izdevumu analīze.
Ieņēmumu/izdevumu analīze; naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana.
Naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana, u.t.t.

Valsts Lauku tīkla aktivitāte "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Aizkraukles un Ogres nodaļu rīkota 3. mācību diena

Trešajā mācību dienā pievērsīsimies uzņēmējdarbības formām (ZS, SIA, pašnodarbinātie, mikro uzņēmumi, u.t.t.), apgūsim uzņēmumu dibināšanu un reģistrēšanu (statūti, līgumi,reģistrēšanas maksas).
Grāmatvedības pamati; nodokļu veidi, likumdošana, u.t.t.

Valsts Lauku tīkla aktivitāte "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Aizkraukles un Ogres nodaļu rīkota 2. mācību diena

Uzņēmējdarbības plānošana – praktiskie aspekti uzņēmējdarbības formas - biznesa modelēšana - sociālā uzņēmējdarbība kā perspektīvs biznesa modelis reģionos. Misijas, vīzijas, mērķu un uzdevumu formulēšana.
Biznesa plāns kā idejas attīstības pamats - Ko Jūsu biznesa plānā vēlas ieraudzīt vērtētājs? - Biznesa plāna sastāvdaļas.
Kā uzrakstīt sekmīgu biznesa plānu? Galvenie priekšnoteikumi Biznesa modelis – „mājas darbs” pirms biznesa plāna - Dokumenta noformēšanas nianses.

Valsts Lauku tīkla aktivitāte "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Aizkraukles un Ogres nodaļu rīkota 1. mācību diena

Ievads - iepazīšanās ar dalībniekiem, ekspertiem un darba programmu. Radoša uzņēmējdarbība – mana iespēja būt neatkarīgam. Ar ko sākt? praktiskais radošums katrā no mums - mīti un patiesība - “3H” spēks – kā to pielietoju ikdienā,darbā un uzņēmējdarbībā? - Latvijas grāvjos aug zelts? Latvijas radošo uzņēmēju atziņas
Darbs komandās: “Zāles metode” – rosinam savu radošuma garu! “Ērģeļu metode”– pārvēršam Latvijas dabas resursus zeltā!
“Ortodoksālā metode” – piesaisti klientu ar vērtību!

Valsts Lauku tīkla aktivitāte "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Aizkraukles un Ogres nodaļu rīkota informatīvā diena

SIA LLKC Aizkraukles un Ogres nodaļu apvienotā, rīkotā informatīvā diena jauniešu programmai "Atbalsts lauku jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai"notiks 2017. gada 28.septembrī plkst. 10.00 Bērzu ielā 7, Aizkrauklē. Aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 18 līdz 40 gadiem.
Programmā:
-iepazīšanās;
-informācija par pasākumu;
-iepriekšējā gada dalībnieku pieredze;
-diskusijas, pieteikumu aizpildīšana dalībai mācībās.

Lapas

Subscribe to RSS - Aizkraukles novads