Aizkraukles novads

Aizkraukles nodaļas rīkots informatīvi izglītojošs pasākums skolēniem: Izbraukuma seminārs

Aizkraukles nodaļa organizē izbraukuma semināru uz veiksmīgām lauku saimniecībām – graudkopība, piena gaļas lopkopība (demonstrējuma saimniecība). Iepazīties ar koģenerācijas stacijas darbību – gala produkts, pievienotā vērtība. Apmeklēsim vilnas pārstrādes uzņēmumu – no aitiņas līdz gala produktam (dažādu sugu vilnas pārstrādes iespējas).

Aizkraukles nodaļas rīkota informatīvā diena: Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

SIA LLKC Aizkraukles konsultāciju birojs aicina jauniešus uz informatīvo dienu.
Pasākuma mērķis – Atbalstīt gados jaunu (18 līdz 40 gadiem) cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās.
Tiek aicināti jaunieši vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuri vēlas iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, uzsākt īstenot vai attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju laukos, vai īstenot ar uzņēmējdarbību nesaistītu sabiedrisku aktivitāti kādā no Latvijas lauku reģioniem.

Konkurss “Aizkraukles novada sakoptākā sēta 2016”

Gatavojoties Aizkraukles pilsētas 50 gadu jubilejai un Latvijas valsts simtgadei, veicinot sakoptu un labiekārtotu vidi Aizkraukles novadā, aicinām pieteikt pretendentus konkursam “Aizkraukles novada sakoptākā sēta”. Nominācijā – “Sakoptākā Lauku sēta” tiek pieteikti lauku īpašumi Aizkraukles novadā, nominācijā –“Sakoptākā individuālā māja” tiek pieteiktas individuālās mājas pilsētā un pagasta teritorijā.

Fermu diena zemnieku saimniecībā „Dārznieki”

Fermu dienā zemnieku saimniecībā „Dārznieki” 24. maijā – par rupjās lopbarības nozīmi kvalitatīvu gaļas lopu izaudzēšanā. „Zālēdāju projekta” ietvaros tiek turpināts rīkot fermu dienu pasākumus izmēģinājumos iesaistītajās tīkla saimniecībās.

Izmēģinājuma tēma: „Virsaugu ietekmes vērtējums uz zelmeņa attīstību sējas gadā un pamatotas mēslošanas devas efektivitātes novērtējums daudzgadīgajā zālājā lopkopības saimniecībā”.

Aizkraukles rajona partnerība organizē seminārus: Par Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (SVVA) un projektu iespējām ELFLA LEADER programmā.

Mērķauditorija: sīkie un mazie uzņēmēji, mājražotāji, pašvaldības pārstāvji, biedrības un nodibinājumi un citiem interesentiem, kurus interesē projektu iespējas.
No 12.aprīļa līdz 12.maijam (sekot līdzi informācijai datumi par dažām dienām var mainīties) tiks izsludināts konkurss rīcībās:
1. Uzņēmumu izveidošana un attīstība (nelauksaimnieciskajā uzņēmējdarbībā);
2. Atbalsts sabiedriskajām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem;
3. Publiskās infrastruktūras uzlabošana pakalpojumu pieejamībai.

Izglītojošs seminārs Aizkrauklē ''Galda un pārstrādes kartupeļu audzēšanas tehnoloģijas''

SIA LLKC Aizkraukles nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs

Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās

Apakštēma: Galda un pārstrādes kartupeļu audzēšanas tehnoloģijas

Mērķis: Gūt zināšana par galda un pārstrādes kartupeļu audzēšanas tehnoloģijām, produkcijas realizācijas iespējām Latvijā

Kontaktpersona: Valentīna Beča, tālr. 26158775

Seminārs Aizkrauklē ''Integrētās augu audzēšanas ieviešanas aktualitātes, mēslošanas līdzekļu lietošanas prasības, graudaugu, rapša un lauka pupu slimības un kaitēkļi, to ierobežošana''

Aktualitātes Integrētās augu audzēšanas ieviešanā;
Lauka monitorings. Kaitīgo organismu izplatība un attīstības pakāpe. Lauka uzskaites sistēma (vēsture), tās aizpildīšanas pamatprincipi;
Prasības mēslošanas līdzekļu lietošanai;
Nozīmīgākās graudaugu un rapša slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas integrētā pieeja;
Nozīmīgākās lauka pupu slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas integrētā pieeja.

Informatīvais seminārs Aizkrauklē Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem

Investīciju pasākumi – “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”, “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai “.
2016. gada tiešo maksājumu sezonas aktualitātes ( pieteikumi EPS)
Aktualitātes nodokļu likumdošanā 2016. gadā

Lapas

Subscribe to RSS - Aizkraukles novads