Aizkraukles novads

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Aizkraukles nodaļas rīkota 3. mācību diena

Aicinām apmeklēt bezmaksas mācības „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”;
* Iespējas,ko piedāvā jauniešiem Aizkraukles rajona partnerība, LEADER programmas ietvaros.
* Resursu izvērtējums un analīze - grāmatvedības pamati.

Pieteikšanās OBLIGĀTA!

Informatīvs seminārs Aizkraukles nov. | Aktualitātes meža īpašniekiem - pieejamais ES atbalsts, projektu īstenošana, atskaites. Cirsmu vērtības noteikšana

Pieejamais ES atbalsts mežsaimniecībā. Pārskata sagatavošana pēc ES projektu realizācijas. MKPC aktualitātesapmācības,
konsultāciju projekts, meža apmeklējumi. Cirsmas vērtības noteikšana, kas jāņem vērā slēdzot koksnes pārdošanas līgumus. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Aizkraukles nodaļas rīkota 2. mācību diena

Aicinām apmeklēt Valsts Lauku tīkla aktivitātes ietvaros rīkotās mācības „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Aizkrauklē:
* Tirgus analīze - iekšējais un ārējais tirgus. Mērķauditorija, tās vajadzību noteikšana.
* Mārketings, tā loma biznesa panākumos. Produkta/pakalpojuma realizēšanas veidi un kanāli saskaņā ar noteikto mārketinga stratēģiju, uzņēmuma jaudu un kapacitāti.
*Konkurentu un sadarbības partnerunoteikšana tirgus analīzē. SVID analīze. Biznesa riski un pretriska pasākumi. Praktiskais darbs - riska novēršanas plāna izstrāde.

Informatīvā diena VLT aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Aizkrauklē

Aicinām apmeklēt bezmaksas pasākumu - informatīvo dienu lauku jauniešiem, vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuri vēlas iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, uzsākt īstenot vai attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju laukos, vai īstenot ar uzņēmējdarbību nesaistītu sabiedrisku aktivitāti kādā no Latvijas lauku reģioniem.

Aizkraukle | Notiks tikšanās ar uzņēmējiem par aktualitātēm lauku saimniecībām

Dienas darba kārtība:

9:40–10:00 reģistrēšanās, kafijas pauze

10:00–10:10 LLKC Aizkraukles biroja pasākumi, LLKC Aizkraukles biroja Uzņēmējdarbības konsultante Valentīna Beča

10:10–10:40 Lauku atbalsta dienesta aktualitātes un projekti lauksaimniekiem, ar tūrisma nozari saistītiem uzņēmējiem. Lauku atbalsta dienesta Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja Gita Austruma

Lauksaimnieki un lauku iedzīvotāji aicināti uz konferenci Aizkrauklē “Stipri reģioni, stipra valsts!”

Zemkopības ministrija (ZM) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina lauksaimniekus, uzņēmējus un iedzīvotājus apmeklēt konferenci “Stipri reģioni, stipra valsts!” Konference notiks 12. aprīlī, piektdienā, Aizkraukles pilsētas kultūras centrā Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē.

Konferences sākums plkst. 11:00.

Lauksaimnieki, mežsaimnieki un lauku iedzīvotāji aicināti uz konferenci Aizkrauklē “Stipri reģioni, stipra valsts!”

Zemkopības ministrija (ZM) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina lauksaimniekus, uzņēmējus un lauku iedzīvotājus apmeklēt konferenci “Stipri reģioni, stipra valsts!”

Konference notiks 12. aprīlī, piektdienā, Aizkraukles pilsētas kultūras namā Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē. Konferences sākums plkst. 11.00.

Biznesa ideju konkurss “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2019”

Lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību novadā un sekmētu jaunu uzņēmumu veidošanos Aizkraukles novadā, Aizkraukles novada dome izsludinājusi biznesa ideju konkursu “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2019”. Konkurss tiek rīkots pirmo gadu un tajā varēs piedalīties fiziskas personas, kuras ir gatavas uzsākt uzņēmējdarbību Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā.

Konkursa īstenošanai piešķirtais finansējums ir EUR 6500,00 (pirms Iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas) no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lapas

Subscribe to RSS - Aizkraukles novads