Aizkraukles novads

Aizkraukles nodaļas rīkots informatīvs seminārs par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem - Par pievienošanos dzīvnieku audzēšanas programmai

Ņemot vērā regulu, kas stājas spēkā no 2018. gada 1. novembra - par pievienošanos audzēšanas programmām, tiek plānots informatīvs seminārs.
Semināra apmeklētājiem būs iespējams saņemt apliecinājumu par noklausītajām stundām.
Lūdzam uz kursiem ierasties savlaicīgi, lai varētu piereģistrēties un saņemt semināra dokumentus.
Pasākumā piedalās:
Latvijas Lauku un konsultāciju centra (LLKC) konsultants-eksperts veterinārmedicīnā Dainis Arbidāns,
Siguldas CMAS Ražošanas un tirdzniecības daļas vadītājas vietniece Inita Bedrīte,

Aizkraukles nodaļas rīkota 6. mācību diena Valsts Lauku tīkla aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai"

Šī būs mācību noslēguma diena, kurā tiks runāts, rādīts par prezentēšanas prasmi, notiks macību dalībnieku ideju prezentēšana, un pasākums noslēgsies ar sertifikātu izsniegšanu un diskusijām par padarīto darbu.

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai. 5. mācību diena -Aizkraukles nodaļas rīkots pieredzes apmaiņas brauciens

Pieredzes apmaiņas brauciens - SIA "Latgran" - garnulu ražošana, priodukcija, noieta tirgus. Interešu izglītības centrs "Lielvārdi" - Centrs aicina ciemos skolēnu un tūristu grupas, kā arī ģimenes, lai caur dažādām praktiskajām nodarbībām aizraujošā veidā veicinātu dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām. Zemeņu audzēšana - ES finansējuma piesaiste.

Aizkraukles nodaļas rīkota 4. mācību diena Valsts Lauku tīkla aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai"

Bezmaksas pasākums jauniešiem, kur darba dienas tēmas būs : Uzņēmējdarbības pamati. Finanšu plānošana (ieņēmumu/izdevumu analīze; naudas plūsmas sastādīšana; saimniecisko rezultātu aprēķins).

Aizkraukles nodaļas rīkota 3. mācību diena Valsts Lauku tīkla aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai"

Bezmaksas pasākums jauniešiem, kur darba dienas tēmas būs : Resursu izvērtējums un analīze - grāmatvedības pamati.Biznesa plāns kā idejas attīstības pamats (būtība, veidošana, sastāvdaļas).LIAA programmas, iespējas. Veiksmes stāsti. Praktiskās nodarbības.

Aizkraukles nodaļas rīkota 2. mācību diena Valsts Lauku tīkla aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai"

Bezmaksas mācības jauniešiem 18 līdz 40 gadiem!!!
Mācību dienas tēmas: Tirgus analīze, pētījums - iekšējie un ārējie tirgi. Mērķauditorijas un viņu vajadzību noteikšana.Produkta/pakalpojuma realizēšanas veidi un kanāli. Konkurentu un sadarbības partneru noteikšana. Biznesa vadības prasmes uzņēmējam.
Interesentiem pieteikšanās obligāta!!!

Aizkraukles nodaļas rīkota 1. mācību diena Valsts Lauku tīkla aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai"

Bezmaksas mācības jauniešiem 18 līdz 40 gadiem!!!
Pirmās mācību dienas tēmas : Kas ir biznesa ideja? Ideju meklēšanas kanāli- ģenerēšana, definēšana, izvērtēšana un attīstība. Idejas virzīšana darbībā (misija, vīzija, mērķi). "Zilā okeāna" stratēģija biznesa ideju veidošanā un attīstīšanā.Praktiskas nodarbības (Domu katres izveide u.t.t.) Mārketings. Idejas prezentēšana.
Interesentiem pieteikšanās obligāta!!!

Aizkraukles nodaļas rīkota informatīvā diena Valsts Lauku tīkla aktivitāte "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai"

Info dienā jaunieši tiks iepazīstināti ar VLT programmu "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai", pieejamajiem finansēšanas avotiem uzņēmējdarbības uzsākšanai, mācību anketu aizpildīšana, pieredzē dalīsies iepriekšējo gadu pasākuma dalībnieki.
Pieteikšanās obligāta!
Bezmaksas pasākums.

Lapas

Subscribe to RSS - Aizkraukles novads