Aizkraukles novads

Saimniecību apmeklējums - Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana ekonomiski pamatotas lopkopības produkcijas ražošanā - ATCELTS

SIA LLKC Aizkraukles KB organizē saimniecību apmeklējumu LAP 2014.-2020. apakšpasākuma "Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana" ietvaros.
Apmeklēsim Daugavpils novada saimniecības, kas nodarbojas ar piena lopkopību. Apmeklēsim saimniecību, kur papildus nodarbošanās ir graudaudzēšana. Saimnieciskājā darbībā ir ieviestas inovatīvas tehnoloģijas (skābbarības gatavošana tuneļos, robotizēta dzīvnieku ēdināšana, novietņu modernizācija u.t.t.).

Mācības dārzeņu audzētājiem Aizkrauklē: Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas augkopības produkcijas ražošana - ATCELTS

Ceļvedis siltumnīcu apsaimniekošanā; netradicionālo ilggadīgo stādījumu un ķiploku audzēšanā.
Kultūraugu sugu (pēc izvēles) audzēšanas agrotehnika kvalitātes rādītāji un to nodrošināšana, audzēšanas tehnoloģijas. Augsnes auglības novērtēšana un augsnes apstrādes sistēmas izvēle. Sugu un šķirņu izvēle atbilstoši saimniecības specializācijai un augsnes auglībai.

Lektors - Māris Narvils ( Vecākais speciālists dārzkopībā ).
Pieteikšanās OBLIGĀTA!
Mācību noslēgumā tiek izsniegts apliecinājums.

Uzņēmēju un sadarbības partneru tikšanās Aizkrauklē

Labdien, sadarbības partneri!

Aicinām jūs 19. februārī plkst. 10:00 uz tikšanos Aizkraukles kultūras nama 2st.zālē. Tikšanās laikā informēsim Jūs un uzklausīsim Jūsu priekšlikumus sadarbībai un iesaistei pasākumos!

Dienas plāns:

* par Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra aktualitātēm un jaunumiem uzņēmējiem un pašvaldībām;
* par “Pārnovadu uzņēmēju dienām 2020”:

3.aprīlī plānots forums – diskusija “Aizkraukles novads ārpus rāmjiem un robežām “ un iedvesmojošs seminārs par “Laimes dimensijām”.

Mācības piena lopkopībā Aizkrauklē: Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Aizkraukles birojs rīko mācības piena lopkopībā - kvalitatīvas produkcijas ieguve .
Tātad, viss par dzīvnieku veselību un kvalitatīva piena ieguvi ( piemēram SŠ skaits).

Mācības plānotas 04.03.2020. un 11.03.2020. Plkst 10:00-16:30.
11.03.2020 plānota praktisko nodarbību diena ar izbraukšanu uz saimniecībām.

Mācības piena lopkopībā Aizkrauklē

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Aizkraukles birojs rīko mācības piena lopkopībā.

Mācību teorētiskā daļa plānota 12.02.2020. un 13.02.2020. Plkst 10:00-16:30. (Bērzu iela 7, Aizkraukle)
Praktiskā mācību diena ar saimniecību apmeklējumu 18.02.2020, plkst. 10:00 - 16:30

Bezmaksas mācību grupa!!!
Piemērota personām, kam nepieciešama kvalifikācijas celšana (punktiņi) pārraudzībā, dzīvnieku mākslīgā apsēklošanā, vērtēšanā.

Mācību grupas lielums līdz 20 personām.

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Aizkraukles nodaļas rīkota 6. mācību diena

Aicināti apmeklēt mācību noslēguma dienu:
*Finanšu plānošana- naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana
*Prezentācijas prasmes. Dalībnieku ideju prezentēšana. Sertifikātu izsniegšana.

Pieteikšanās OBLIGĀTA!!!

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Aizkraukles nodaļas rīkots pieredzes apmaiņas brauciens- 5. mācību diena

Plānots pieredzes apmaiņas brauciens - uzņēmējdarbības uzsākšanas un veicināšanas piemēri. Apmeklēs "Metāla mākslas galeriju" Preiļos; šūšanas cehs SIA Jata Līvānos; apmeklēs saimniecību, kas nodarbojas ar bioloģisko dārzeņu audzēšanu un pārstrādi, realizāciju fasētā veidā - radot pievienoto vērtību; apmeklēsim pirtnieci un ziedari Gitu Usāni - visi objekti tiks apmeklēti ar vēlmi radīt priekšstatu par uzņēmējdarbības dažādošanu, iespējām laukos.

Pieteikšanās OBLIGĀTA!

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Aizkraukles nodaļas rīkota 4. mācību diena

Aicināti apmeklēt bezmaksas mācības jauniešiem :
* Uzņēmējdarbības pamati
*Finašu plānošana (ieņēmumu/izdevumu analīze)
*Finanšu plānošana - naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana.

Pieteikšanās OBLIGĀTA!

Aizkraukle | Mācības par lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē vienas dienas mācības “Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi” par labturības prasībām pārvadāšanas laikā.

Mācību mērķauditorija: lauksaimniecības dzīvnieku pārvadātāji, pavadoņi un savākšanas centru darbinieki.

Mācību norises laiks un vieta: 29.11.2019. LLKC Aizkraukles birojs, Bērzu iela 7, Aizkraukle LV-5101, plkst. 10.00.

Galvenās mācību tēmas:

Lapas

Subscribe to RSS - Aizkraukles novads