Aizkraukles novads

Kursi - Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

Aizkrauklē, LPKS "LATRAPS" telpās tiek organizēti kursi - Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai.
Tuvāku informāciju par pasākumu sniegs Zane Liepiņa. Kursu sākums plkst. 10.00.
Pieteikšanās obligāta!!!

Informatīvs seminārs Aizkrauklē - Jaunākais par ES atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem.

ES atbalsta pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” praktiskā realizēšana:
• meža ieaudzēšanai un ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai;
• meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznicinātu mežaudžu atjaunošanai;
• jaunaudžu retināšanai;
• mežaudžu nomaiņai.
Jaunumi un aktualitātes mežu un aizaugušo zemju īpašniekiem.
Atbildes uz jautājumiem

Aizkraukles nodaļas rīkots pieredzes apmaiņas brauciens, Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Putnkopības saimniecības apmeklējums – dažādu putnu sugu un šķirņu raksturojums, ražošanas virziena izvēle, pielietojums. ES finansējuma piesaiste – putnu kautuves ierīkošana. Saimniecības papildus nodarbošanās – bioloģisko cietes kartupeļu audzēšana (šķirnes, augsnes izvēle utt.).
Z/S “Zarumi” – apģērbu izgatavošana, šūšana, izšūšana. Dažādu tekstilizstrādājumu darbi.
Ideju konkursa „Laukiem būt!” 2013.gada laureāte – pieredze par pasākumu.

Ikmēneša uzņēmēju tikšanās Aizkrauklē

Uzņēmēju tikšanās ir paredzēta.12.oktobrī , plkst. 10:00

Norises vieta: A/S Swedbank Aizkraukles filiālē, konferenču zālē (2.stāvā), Bērzu ielā 7 , Aizkrauklē.

Galvenie tikšanās laikā pārrunājamie jautājumi:

· Plānotie pasākumi novadā 2017.gadā - Aizkraukles pilsētai 50!!!!

· Zemgales plānošanas reģiona uzņēmēju godināšanas pasākuma

“Gada uzņēmējs Zemgalē 2016” nolikums;

· LIAA atbalsta programma Starptautiskās konkurētspējas veicināšanai;

u. c. aktuālie jautājumi

Aizkraukles nodaļas rīkota 5. mācību diena: Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Individuālo biznesa plānu izvērtēšana. Ieteikumi, precizējumi, diskusijas. ZS “Janavas” pieredze un labā prakse uzņēmējdarbībā, ES finansējuma piesaistē ( ELFLA, LEADER). Sertifikātu izsniegšana. Diskusijas.
Pieredzes braucienam izvēlēto uzņēmumu apskats.

Aizkraukles nodaļas rīkota 4. mācību diena: Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Individuālo biznesa plānu izstrādāšana, izvērtēšana. Ieņēmumu/izdevumu analīze; saimniecisko rezultātu aprēķināšana. Darbs ar finanšu un naudas plūsmas aizpildīšanu.
Individuālais darbs. Diskusijas.

Aizkraukles nodaļas rīkota 3. mācību diena Valsts Lauku tīkla aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

2016. gada 11. oktobrī Aizkraukles nodaļa aicina jauniešus uz 3. mācību dienu Valsts Lauku tīkla aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Attīstības finanšu institūcija ALTUM - valsts atbalsta iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai. Ieskats projektu pieteikumu izstrādē – biežāk pieļautās kļūdas. Biznesa plāna/ projekta galvenās sastāvdaļas.
Resursi – analīze, izmaksas. Darbs ar finanšu un naudas plūsmas aizpildīšanu.

Aizkraukles nodaļas rīkota 2. mācību diena Valsts Lauku tīkla aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

2016. gada 06.oktobrī Aizkraukles nodaļa aicina jauniešus uz otro mācību dienu - Plašāk lietotās uzņēmējdarbības formas, to atšķirības. Uzņēmumu dibināšanas un reģistrēšanas kārtība. Nodokļu likumdošana. Grāmatvedības uzskaites formas. Praktiskas nodarbības.

Aizkraukles nodaļas rīkota 1. mācību diena Valsts Lauku tīkla aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Aizkrauklē, 2016. gada 5.oktobrī, Lāčplēša iela 2a, Aizkraukles konsultāciju birojā tiek organizētas mācības jauniešiem. Pirmā mācību diena: Idejas ģenerēšana, definēšana un attīstība. Idejas virzīšana darbībā ( idejas misija, vīzija, mērķi, uzdevumi), realizācijas uzsākšana; Uz sabiedrisko labumu orientētu projektu darbība (sociālā uzņēmējdarbība); Tirgus analīze; Mārketings un reklāma.
Pasākums ir bezmaksas.

Lapas

Subscribe to RSS - Aizkraukles novads