Valkas novads

Valkas novada Kārķu pagasts aicina gatavoties Kārķu Meža dienām un koka auto sacensībām

Piektdien, 2018. gada 4. maijā Kārķos notiks 15. Meža dienas. Kā vienmēr būs tradicionālās lietas, bet netrūks arī pārsteigumu.
Meža dienu ieskaņas pasākumi sāksies jau 3. maija, kad notiks izglītojošs seminārs zemes īpašniekiem un ikvienam, kurš interesējas par dabu “Dabas skaitīšana un dabas gada simboli”, pēc tam ekskursija “No zemes līdz debesīm”, ..... Meža dienu priekšvakarā ikviens aicināts uz “Jaunrozēnu” māju Veckārķu muižas leduspagrabu, kur pulksten 20.00 notiks grupas “Viršu medus” koncerts.

Kārķu pagastā/ Valkas nodaļas informatīvais seminārs : "Jaunās prasības platībmaksājumiem 2018.gadā. Informācija no LDC. Izmaiņas nodokļu likumdošanā un grāmatvedības uzskatē no 2018.gada"

Valkas novada Kārķu pagasta , Tautas namā , 04.04.2018 pl. 13:00, informatīvais seminārs :
"Jaunās prasības platībmaksājumiem 2018.gadā. Informācija no LDC. Izmaiņas nodokļu likumdošanā un grāmatvedības uzskatē no 2018.gada"

Vijciema pagastā/Valkas nodaļas informatīvais seminārs "Jaunās prasības platībmaksājumiem 2018.gadā. Informācija no LDC. Izmaiņas nodokļu likumdošanā un grāmatvedības uzskatē no 2018.gada"

Valkas novada Vijciema pagasta pārvaldes telpās 03.04.2018 pl. 13:00,
informatīvais seminārs "Jaunās prasības platībmaksājumiem 2018.gadā. Informācija no LDC. Izmaiņas nodokļu likumdošanā un grāmatvedības uzskatē no 2018.gada."

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina piedalīties informatīvajos semināros par projektu iesniegumu sagatavošanu.

10.01.2018. plkst. 13.00, Valkas novada Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas namā, informatīvais seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursa 3.kārtai. Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - 2018.gada 15.janvāris – 2018.gada 15.februāris

Valkā norisināsies Ziemassvētku labdarības tirdziņš

22.decembrī no pl.9:00 Valkā, skvērā pirms Raiņa un Rīgas ielu krustojuma, norisināsies ikgadējais Ziemassvētku tirdziņš.
Kā katru gadu, arī šogad visi aicināti piedalīties labdarības loterijā, kuras sākums plkst. 11.00
Šogad visus labdarības tirdziņā iegūtos ienākumus ziedos vasaras nometnei bērniem ar īpašām vajadzībām.

Tirgotāji aicināti pieteikties pa telefonu: 26 48 86 84 (Sniedze)

Lauku gardumi, Kārķu kalendāra atvēršana un citi pārsteigumi gaida Dabas bodes apmeklētājus

Sestdien, 9. decembrī no saullēkta līdz saulei zenītā Kārķos notiks Ziemassvētku tirdziņš “Dabas bode”.
Šogad “ Dabas bode” Kārķos notiks piekto reizi. Kā vienmēr būs tradicionālas lietas, bet netrūks arī pārsteigumu. Šoreiz tirgus notiks tautas namā, aktīva tirgošanās sāksies līdz ar saules lēktu (pulksten 8.49) līdz saulei zenītā (pulksten 13.00) Pulksten 10.00 Ineses Pētersones vadībā sāks darboties egļu rotu izgatavošanas darbnīciņa no dabas materiāliem.

Informativais seminars Kārķos - Aktualitātes mežu apsaimniekošanā. ES atbalst 5. kārtā Meža ieaudzēšana

Aktualitātes mežu apsaimniekošanā. ES atbalst 5. kārtā Meža ieaudzēšana. Stādām materiāla raksturojums, izvēle.- apmežojot savus mežu īpašumus. Konsultācijas mežu īpašniekiem, ko atbalsta ES. Diskusijas un atbildes uz jautājumiem.

Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases AAL profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai, Valkas KB

14.novembrī pl.10:00, Valkas konsultāciju biroja telpās , Valkā, Rīgas ielā 13 ( ieeja no pagalma) notiks mācības " Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai"
Pieteikties
Ilona Krūmiņa tālr.29341748, e-pasts - ilona.krumina@llkc lv

Miķeļdienas tirdziņā Kārķos aicina baudīt lauku rudens labumus

Sestdien, 23. septembrī pulksten 11.00 Kārķos notiks tirdziņš, kurā būs iespēja iegādāties dārza, meža un lauku virtuves labumus un izbaudīt īstu lauku tirgus noskaņu, iesaistoties visdažādākajās aktivitātes, kas kuplinās šo pasākumu.
Pieaugušajiem un mazpulcēniem veiksmīgi pārdot un pircējiem atrast pašu gardāko un noderīgāko preci palīdzēs Saimniece, kuras lomā iejutīsies Vita Upeniece Melbārde.

KARTUPEĻU LAUKU DIENA, Valkas novada, Vijciema pagasta "Piekalnēs" 20.jūlijā

20.07.2017. Plkst 11:00, Vijciema pagasta, ZS "Piekalnes" Laipni aicina piedalīties KARTUPEĻU LAUKU DIENĀ.
Tikšanās pl. 10:45 pie "Jaunpaežu" lauka.
X: 615831, Y: 6378714
Lat: 57.5360972, Lon: 25.9348207
Jaunpaežas, Vijciema pag., LV-4733

Lauku diena notiek sadarbībā ar firmām "Norika"un "Timac Agro Latvia"

Lapas

Subscribe to RSS - Valkas novads