Valkas novads

Izglītojošs seminārs - Ievācamie ārstniecības augi mežā, to izmantošanas iespējas.

Meža ne koksnes resursi Latvijā. Mežs kā ekoloģiski tīru ārstniecības augu ieguves vieta. Populārāko ārstniecības augu raksturojums.
Ārstniecības augi un bizness.Augu ievākšana. Ievākto augu atpazīšana un izmantošanas iespējas. Augi pirtī. Augi ikdienas uzturā. Drogu, tēju, augu sulu uzlējumu, sīrupu, izvilkumu, tinktūru gatavošana, pielietošana.

Izglītojošs seminārs - Ievācamie ārstniecības augi mežā, to izmantošanas iespējas.

Meža ne koksnes resursi Latvijā. Mežs kā ekoloģiski tīru ārstniecības augu ieguves vieta. Populārāko ārstniecības augu raksturojums.
Ārstniecības augi un bizness.Augu ievākšana. Ievākto augu atpazīšana un izmantošanas iespējas. Augi pirtī. Augi ikdienas uzturā. Drogu, tēju, augu sulu uzlējumu, sīrupu, izvilkumu, tinktūru gatavošana, pielietošana.

Valkā un Valgā norisināsies 13.Lielais labdarības robežtirgus

9. un 10. maijā norisināsies garšīgākais pavasara piedzīvojums – 13.Lielais labdarības robežtirgus. Tāpat kā pagājušajā gadā, tirgošanās notiks Latvijas un Igaunijas robežas abās pusēs.
9.maijā notiks pērn aizsāktā tradīcija – konkurss gaļas ražotājiem jeb 2.Starptautiskais gaļas un desu festivāls. Aicinām piedalīties hobijkulinārus, mājražotājus un uzņēmējus, kas ražo gaļas izstrādājumus. Desu, gaļas izstrādājumu un žāvējumu kvalitāti vērtēs starptautiska žūrija.

Meža dienas Kārķos.

30. aprīlī un 1. maijā Kārķos notiks 12. Meža dienas. Kā vienmēr būs tradicionālās lietas, bet netrūks arī pārsteigumu.
Informācija pievienotajā dokumentā un afišā. Kārķu Meža dienu rīcības komitejas pārstāve- Sandra Pilskalne (26391447 mob.t)

Izglītojošs seminārs -Jaunaudžu kopšana. Izcērtamo koku izvēle krājas kopšanas un izlases cirtēs .Darba drošība koku gāšanas,atzarošanas un sagarumošanas darbos

Jaunaudžu kopšanas pamatprincipi, atstājamo kociņu izvēle.
ES atbalsta aktualitātes meža īpašniekiem. Krājas kopšanas cirte, šķērslaukums.
Treilēšanas ceļu izzīmēšana, tehnoloģiskā karte.Izcērtamo koku izvēle. Koku ciršanas kārtība izlases cirtēs. Izcērtamo koku izvēle.
Dabas aizsardzības prasības mežsaimnieciskajos darbos. Darba drošība koku gāšanas, atzarošana un sagarumošanas darbos.
Stumbru racionāla sagarumošana. Sortimenti krājas kopšanas cirtēs. Pielietojamie instrumenti, aprīkojums un
Pareiza koku gāšana un atzarošana

.

Nozares speciālistu līmeņa mācību kurss Valkā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Valmieras birojs aicina uz arodapmācībām „Nozares speciālistu līmeņa mācību kurss”, kuras 100% apmērā finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Mācību ietvaros varēs apgūt trīs tēmas: lauku uzņēmējdarbības veicināšana (uzņēmuma dibināšana, uzņēmējdarbības formas, grāmatvedība un finanšu vadība) ražošanas plānošana, lauku sētas un ražošanas objektu labiekārtošana.

 Mācību ilgums 60 stundas: 30 teorētiskās un 30 praktiskās nodarbībās, kursu nobeigumā tiks izsniegts sertifikāts.

Pamatapmācības 2 reģistrācijas klases AAL lietotājiem apliecības iegūšanai

Pamatapmācības 2 reģistrācijas klases AAL lietotājiem apliecības iegūšanai, līdzi jāņem fotogrāfija( 3x4cm) Mācības notiks 04.03.,05.03 un 09.03.(mācības un pārbaudījums apliecību iegūšanai).
informācija un pieteikšanās: augkopības konsultante Ilona Krūmiņa t.29341748 vai e-pasts ilona.krumina@llkc.lv

Jaunākās atziņas tomātu, paprikas un ķirbju audzēšanā.

SIA LLKC Valkas nodaļa organizē semināru par jaunumiem tomātu, paprikas, ķirbju un garšaugu “pasaulē”. Semināra laikā tiks prezentēta Dārzniecības NESLINKO pieredze šķirņu tomātu audzēšanā
- par siltumnīcām, nojumēm un vēdināšanu
- par augsni un tās atveseļošanu
- par tomātu stādīšanu un kopšanu
- par laistīšanu un papildus mēslošanu
- par aizsardzību pret slimībām
- kā izaudzēt veselīgus un ražot spējīgus tomātu stādus
- dažādi jautājumi

Lektore Elga Bražūne, Dārzniecības NESLINKO vadītāja

Lapas

Subscribe to RSS - Valkas novads