Valkas novads

Valkas KB 2.mācību diena VLT aktivitātei „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

mācību otrā diena notiks 21.oktobrī, pl.10:00, bistro "Jumis"viesnīcas zālē ( 2.stāvs) Rīgas iela 12A, Valka.
Tēma: Veiksmīgas uzņēmējdarbības pamats – laba ideja. Idejas definēšana un attīstība. Mērķorientēta idejas attīstība. Idejas izvērtēšana un analīze. Mana ideja – mana iespēja izdarīt un nopelnīt vairāk. Individuālo biznesa projektu - rīcības plānu izstrāde. Idejas atspoguļošana rīcības plānā. SVID analīze. Rīcības plāna laika grafika plānošana. Mācības vadīs : Valda Empele, Valkas KB Uzņēmējdarbības konsultante.

Valkas KB 1.mācību diena VLT aktivitātei „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

mācību pirmā diena notiks 20.oktobrī pl.10:00, SIA "Pedelīte", "Jumis" viesnīcas zālē, Rīgas ielā 12A, Valkā.
mācību tēma: Efektīvas saskarsmes pamatprasmes. Komunikācija, tās īpatnības un nozīme indivīda dzīvē. Verbālās un neverbālās komunikācijas struktūra. Personīgais komunikācijas stils. Pirmais iespaids, tā nozīme komunikācijā. Mācības vadīs Alise Raupe, SIA LLKC izglītības projektu vadītāja.

Valkas KB rīko informatīvo dienu pasākumam„Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

13.oktobrī pl.10:00 ,Rīgas ielā 13, SIA LLKC Valkas konsultāciju biroja telpās aicinam jauniešus piedalīties informatīvajā dienā
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Valkas konsultāciju birojs aicina jauniešus no Valkas, Smiltenes un Strenču novadiem iesaistīties Valsts Lauku tīkla aktivitātē „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” interaktīvajā programmā „Tu vari vairāk”.

Valmieras konsultāciju biroja rīkots izmēģinājuma seminārs – Lauku diena

2016.gada 24. augustā plkst. 11:00 z/s ”Purmaļi ” Valkas novada Ērģemes pagastā notiks izmēģinājuma " Galviņkāpostu kaitīgo organismu ierobežošana integrētajā augu aizsardzībā" seminārs - Lauku diena. Seminārs tiek organizēts VLT pasākuma “Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana laukkopībā un dārzkopībā” ietvaros. Semināra laikā notiks arī Vijciema pagasta z/s "Piekalnes" audzēto dažādu šķirņu kartupeļu degustācija.

Valkas novada "Lauku diena"

otrdien, 12.jūlijā Ērģemes pagasta graudkopības saimniecībā "Dambīši"notiks Valkas novada "Lauku diena". No pl.11:00 līdz 13:00 seminārs lauksaimniekiem ar sadarbības partneru piedalīšanos. Pēc tam sekos sējumu apskate, diskusijas, pieredzes apmaiņa un pasākuma saviesīgā daļa.

Lauku diena augkopībā demonstrējumu saimniecībās Valkas novadā

VLT pasākuma “Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana laukkopībā un dārzkopībā” ietvaros tiek rīkota Lauku diena ar tēmu ''Galviņkāpostu kaitīgo organismu ierobežošana integrētā augu aizsardzībā'' šī gada 24. augustā Valkas novada, Ērģemes pagasta saimniecībā ''Purmaļi''

Vairāk informācijas: Ilona Krūmiņa, tālr. 29134069

Valka un Valga svin 730

No 7. līdz 12. jūnijam Valka un Valga svinēs pilsētu svētkus. Šogad festivāls “Skanošā Livonija” iezīmēs pilsētu 730 gadu jubileju, jo tieši tik ilgs laiks pagājis, kad apdzīvota vieta Walk pirmo reizi minēta rakstos, savukārt pirms 432 gadiem piešķirtas pilsētas tiesības.

Pilsētas svētki tiks svinēti ar plašu kultūras un sporta programmu. Valgā 9. jūnijā notiks vērienīga ASV un Igaunijas bruņoto spēku parāde. Tajā piedalīsies līdz 150 sabiedroto spēku, bruņoto spēku un zemessardzes pārstāvju.

Zvārtavas pagasta bibliotēkā seminārs: Vienotā maksājuma saņemšanas nosacījumi 2016.gadā. EPS, darbs programmā.

25.aprīlī pl.10:00, "Luturskolā" Zvārtavas pagasta bibliotēkā seminārs par nosacījumiem tiešmaksājumu saņemšanai 2016.gadā , MLS nosacījumi, pieteikumi EPS.Aktuālie LAP 2014-2020. atbalsta pasākumi lauksaimniekiem.
VAS ”Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum , Valsts atbalsts biznesam – kreditēšanas programmas.

Ērģemes pagastā seminārs : Vienotā maksājuma saņemšanas nosacījumi 2016.gadā. Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS), darbs programmā.

21.aprīlī pl. 9:00 Ērģemes pagasta pārvaldē seminārs nosacījumiem tiešmaksājumu saņemšanai 2016.gadā. Aktuālie LAP 2014-2020 atbalsta pasākumi lauksaimniekiem. EPS, vienotā pieteikuma izveidošana un iesniegšana elektroniski.
par Valsts atbalstu biznesam – kreditēšanas programmas, kuras piedāvā VAS ”Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum”

Lapas

Subscribe to RSS - Valkas novads