Valkas novads

VRG “No Salacas līdz Rūjai” un “Abulas lauku partnerības” realizētie projekti teritorijas attīstībai.

SIA LLKC Valkas  nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs 

Tēma: LEADER iniciatīvas laukos

Apakštēma: VRG “No Salacas līdz Rūjai” un “Abulas lauku partnerības” realizētie projekti teritorijas attīstībai.

Mērķis: Ļaut  VRG  “Ziemeļgauja” un “Abulas lauku partnerība” iedzīvotājiem iepazīt kaimiņu teritorijās darbojošās VRG realizētos projektus iepriekšējā programmēšanas periodā, ideju daudzveidošanai

Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās.

SIA LLKC Valkas  nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs

Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās.

Apakštēma:  Dažādu augkopības kultūru audzēšanas metožu salīdzinājums un izvērtējums.

Mērķis: pasākuma  mērķis ir veicināt novada atpazīstamību un lauksaimniecības attīstību novadā, kā arī piesaistīt jauniešus darbam laukos.

informācija par pasākumu Valkas novada LAK Sniedze Ragže t.26488684; sniedze.ragze@llkc.lv

Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk” , Valkas nodaļa, trešā mācību diena

Interaktīvās programmas „Tu vari vairāk” trešā mācību diena –savstarpējā komunikācija, prasmes uzstāties.
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” Valkas nodaļa aicina jauniešus iesaistīties Valsts Lauku tīkla pasākumā „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pasākums Valkas nodaļā tiek organizēts otro gadu, aktivitātes mērķis –jauniešu aktivizēšana un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā dzīvē.

Izglītojošs seminārs - Ievācamie ārstniecības augi mežā, to izmantošanas iespējas.

Meža ne koksnes resursi Latvijā. Mežs kā ekoloģiski tīru ārstniecības augu ieguves vieta. Populārāko ārstniecības augu raksturojums.
Ārstniecības augi un bizness.Augu ievākšana. Ievākto augu atpazīšana un izmantošanas iespējas. Augi pirtī. Augi ikdienas uzturā. Drogu, tēju, augu sulu uzlējumu, sīrupu, izvilkumu, tinktūru gatavošana, pielietošana.

Izglītojošs seminārs - Ievācamie ārstniecības augi mežā, to izmantošanas iespējas.

Meža ne koksnes resursi Latvijā. Mežs kā ekoloģiski tīru ārstniecības augu ieguves vieta. Populārāko ārstniecības augu raksturojums.
Ārstniecības augi un bizness.Augu ievākšana. Ievākto augu atpazīšana un izmantošanas iespējas. Augi pirtī. Augi ikdienas uzturā. Drogu, tēju, augu sulu uzlējumu, sīrupu, izvilkumu, tinktūru gatavošana, pielietošana.

Valkā un Valgā norisināsies 13.Lielais labdarības robežtirgus

9. un 10. maijā norisināsies garšīgākais pavasara piedzīvojums – 13.Lielais labdarības robežtirgus. Tāpat kā pagājušajā gadā, tirgošanās notiks Latvijas un Igaunijas robežas abās pusēs.
9.maijā notiks pērn aizsāktā tradīcija – konkurss gaļas ražotājiem jeb 2.Starptautiskais gaļas un desu festivāls. Aicinām piedalīties hobijkulinārus, mājražotājus un uzņēmējus, kas ražo gaļas izstrādājumus. Desu, gaļas izstrādājumu un žāvējumu kvalitāti vērtēs starptautiska žūrija.

Meža dienas Kārķos.

30. aprīlī un 1. maijā Kārķos notiks 12. Meža dienas. Kā vienmēr būs tradicionālās lietas, bet netrūks arī pārsteigumu.
Informācija pievienotajā dokumentā un afišā. Kārķu Meža dienu rīcības komitejas pārstāve- Sandra Pilskalne (26391447 mob.t)

Izglītojošs seminārs -Jaunaudžu kopšana. Izcērtamo koku izvēle krājas kopšanas un izlases cirtēs .Darba drošība koku gāšanas,atzarošanas un sagarumošanas darbos

Jaunaudžu kopšanas pamatprincipi, atstājamo kociņu izvēle.
ES atbalsta aktualitātes meža īpašniekiem. Krājas kopšanas cirte, šķērslaukums.
Treilēšanas ceļu izzīmēšana, tehnoloģiskā karte.Izcērtamo koku izvēle. Koku ciršanas kārtība izlases cirtēs. Izcērtamo koku izvēle.
Dabas aizsardzības prasības mežsaimnieciskajos darbos. Darba drošība koku gāšanas, atzarošana un sagarumošanas darbos.
Stumbru racionāla sagarumošana. Sortimenti krājas kopšanas cirtēs. Pielietojamie instrumenti, aprīkojums un
Pareiza koku gāšana un atzarošana

.

Lapas

Subscribe to RSS - Valkas novads