Valkas novads

Informatīvs seminārs Kārķos - ES atbalsts mežu īpašniekiem un meža nozares aktualitātes

ES atbalsts meža īpašniekiem. Gaidāmā nākamā ES projektu kārta un tajā paredzamās likumdošanas izmaiņas. Kā rīkoties mežu īpašniekiem, kuriem netika apstiprināti projekti 1. Pieteikšanās kārā. Medību infrastruktūras objekti un to ierīkošanas nosacījumi
Grozījumi Medību likumā. Āfrikas cūku mēris – riski, izplatība Noteikumi par medību koordinācijas komisijām. Postījumu novēršanas, samazināšanas metodes lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. Diskusija. Atbildes uz jautājumiem.

Valkas KB organizē apmācības zināšanu atjaunošanai 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

2016.gada 27.janvārī , pl. 10:00 , Valkas KB telpās , Valkā, Rīgas ielā 13 ( ieeja no pagalma, 2.stāvs) apmācības zināšanu atjaunošanai 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai.

Posies, pērc, pārdod un piedalies Ziemassvētku tirdziņā „Dabas bode”!

Sestdien, 12. decembrī no saullēkta līdz saulrietam Kārķos notiks Ziemassvētku tirdziņš “Dabas bode” ceļa Ziemeļu stīga 99. kilometrā, skolas bijušās ēdnīcas telpās.

Aicināti piedalīties novada ražotāji, mājamatnieki, visi kuram ir ko piedāvāt. Ziemassvētku galdam. Noderēs putraimdesas, skābēti kāposti, zirņi, kaņepes, piparkūkas, medus, tējas, kāds stiprāks dzēriens un dažādi citi svētkiem noderīgi kārumi. Aicināti arī rokdarbnieki piedāvāt adījumus, koka izstrādājumus, rotaļlietas, rotaslietas, pinumus, sveces, Ziemassvētku rotājumus u.c. noderīgas lietas.

Ziemassvētku tirdziņš Valkā

Ziemassvētku tirdziņš Valkā
23.decembrī no plkst. 8:00 - 14:00, skvērā pirms Raiņa un Rīgas ielu krustojuma

Tirgoties tiek aicināti tuvi un tāli mājražotāji un amatnieki ar savu ražoto produkciju.
Tirdziņa laikā plkst. 11:00 notiks labdarības loterija, kuras ienākumi tiks ziedoti cirka pulciņam inventāra iegādei.

Tirgotāji var pieteikties Sniedze Ragže tel. 26488684 vai e-pasts sniedze.ragze@valka.lv

VRG “No Salacas līdz Rūjai” un “Abulas lauku partnerības” realizētie projekti teritorijas attīstībai.

SIA LLKC Valkas  nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs 

Tēma: LEADER iniciatīvas laukos

Apakštēma: VRG “No Salacas līdz Rūjai” un “Abulas lauku partnerības” realizētie projekti teritorijas attīstībai.

Mērķis: Ļaut  VRG  “Ziemeļgauja” un “Abulas lauku partnerība” iedzīvotājiem iepazīt kaimiņu teritorijās darbojošās VRG realizētos projektus iepriekšējā programmēšanas periodā, ideju daudzveidošanai

Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās.

SIA LLKC Valkas  nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs

Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās.

Apakštēma:  Dažādu augkopības kultūru audzēšanas metožu salīdzinājums un izvērtējums.

Mērķis: pasākuma  mērķis ir veicināt novada atpazīstamību un lauksaimniecības attīstību novadā, kā arī piesaistīt jauniešus darbam laukos.

informācija par pasākumu Valkas novada LAK Sniedze Ragže t.26488684; sniedze.ragze@llkc.lv

Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk” , Valkas nodaļa, trešā mācību diena

Interaktīvās programmas „Tu vari vairāk” trešā mācību diena –savstarpējā komunikācija, prasmes uzstāties.
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” Valkas nodaļa aicina jauniešus iesaistīties Valsts Lauku tīkla pasākumā „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pasākums Valkas nodaļā tiek organizēts otro gadu, aktivitātes mērķis –jauniešu aktivizēšana un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbībā un sabiedriskajā dzīvē.

Lapas

Subscribe to RSS - Valkas novads