Valkas novads

Valkas novada Ērģemes pagastā / Lauka diena "Miežu audzēšanas pieredze Vidzemē un z/s Lejasciņi"

2018.gada 29.jūnijā pulksten. 11:00 Ērģemes pagasta Turnas tautas namā LLKC aicina apmeklēt lauku dienu -demonstrējumu " Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana dažādos Latvijas reģionos", par tematu - miežu audzēšanas tehnoloģijas un slimību ierobežošanas iespējas
Uz lauku dienu aicināti visi interesenti, kas audzē miežus un arī tie , kuri tikai domā to darīt. Lauku dienā varēs saņemt informāciju par miežu audzēšanu un to izmantošanas iespējām. Varēs uzzināt par jaunākām miežu šķirnēm, kas ir selekcionētas Latvijā, gūt ieskatu par integrēto augu aizsardzību.

Valkas novads | Lauka diena graudaudzētājiem Vidzemē

LLKC aicina apmeklēt demonstrējumu lauka dienu par miežu audzēšanas pieredzi Vidzemē un z/s „Lejasciņi”. Lauka diena notiks 29. jūnijā plkst. 11 Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas tautas namā.

Uz lauka dienu aicināti visi interesenti, kas audzē miežus, un arī tie, kuri tikai domā to darīt. Lauka dienā varēs saņemt informāciju par miežu audzēšanas tehnoloģijām, uzzināt par jaunākajām miežu šķirnēm, kas ir selekcionētas Latvijā, gūt ieskatu par integrēto augu aizsardzību.

Valkā 30.maijā reģionālais seminārs "Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) attīstība pēc 2020. gada. Lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātes 2018. gadā"

Valkā , Beverīnas iela 3( Valkas novada domes ēkā, 2.stāva zālē) reģistrācija no pl.09:30 , sākums pl.10:00 notiks SIA LLKC Valkas konsultāciju biroja organizētais reģionālais seminārs " Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) attīstība pēc 2020. gada. Lauku attīstības programmas (LAP) aktualitātes 2018. gadā"

Valkas novada Kārķu pagasts aicina gatavoties Kārķu Meža dienām un koka auto sacensībām

Piektdien, 2018. gada 4. maijā Kārķos notiks 15. Meža dienas. Kā vienmēr būs tradicionālās lietas, bet netrūks arī pārsteigumu.
Meža dienu ieskaņas pasākumi sāksies jau 3. maija, kad notiks izglītojošs seminārs zemes īpašniekiem un ikvienam, kurš interesējas par dabu “Dabas skaitīšana un dabas gada simboli”, pēc tam ekskursija “No zemes līdz debesīm”, ..... Meža dienu priekšvakarā ikviens aicināts uz “Jaunrozēnu” māju Veckārķu muižas leduspagrabu, kur pulksten 20.00 notiks grupas “Viršu medus” koncerts.

Kārķu pagastā/ Valkas nodaļas informatīvais seminārs : "Jaunās prasības platībmaksājumiem 2018.gadā. Informācija no LDC. Izmaiņas nodokļu likumdošanā un grāmatvedības uzskatē no 2018.gada"

Valkas novada Kārķu pagasta , Tautas namā , 04.04.2018 pl. 13:00, informatīvais seminārs :
"Jaunās prasības platībmaksājumiem 2018.gadā. Informācija no LDC. Izmaiņas nodokļu likumdošanā un grāmatvedības uzskatē no 2018.gada"

Vijciema pagastā/Valkas nodaļas informatīvais seminārs "Jaunās prasības platībmaksājumiem 2018.gadā. Informācija no LDC. Izmaiņas nodokļu likumdošanā un grāmatvedības uzskatē no 2018.gada"

Valkas novada Vijciema pagasta pārvaldes telpās 03.04.2018 pl. 13:00,
informatīvais seminārs "Jaunās prasības platībmaksājumiem 2018.gadā. Informācija no LDC. Izmaiņas nodokļu likumdošanā un grāmatvedības uzskatē no 2018.gada."

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina piedalīties informatīvajos semināros par projektu iesniegumu sagatavošanu.

10.01.2018. plkst. 13.00, Valkas novada Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas namā, informatīvais seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursa 3.kārtai. Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - 2018.gada 15.janvāris – 2018.gada 15.februāris

Valkā norisināsies Ziemassvētku labdarības tirdziņš

22.decembrī no pl.9:00 Valkā, skvērā pirms Raiņa un Rīgas ielu krustojuma, norisināsies ikgadējais Ziemassvētku tirdziņš.
Kā katru gadu, arī šogad visi aicināti piedalīties labdarības loterijā, kuras sākums plkst. 11.00
Šogad visus labdarības tirdziņā iegūtos ienākumus ziedos vasaras nometnei bērniem ar īpašām vajadzībām.

Tirgotāji aicināti pieteikties pa telefonu: 26 48 86 84 (Sniedze)

Lapas

Subscribe to RSS - Valkas novads