Mežsaimniecība

Informatīvs seminārs - Neizmantojamās zemes izmantošanas veidi mežsaimniecības produktu ieguvei.

Seminārā - Aktualitātes VMD, likumdošanā, kas attiecās uz meža ieaudzēšanu. Meža ieaudzēšana neizmantotās zemēs, vietas izvēle, piemērotākās sugas, augšanas gaita, kopšana, pirmā iespējamā produkcija. Meža ieaudzēšanas veiksmes un neveiksmes. Iemesli. Piemērs apmežojums meža īpašumā Vaives pagastā. Diskusijas.

Izglītojošs seminārs - Dabas aizsardzības normatīvo aktu prasības meža apsaimniekošanā. Meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas piemēri Gaujas nacionālajā parkā

Seminārā - Eiropas savienības atbalsta aktualitātes meža īpašniekiem. Atmirusī koksne, bioloģiski veci ekoloģiskie koki meža apsaimniekošanā. Dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā. Piemēri no prakses. Lapukoka praulggrauža dzīvotnes atjaunošana Ungurmuižas ozolu mežā. Purvaina meža hidroloģiskā režīma atjaunošana Gaujassalas dabas liegumā
Boreālo mežu atjaunošanaSveķupītes dabas liegumā. Lektori: Jānis Rozītis, Pasaules Dabas fonda direktors, Raimonds Mežaks

Informatīvs seminārs - Krājas kopšanas cirtes. Aktualitātes un jaunumi.

Seminbārā - Lauku attīstības aktualitātes, Krājas kopšanas cirte (KKC) – izvēle, plānošana dažādās audzēs, cirtes intensitāte un dabas aizsardzības prasības veicot krājas kopšanas cirtes. Praktiskā sortimentu uzmērīšana. Kvalitātes noteikšana. Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana. ES atbalsts.

Informatīvais seminārs - Izmaiņas medību likumdošanā – kas par to jāzina lauku un meža saimniekam

Seminārā - Lauksaimnieku un mednieku sadarbība – garants lauksaimniecības platību efektīvai aizsardzībai pret meža dzīvnieku postījumiem. Medību līgumu slēgšanas un atsaukšanas kārtība. Kompensācijas par medījamo dzīvnieku postījumiem lauksaimniecības platībās, kārtība, kādā tās aprēķina. Citas ar Medību noteikumu izmaiņām saistītas lietas. Cūku mēris Kurzemē – drauds vai drīza realitāte? Pazīmes, kas liecina par dzīvnieka saslimšanu, nepieciešamā rīcība aizdomu gadījumā. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, semināra apkopojums, ierosinājumi turpmākai darbībai.

Informatīvs seminārs - Izmaiņas medību likumdošanā – kas par to jāzina lauku un meža saimniekam

Seminārā - Lauksaimnieku un mednieku sadarbība – garants lauksaimniecības platību efektīvai aizsardzībai pret meža dzīvnieku postījumiem. Medību līgumu slēgšanas un atsaukšanas kārtība . Kompensācijas par medījamo dzīvnieku postījumiem lauksaimniecības platībās, kārtība, kādā tās aprēķina. Citas ar Medību noteikumu izmaiņām saistītas lietas. Cūku mēris Kurzemē – drauds vai drīza realitāte? Pazīmes, kas liecina par dzīvnieka saslimšanu, nepieciešamā rīcība aizdomu gadījumā. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, semināra apkopojums, ierosinājumi turpmākai darbībai

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība