Mežsaimniecība

Informatīvs seminārs - Izmaiņas Meža likumā un par lauksaimniecības attīstību 2014. - 2020.gadā

Izmaiņas Meža likumā. Kas izdevīgāk - mežs vai plantāciju mežs? Zemju kategoriju maiņa; meža īpašnieku pienākumi. Latvijas Lauku attīstības programma 2014. - 2020. gadam un plānotie atbalsta pasākumi. Tiešie maksājumi un zaļināšanas prasība jaunajā plānošanas periodā. Elektroniskās pieteikšanās sistēmas līguma noslēgšana.

Informatīvs seminārs - Grozījumi Meža likumā saistībā ar aizaugušām zemēm, plantāciju meži, to apsaimniekošana.

Grozījumi Meža likumā saistībā ar aizaugušām lauksaimniecības zemēm.
Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi.
Plantāciju meži, to apsaimniekošana. Plānotie ES atbalsta pasākumi mežu īpašniekiem 2014.-2020. gadu periodā.

Informatīvs seminārs - Meža likuma izmaiņas saistībā ar aizaugušām zemēm, plantāciju meži , to apsaimniekošana

Grozījumi Meža likumā saistībā ar aizaugušām zemēm.
Meliorācijas likuma prasības.
Meža likuma grozījumi un novada teritoriālais plānojums.
Plantāciju meži, to apsaimniekošana.
Plānotie ES atbalsta pasākumi mežu īpašniekiem 2014.-2020. gadu periodā.

Latvijas Lauku Konsultāciju un izglītības centrs  13. februāri aicina uz Valku, kur sāksies triju nedēļu apmācību kurss jaunajiem medniekiem!

Informatīvais seminārs - Aizaugusī lauksaimniecības zeme – kā to izmantot lietderīgi. Kādu atbalstu mežam varam sagaidīt no Eiropas Savienības šajā plānošanas periodā?

Aizaugošās zemes – negatīva tendence Latvijas laukos. Statistikas dati.
Aizaugošo zemju izmantošanas iespējas. Likumdošanas prasības, lai platību atzītu par mežu. Procesuālā kārtība zemes lietošanas veida maiņai. Plantāciju meži
Kārtība, kādā aizaugušās zemes atgriezt lauksaimnieciskajai izmantošanai. Atmežošana, atmežošanas kompensācijas un kādos gadījumos tās jāmaksā.
Atbildes uz jautājumiem, diskusijas
Paredzamais ES atbalsts meža jomā 2014. – 2021.gadam
Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, semināra apkopojums, ierosinājumi turpmākai darbībai

Izglītojošais seminārs - Kā rīkoties, ja lauksaimniecības zeme aizaugusi ar kokiem

Grozījumi Meža likumā. Kas izdevīgāk, mežs vai plantāciju mežs? Kā fiksēt dabā izveidojušos mežaudzi
Procesuālā kārtība zemes lietošanas veida maiņai. Atmežošana
Kritēriji daļēji aizaugušu platību atzīšanai par mežu vai plantāciju mežu
Ar kokiem aizaugušo nemeža zemju izvērtēšana Vecumnieku novada Bārbeles pagasta īpašumā „Liniņi’

Informatīvais seminārs - Neizmantoto, ar kokiem aizaugušo zemju sakārtošana un apsaimniekošana

Semināru atklāšana un iepazīstināšana ar MKPC Zemgales nodaļas darbību
Aizaugušās zemes – negatīvā tendence Latvijas laukos. Statistikas dati
Grozījumi Meža likumā saistībā ar aizaugušām lauksaimniecības zemēm. Kā noteikt vai mežaudze atbilst Meža likuma grozījumiem?
Plantāciju meži, to apsaimniekošana
Ierobežojumi reģistrēšanai par mežu vai plantācijas mežu
Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, semināra izvērtējums, ierosinājumi turpmākai darbībai

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība