Mežsaimniecība

Izglītojošs seminārs - Nekailciršu mežsaimniecības prakse

Seminārā - ES atbalsts mežu īpašniekiem un aktualitātes jaunaudžu kopšanā. Nekailciršu mežsaimniecība, priekšrocības un riski. Atziņas un novērojumi par nekailciršu mežsaimniecības pielietojumu. Pasaules Dabas Fonda demonstrējumu teritoriju raksturojums. Meža kopšanas tehnikas demonstrējumi. Kopšanas cirtes, izlases cirtes, individuālās koku aizsardzības metodes pret dzīvnieku bojājumiem demonstrējumu teritorijā Pūpoli.

Informatīvs seminārs - ES atbalsts meža īpašniekiem. Aktualitātes jaunaudžu kopšanā un ES finansējuma piesaistē.

Seminārā - Šobrīd pieejamais un plānotais Eiropas Savienības atbalsts mežiem. LAP pasākuma ”Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” 5. kārta. Jaunaudžu kopšanas pamatprincipi. Jaunaudžu aizsardzība pret dzīvnieku postījumiem. ES atbalsta piesaiste jaunaudžu kopšanā. Meža apsaimniekošanas plāna (MAP) un projekta iesnieguma sagatavošana. Atskaišu iesniegšana Valsts meža dienestam un Lauku atbalsta dienestam.

informatīvs seminārs - Jaunpiebalgas novada pašvaldības zāle, Jaunpiebalgas novads

Seminārā - Krājas kopšanas cirte (KKC) – izvēle, plānošana dažādās audzēs,cirtesv intensitāte un dabas aizsardzības prasības veicot krājas kopšanas cirtes. Kokmateriālu sagatavošana, sortimentu kvalitāte krājas kopšanas cirtēs. Krājas kopšanas cirte (KKC) - mežizstrādes tehnoloģijas, darbu plānošana, darba paņēmieni meža kopšanā. Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana. ES atbalsts.

Informatīvs seminārs - Aktualitātes lauku saimniekiem , ES atbalsts mežu īpašniekiem un aktualitātes jaunaudžu aizsardzībā rudenī .

Seminārā - ES atbalsts jaunaudžu kopšanai, 5.finansējuma kārta-oktobrī.
Plānotie ES atbalsta pasākumi mežu īpašniekiem nākamajam plānošanas periodam. jaunaudžu aizsardzība. Objektos mežā Liezēres pagasta īpašumā ,,Gravasmuiža” .Ar ES atbalstu izkoptās jaunaudzēs aizsardzības līdzekļu demonstrācija.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība