Lauksaimniecība

Mācības_Ķiploku audzēšana_SALDUS

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt mācības "Piemērotu kultūraugu sugu, šķirņu un agrotehnikas izvēle atbilstoši Latvijas agro klimatiskajiem apstākļiem (ĶIPLOKI)".

Datumi: 17., 18.septembris (obligāta dalība abās mācību dienās)

Ilgums: 16 akadēmiskās stundas

Vieta: LLKC Saldus konsultāciju birojs (Saldus, Striķu iela 2, 2.stāvs) un saimniecības (Z/S "Paitēni", Z/S "Vizbuļi").

Lektori: Mārīte Gailīte (Agronome, dārzkopības speciāliste) un Māris Narvils (LLKC vecākais speciālists dārzkopībā).

Maksa:

Lielvārdes novads | Lauka diena par ilgtspējīgu tehnoloģiju ieviešana dārzeņu audzēšanā

Demonstrējuma mērķis: praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar ilgtspējīgiem risinājumiem bioloģiskajā dārzeņu audzēšanā, izmantojot lauksaimniecības pakalpojumaugu mulčas.
 
Norises vieta: L.Mucenieces saimniecība “Puteņi” (sākums) un ZS “Strautmaņi” (turpinājums), Kaibala, Lielvārdes nov.
Norises laiks: 11:00, 4.septembris, 2020.gads
 

SIA LLKC Aizkraukles birojs aicina piedalīties LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44 mācībās : Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

SIA LLKC Aizkraukles birojs aicina piedalīties LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44 mācībās : Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana .
Mācību norises laiks - 04. un 11.augusts.
Vietu skaits ierobežots.
Pieteikšanās OBLIGĀTA!!!

Augusta otrajā pusē LLKC Tukuma konsultāciju birojs pulcēja interesentus seminārā par tomātu audzēšanu bioloģiskā saimniecībā, kas notika Kandavas novada, Zemītes pagasta “Kanneniekos”.

Aizvadītajās brīvdienās notikušajā "Lauku ceļotāja" pasākumā "Atvērtās dienas laukos 2020" pirmo reizi piedalījās garšaugu un dārzeņu ražotāji Ilona un Kaspars Dilāni, kuri saimnieko Krustpils novada “Duciņos”.

Daugavpils | Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu"Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība (biškopība)"

SIA LLKC Daugavpils KB organizē 2 dienu pieredzes apmaiņas braucienu uz Lietuvu par tēmu "Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība (biškopība)". Brauciens tiek organizēts LAP 2014.-2020. apakšpasākuma "Saimniecību un mežu apmeklējuma nodrošināšana" ietvaros.

Brauciens paredzēts 02.09 - 03.09.2020.

Dalības maksa 80 EUR (PVN tai skaitā)

Apmeklēsim 4 biškopības saimniecības (brauciena programma pielikumā)

Lai pieteiktos, zvaniet/rakstiet epastā/ sūties sms uz norādītajiem kontaktiem.

Grupas dalībnieku skaits ir ierobežots.

Pieredzes apmaiņas brauciens “Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana dažādu dzīvnieku ganāmpulku pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi”

Pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros tiks apmeklētas divas saimniecības: A/S Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija un z.s. Pumpuri. Iegūtas informācija par lopkopības nozares efektivitātes palielināšanu piena lopu ganāmpulkā, saražotās produkcijas pārstrādes iespējām u.c.
Vietu skaits ir ierobežots.

Balvi| 25.-26.septembris| Mācības - Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

2020.gada 25. un 26. septembrī SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs rīko divu dienu mācības (16 h) "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana".

Mācību norises ilgums abās dienās no plkst. 10.00 - 16.30.

Programmu skatīt pielikumā.

Kontaktinformācija: SIA LLKC Balvu konsultāciju biroja konsultante Arita Boka. Tālr. 28629188, e-pasts: arita.boka@llkc.lv.

Balvi| 18.-19.septembris| Mācības - Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

2020.gada 18. un 19. septembrī SIA LLKC Balvu konsultāciju birojs rīko divu dienu mācības (16 h) "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana".

Mācību norises ilgums abās dienās no plkst. 10.00 - 16.30.

Programmu skatīt pielikumā.

Kontaktinformācija: SIA LLKC Balvu konsultāciju biroja konsultante Arita Boka. Tālr. 28629188, e-pasts: arita.boka@llkc.lv.

LLKC Tukuma konsultāciju birojs 13. augustā visus interesentus aicināja piedalīties mācību braucienā uz Kuldīgas novada Snēpeles pagasta saimniecībām, kuras nodarbojas ar netradicionālu dzīvnieku audzēšanu.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība