Lauksaimniecība

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” aprīļa numurs. Tajā iepzīstinām ar konkursa “Laukiem būt!” uzvarētājiem. Publicēts atskats uz GLOBALG.A.P. konferenci Jelgavā, akcentējot to, ko šī starptautiskā pārtikas sertifikāta iegūšana var sniegt lauksaimniekiem

Tukuma novada Irlavas pagasta “Karotītēs” jau trīs gadus saimnieko Liene un Ričards Kalnciemi. Viņu pamatnodarbošanās ir bioloģisku gaļas putnu audzēšana. Priecē jauno cilvēku uzņēmība, kuri pirms vairākiem gadiem nolēma savu ikdienu saistīt ar darbu laukos.

Lai ražotu pārtiku ar videi draudzīgām metodēm un ilgtspējīgi saglabātu augsnes auglību, nepieciešams daudz zināšanu, tāpēc LLKC Kuldīgas konsultāciju birojā notika mācības par tēmu “Uz tirgu vērsta bioloģiskas lauksaimniecības produkcijas ražošana” pēc 56 stundu programmas.

Vecstāmeriena | Aktualitātes lauku uzņēmējiem

Informācija par jaunajām prasībām 2019. gada platībmaksājumu sezonai.

LLKC mācību programmu piedāvājums: pieredzes apmaiņas braucieni, LAP apmācības, BDUZ grupas u.c.

Finanšu institūcija Altum informācija. Atbalsta pasākumi mazo lauku saimniecību attīstībai (MLS) – saimniecību atbilstības izvērtējums.

Saimnieciskās darbības veicēju grāmatvedības aktualitātes.

Aktualitātes lauku uzņēmējiem

Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem: platību pieteikumu jaunumu 2019.gadā, MLS projekti (atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai) izvērtējums. Informācija par smidzinātāju pārbaudēm. Saimnieciskās darbības veicēju grāmatvedības jautājumu aktualitātes.LLKC Gulbenes biroja piedāvājums lauksaimniekiem: pieredzes apmaiņas braucieni, BDUZ apmācības u.c.

LLKC Liepāja | 26. aprīlis - pieredzes apmaiņas brauciens par dažādu slaukšanas robotu un tehnoloģiju izmantošanu piena lopkopības saimniecībās

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas konsultāciju birojs piedāvā saimniecību apmeklējumu (pieredzes apmaiņas braucienu) par dažādu slaukšanas robotu un tehnoloģiju izmantošanu piena lopkopības saimniecībās

Tēmats: Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produktu ražošanas procesu, tehnoloģiju pilnveidošanā un drošas pārtikas ražošanā (piena lopkopības saimniecības, dažādu slaukšanas robotu izmantošana). Grupas Nr. LLKC17Lp03-L

Informatīvais seminārs Rēzeknē "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā"

Rēzeknes konsultāciju birojs rīko informatīvo semināru par tēmu "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā". Semināra norises vieta Rēzeknes konsultāciju birojā - Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, sākums plkst. 10.00. Tiks apskatītas šādas tēmas - Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 2019.gadā; Finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumi uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā; Nodokļi un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošie normatīvie akti saimnieciskās darbības veicējiem; Altum atbalsta programmas lauksaimniekiem.

Informatīvais seminārs Maltā "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā"

Rēzeknes konsultāciju birojs rīko informatīvo semināru Maltā par tēmu "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā". Semināra norises vieta Maltas pagasta kultūras nams, sākums plkst. 10.00. Tiks apskatītas šādas tēmas - Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 2019.gadā; Finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumi uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā; Nodokļi un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošie normatīvie akti saimnieciskās darbības veicējiem; Altum atbalsta programmas lauksaimniekiem.

Informatīvais seminārs Dekšārēs "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā"

Rēzeknes konsultāciju birojs rīko informatīvo semināru Dekšārēs par tēmu "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2019.gadā". Semināra norises vieta Viļānu novads, Dekšares pagasts, Dekšāres, Nākotnes 6, Dekšāres pagasta pārvaldes zālē, sākums plkst. 10.00. Tiks apskatītas šādas tēmas - Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 2019.gadā; Nodokļi un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošie normatīvie akti saimnieciskās darbības veicējiem; Altum atbalsta programmas lauksaimniekiem.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība