Lauksaimniecība

Aicinām 28.

Aicinām ikvienu lauksaimnieku un nozares pārstāvi piedalīties Eiropas Komisijas interneta aptaujā un paust savu viedokli par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) līdzšinējo darbību un sniegt priekšlikumus uzlabojumiem.  No šīs nedēļas aptauju var aizpildīt arī latviešu valodā.

Pavasara un šogad pat vasaras sākuma salnas liek nervozēt ne vienam vien dārzkopim. Nav patīkami, ja sūri, grūti koptais un lolotais vienā naktī aiziet nebūtībā. Ko darīt un kā rīkoties? 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” un tā filiāle „Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs” rīko arodapmācības un informatīvos pasākumus lauksaimniekiem un mežsaimniekiem.

Saistībā ar ĀCM vairākos Latvijas novados un pagastos Pārtikas un veterinārais dienests noteicis karantīnu un ar to saistošos noteikumus, kuri obligāti jāievēro.

LLKC Aizkraukles konsultāciju birojs kopā ar saimniekiem maija sākumā devās uz  Dortmundes apgabalu Vācijā iepazīties ar turienes saimnieku pieredzi.  

Jēkabpils KB. Mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

7. un 9. jūnijā Jēkabpils konsultāciju birojs rīko 2 dienu mācības ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekotājiem. Mācības notiks klātienē Jēkabpilī 7. jūnijā konsultāciju biroja telpās Bebru ielā 108, bet 9. jūnijā Ābeļu pagasta biotopos “Ozolkalni” un “Vīgriezes” no 10:00 līdz 16:15. Mācības ir bezmaksas.
Pieteikšanās: 2651129 (Anita) vai rakstot uz e-pastu anita.putka@llkc.lv

7/14.06.2022 | Mācības “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana” (BDUZ) | Ogre

SIA LLKC Ogres birojs aicina uz mācībām: “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana” 7. un 14.jūnijā.

Mācības ir nepieciešamas un tajās var piedalīties tie lauksaimnieki un zemes īpašnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014.–2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un kas ir uzņēmušies saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1., 2., 3. vai 4. zālāju ražības klase).
Neapgūstot šo mācību tēmu, LAD piemēro finanšu korekcijas, uz pusi samazinot maksājumu par zālājiem.

Vides nodaļas mācības bioloģiskajā ogulāju audzēšanā | “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (ogulāji)”

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina pieteikties mācībām “Uz tirgu vērsta bioloģiskas lauksaimniecības produkcijas ražošana (ogulāji)”. Šī gada 2., 8., 17. jūnijā Siguldā norisināsies mācības bioloģisko ogulāju audzēšanā. Praktisko mācību ietvaros apmeklēsim saimniecības, kas nodarbojas ar ogulāju audzēšanu, piemēram, “Dabas auglis” Vaidavā, “Lodziņu odziņas” Valmieras novadā un “Amatas mellenes” Cēsu novadā.

Mācību tēmas:

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Vides nodaļa organizē bioloģiskās augļkopības saimniecības interešu grupu Vidzemē “Kultūraugu audzēšanas tehnoloģiskie risinājumi ražošanas efektivitātes paaugstināšanai bioloģiskajās saimniecībās”.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība