Lauksaimniecība

Zosēni | Informatīvais seminārs "Kooperācija un aktualitātes lauksaimniekiem"

LLKC Cēsu konsultāciju birojs š.g. 2. jūlijā organizē informatīvo semināru, lai informētu vietējos uzņēmējus par

- biroja aktualitātēm un piedāvājumiem lauksaimniekiem;
- Eiropas Savienības lauku attīstības politiku;
- piensaimniecības nozares aktualitātēm, nākotnes redzējumu;
- Kopējās lauksaimniecības politkas mērķiem un ietekmi uz mazajām saimniecībām;
- savstarpējās sadarbības, kopdarbības un kooperācijas nozīmi un veicināšanas iespējām;
- LPKS "Drusti" darbības perspektīvām.

Projektā “Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai” 2019. gada augustā ierīkoti pirmie izmēģinājumi, kuros tiks izvērtēti optimālie uztvērējaugu maisījumi, to vieta augumaiņā un ietekme uz pēcaugiem.

Projektā “Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai” ierīkoti demonstrējumi, kuros tiks vērtēti tiešās sējas un minimālā augsnes apstrādes tehnoloģija, salīdzinot ar tradicionālo augsnes apstrādi – aršanu (augsnes apvēršanu).

Jēkabpils apkārtnes lauksaimnieki 12. jūnijādevās saimniecību apmeklējumā uz Viļakas novada Šķilbēnu pagasta z/s “Kotiņi”. Saimnieks Aldis Ločmelis un viņa saimniecība ir plaši pazīstami lauksaimnieku vidū.

Patlaban daba mūs priecē ar smaržojošām pļavām un briestošiem labības laukiem. Braucot pa Engures novada Smārdes pagasta lauku ceļu, uzmanību piesaista lielām lapām, spēcīgi augoši rabarberi. Šādu sūreņu dzimtas kultūraugu tik lielā platībā augam nenākas bieži ieraudzīt.

Ar tiešām lielu dalībnieku interesi jūnija sākumā Vecumniekos aizvadīts pieredzes apmaiņas brauciens putnkopībā. Tā dalībnieki šo iespēju gaidīja jau kopš februāra, kad pēc izietām mācībām par putnkopības niansēm, pandēmija tālāku izglītošanās procesu apturēja.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība