Inovācijas zivsaimniecības nozarē

PielikumiPrint

Inovācijas ir kosmoss, inovācijas ir iespējas, inovācijas ir kaut kas jauns un vajadzīgs, – ar šādu secinājumu sākas Valsts Zivsaimniecības tīkla organizētais informatīvais seminārs “Inovācijas zivsaimniecības nozarē” 29. septembrī.

Inovāciju jautājumi ir aktuāli visiem nozarē iesaistītajiem, tādēļ aicināti bija gan zvejnieki, gan zivsaimniecības vietējās rīcības grupas, gan citi ar zivsaimniecības jomu saistītie. Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja Edīte Kubliņa atklāja semināru, izklāstot informāciju par inovāciju iespējām zivsaimniecībā. Būtiski tiek uzsvērtas divas atbalsta iespējas – pasākums “Inovācijas”, kurā atbalstu zvejnieki var saņemt, sadarbojoties ar zinātniskajām institūcijām, un sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas iespējas, kur projekti gan ir mazāki, toties ir iespējas būt inovatīvam, kaut vai tikai savas darbības teritorijā. Otrajā gadījumā gan noteikti jāņem vērā, ka projektiem jābūt saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, par ko sīkāku informāciju iespējams iegūt, apmeklējot zivsaimniecības vietējo rīcības grupu jūsu teritorijā http://ejuz.lv/g3j vai skatot stratēģiju internetā http://ejuz.lv/cbm.

Semināra dalībniekiem ļoti aktuāla bija arī informācija no Agroresursu un ekonomikas institūta Lauku attīstības novērtēšanas daļas vadītājas Elitas Bengas, kura zvejniekus aicināja būt aktīviem inovāciju ieviesējiem, nebaidoties saistīties ar zinātniskajām institūcijām, jo arī pētnieki ir ieinteresēti dažādu problēmu novēršanā un darba procesu uzlabošanā, veicinot inovācijas.

Tālākajā semināra daļā Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla projektu vadītājs iepazīstināja ar inovatīviem projektiem tepat Latvijā, savukārt FARNET teritoriālais eksperts Valdis Kudiņš – ar piemēriem no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Uzsvars tika likts uz to, ka inovācijas var būt dažādas, tās var būt gan pārdošanas metodes, piemēram, zivju tirdzniecība sociālajos tīklos, gan piedāvātie produkti, strādājot pie arvien jauniem veidiem, kā veidot produktu klāstu un veicināt tirdzniecību no esošajiem resursiem, piemēram, dažādi produkti no jūras zālēm.

Ko darīt ar zivju atliekvielām, jūras mēsliem, aļģēm? Zvejnieku vidū tas noteikti ir aktuāls jautājums, kas tika novērots arī darba grupā, kas norisinājās semināra otrajā daļā. Tika veidotas vairākas mazas grupas, kurās pārrunāja to, kādas inovācijas varētu un būtu nepieciešams ieviest zivsaimniecības nozarē. Visas idejas bija inovatīvas un ļoti aktuālas, uzsverot dažādu jautājumu risināšanas nepieciešamību. Kā piemēru var minēt zvejnieku problēmas ar roņu nodarītajiem postījumiem, tā rezultātā izskanēja idejas par speciāliem roņu atbaidītājiem un zivju pievilinātājiem. Interesanta bija ideja par zivsaimniecības nozares produkcijas popularizēšanu, sava veida sabiedrisko attiecību kampaņu, tādējādi veicinot tirdzniecības noietu, kā arī sabiedrības zināšanas, izpratni par zivju produktiem, tai skaitā uzturvērtību. Visnotaļ saistošas bija idejas par dažādiem interesantiem tūrisma pakalpojumiem, kā arī salīdzinoši jauno tehnoloģiju, tādu kā dronu, monitoringa sistēmu ieviešanu.

Aiva Saulīte-Liniņa,

LLKC Valsts Lauku tīkla projektu vadītāja

 

Pievienot komentāru