Rēzeknes novads

Informatīvais seminārs "Aktualitātes bioloģiskās lauksaimniecības nozares lauksaimniekiem" Rēzeknē

Šī gada 11.maijā plkst. 10.00 “LLKC” Rēzeknes birojs rīko informatīvo semināru bioloģiskajiem lauksaimniekiem. Semināra norises vieta: Dārzu iela 7a, Rēzekne.
Seminārā tiks skatīti jautājumi, kas attiecas uz bioloģiskajām saimniecībām: par augu maiņas plāna sastādīšanas un ieviešanas prasībām, par sēklas iegādi un izmantošanas nosacījumiem, par dažādiem riskiem un piesardzības pasākumiem augkopībā un lopkopībā, par nebioloģisko lopu iegādes nosacījumiem (lektore Vija Rāka, “STC” Priekuļi Bioloģiskās lauksaimniecības galvenā eksperte)

Seminārs "RADI IDEJU" topošiem un esošiem uzņēmējiem

Rēzeknes novada pašvaldība, sadarbībā ar Europe Direct Austrumlatgalē, aicina pieteikties semināram par ideju radīšanu, attīstīšanu un īstenošanu “RAD-!-DEJU”. Semināra mērķis – teorētiskā un praktiskā darbībā saprast, kā noķert īsto ideju, kā izkristalizēt, uzlabojot to līdz realizējamam mērķim. Seminārs organizēts ikvienam, kurš vēlas radīt vai attīstīt kādu uzņēmējdarbības ideju – gan tiem, kam ideja vai uzņēmums jau ir, gan tiem, kas vēl tikai mēģina atrast darbības virzienu.

Informatīvais seminārs " Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārvaldības sistēma"

Lai varētu saņemt atbalsta maksājumus par vairākiem Agrovides un Ekoshēmu pasākumiem, būs nepieciešams gatavot lauku vēsturi, mēslošanas plānu, norādīt herbicīdu lietojumu un vadīt citus datus, kas saistīti ar darbiem uz lauka, atbilstoši katra Agrovides vai Ekoshēmas pasākuma prasībām. Lai to izdarītu, vajadzēs izmantot kādu lauku saimniecības pārvaldības sistēmu.
Rēzeknes konsultāciju birojs 21.aprīlī plkst.10.00. rīko informatīvo semināru. Semināra norises vieta - Rēzekne, Dārzu iela 7a.

Informatīvais seminārs "Atbalsta pasākumi Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam ietvaros" Rēzeknē

Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla pasākums.
18. aprīlī plkst.10:00 SIA “LLKC” Rēzeknes birojs rīko informatīvo semināru par jaunajiem atbalsta maksājumu saņemšanas nosacījumiem un veidiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros. Semināra norises vieta - Rēzeknē, Dārzu iela 7a.

Informatīvais seminārs "Atbalsta pasākumi Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam ietvaros" Rēzeknes novadā

Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla pasākums.
14. aprīlī plkst. 10:00 Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta Rogovkas sporta hallē SIA “LLKC” Rēzeknes birojs rīko informatīvo semināru par jaunajiem atbalsta maksājumu saņemšanas nosacījumiem un veidiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros.

Izsludināts LEADER konkurss sabiedriskā labuma projektiem Rēzeknes novadā

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 14. kārtu ar kopējo publisko finansējumu 185299,64 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA stratēģijas mērķa “Kvalitatīva un labiekārtota dzīves vide” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībās: R 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” - piešķirtais finansējums 130299,64 EUR.

Reģionālais seminārs Rēzeknes novadā par atbalsta maksājumiem 2023.gadā

Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru”, Lauku atbalsta dienestu, Valsts augu aizsardzības dienestu aicina uz reģionālo semināru Rēzeknes novadā par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna ietvaros.

@ Datums un laiks: 2023. gada 9. marts plkst. 12:00. Reģistrēšanās sākot no plkst. 11:30. Seminārs plānots līdz plkst. 16:00.

@ Semināra norises vieta: Bērzgales pagasta kultūras nams, Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads

Izsludināta pieteikšanās inovatīvu biznesa ideju konkursam Latgalē “Nākotnes atslēga 2023”

Latgales plānošanas reģions (LPR) aicina pieteikt dalību inovatīvu biznesa ideju konkursā „Nākotnes atslēga 2023” ar iespēju vismaz pieciem labākajiem biznesa ideju autoriem saņemt galveno balvu: apmaksātu pieredzes apmaiņas braucienu uz Norvēģiju, lai iepazītos ar šīs valsts labās prakses piemēriem veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstībā.

LIKTA digitālo prasmju kursi uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdzfinansējumu, aicina mikro un mazos uzņēmējus un pašnodarbinātos izmantot iespēju apgūt dažādas digitālās prasmes kursos. Iespēja pieteikties kursiem – līdz 2023. gada 1. decembrim, kursu piedāvājums mainās katru mēnesi.

LIAA Rēzeknes biznesa inkubators piesaka jaunu dalībnieku uzņemšanu

Ar saukli “Tava komanda startam” Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori izziņo 2023. gada pavasara uzņemšanu pirmsinkubācijas programmā. No 1. līdz 20. martam sešu mēnešu apmācību programmā kopumā tiks uzņemti 250 biznesa ideju autori, bet Rēzeknes biznesa inkubatorā paredzēts uzņemt 15 jaunus dalībniekus. No 2017. gada līdz šim brīdim šo programmu apguvuši jau 2986 biznesa ideju autori.

Lapas

Subscribe to RSS - Rēzeknes novads