Rēzeknes novads

Izsludināta LEADER projektu konkursa 1. kārta uzņēmējdarbībai Rēzeknes novadā

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa pieteikšanās 1. kārtu uzņēmējdarbības projektiem ar kopējo publisko ELFLA finansējumu 600000 EUR.

Pieteikumu iesniegumu pieņemšanas termiņš kārtai ir no 2024. gada 30. aprīļa līdz 2024. gada 30. maijam. Lauku atbalsta dienesta (LAD) www.lad.gov.lv Elektroniskās pieteikšanas sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

2024. gada uzņēmējdarbības projektu konkurss uzņēmumu radīšanai un attīstīšanai Rēzeknes novadā

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā". Konkursa mērķis ir iedvesmot aktīvai rīcībai un atbalstīt iniciatīvas, kas atbilst ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamatprincipiem, nodrošina jaunu darba vietu radīšanu, inovatīvu, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktu un pakalpojumu veidošanu, kas veicinātu jaunas vai esošas saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu.
Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2024. gada 21. marta līdz 22. aprīlim, pl.16.30.

Projektu iesniegt iespējams:

Mācības Rēzeknē "Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (dārzkopība, zemeņu audzēšana)"

Lauksaimniekiem, kuri savā saimniecībā audzē dārzeņus, kā arī tiem, kuri plāno audzēt burkānus, sīpolus vai jebkādas citas dārzeņu kultūras, Rēzeknes birojs tieši pirms pavasara sezonas darbiem piedāvā apgūt 24 stundu mācību kursu dārzeņkopības nozarē. Tā būs iespēja nostiprināt esošās zināšanas, gūt jaunas un ieklausīties lielisko lektoru Marijas Gailītes un Anitas Vanagas padomos.

Mācības augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem Rēzeknē

Kad aktīvā rosība uz tīrumiem nenotiek, tikmēr Rēzeknes konsultāciju birojs piedāvā iespēju apmeklēt mācības par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu.
• Zināšanu atjaunošanas apmācības 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības derīguma termiņa pagarināšanai, kas notiek:
13.02.2024. plkst. 9:00-15:45 klātienē semināru zālē Dārzu iela 7a, Rēzeknē vai
29.02.2024. plkst. 9:00-15:45 attālināti ZOOM platformā
(jāizvēlas viens datums, kurā varat piedalīties).

Informatīvais seminārs "Uzņēmējdarbības dažādošana izmantojot vietējos resursus un potenciālu"

Šī gada 8.decembrī Rēzeknes birojs aicina uz semināru, kurā būs iespēja uzzināt un jautāt par īpašā pasākuma “Mājas kafejnīcu dienas” norisi un iespējām pašiem tajās piedalīties. Lai nebaida vārds kafejnīca. Savā mājsaimniecībā vai uzņēmumā ciemiņus var uzņemt jebkurš, kuram ir prieks cienāt viesus ar mājās gatavotiem ēdieniem. Tā ir unikāla iespēja apmeklētājiem piedāvāt ne tikai savā ģimenē iecienītus ēdienus, bet arī parādīt Latgales kulināro tradīciju bagātību, viesmīlību un ģimeniskumu kopumā.

Pasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās" Rēzeknes un Ludzas konsultāciju biroja mācību noslēguma diena

23.novembrī plkst.10.00. Rēzeknes konsultāciju biroja semināra zālē notiks mācību "Laukiem būt!" noslēguma diena, kuras laikā jaunieši prezentēs savas idejas.
Vairāk informācijas zvanot uz tālr.26524227, vai rakstot uz ēpastu- sanita.geduseva@inbox.lv

Grupa nokomplektēta.

Pasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās" Rēzeknes un Ludzas konsultāciju biroja 5. mācību diena

10.novembrī Rēzeknes un Ludzas konsultāciju birojs rīko 5.mācibu dienu pasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās" ietvaros. Mācību sākums plkst.10.00.
Vairāk informācijas zvanot pa tālr.26524227, rakstot uz ēpastu sanita.geduseva@llkc.lv

Pasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās" Rēzeknes un Ludzas konsultāciju biroja 3. mācību diena

27. oktobrī Rēzeknes un Ludzas konsultāciju birojs rīko 3.mācību dienu pasākuma "Laukiem būt!" ietvaros. Mācību norises vieta - Rēzeknes konsultāciju biroja telpās (Dārzu iela 7a, Rēzekne). Sākums plkst.10.00.

Vairāk informācijas - zvanot 26524227, vai rakstot uz ēpastu sanita.geduseva@llkc.lv

20.10.2023. | MKPC Preiļu nodaļa | Informatīvs seminārs "Laba meža atjaunošanas un ieaudzēšanas prakse Lūznavas pagasta saimniecībās"

Semināra tēma: Laba meža atjaunošanas un ieaudzēšanas prakse Lūznavas pagasta saimniecībās

- MKPC aktualitātes
- Meža ieaudzēšana lauksaimniecīnā neizmantojamā zemē saimniecībā Puskundži( egļu bērzu mistraudzes, kas ierīkotas 2023.gada rudenī un vecākas, melnalkšna ieaudzēšana )
- Stādījumu aizsardzība un kopšana
- Objekts mežā! Atzarošana priežu jaunaudzē
- Meža atjaunošana( priedes, egles, bērza stādījumi)

Lektori: Astrīda Rudzīte (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs); Arvīds Zelčs

Lapas

Subscribe to RSS - Rēzeknes novads