Rēzeknes novads

Mācības augu aizsardzībā

Ja kādam lauksaimniekam ir nepieciešamība iegādāties augu aizsardzības līdzekļus, bet nav apliecības vai arī jau esošai apliecībai beidzas derīguma termiņš, tad var apmeklēt LLKC Rēzeknes konsultāciju biroja piedāvātās mācības augu aizsardzībā.

Vairāk informācijas zvanot Rēzeknes konsultāciju biroja augkopības konsultantei Sintijai Streļčai pa tālr. 26562238.

Uzņēmēji aicināti pieteikties "MEDIAtūrē"

22. - 23. februārī aicinām vietējos uzņēmējus piedalīties Rēzeknes novada pašvaldības organizētajā divu dienu seminārā “MEDIAtūre”. Seminārs veidots kā divu dienu apmācības par produkta izvietošanu interneta vidē, liekot uzsvaru uz savu esošo kontu uzlabošanu, fotogrāfiju un video uzņemšanu, aprakstu veidošanu, uzņēmuma stāsta nodošanu klientiem, publikāciju izvietošanu sociālajos tīklos. Rēzeknes novada uzņēmēji aicināti pieteikties līdz 7. februārim, vietu skaits ierobežots.

Izsludināta pretendentu pieteikšana konkursam “Rēzeknes novada uzņēmums 2022”

Lai godinātu labākos Rēzeknes novada uzņēmējus, Rēzeknes novada pašvaldība ik gadu rīko konkursu "Rēzeknes novada uzņēmums". Konkursa mērķis ir noskaidrot un godināt Rēzeknes novada uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas novada teritorijā, veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību, ražošanas teritoriju pievilcību, nodarbinātību, sabiedrisko aktivitāti, publisko un privāto sadarbību, darba vides pievilcību, nodrošinot novada uzņēmēju plašāku atpazīstamību, to ražotās produkcijas/pakalpojumu popularizēšanu.

Latviešu uzņēmējas saņem starptautiskas godalgas atbalstam lauksaimniecības un pārtikas nozarē

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) atbalsta programmā sievietēm uzņēmējām lauksaimniecības un pārtikas nozarē "Empowering Women in Agrifood" (EWA) tika apbalvotas divas latviešu uzņēmējas - Jūlija Danilina un Ieva Krole, aģentūru LETA informē inovāciju vadības uzņēmumā SIA "Helve".
Šī gada EWA programmas noslēgums norisinājās "Baltijas Ilgtspējas un inovāciju forumā", kur uzņēmējas saņēma žūrijas atzinību un finansējumu no EIT programmas "EIT Food."

Tiešie maksājumi un jaunā nosacījumu sistēma no 2023. gada piena lopkopības nozares saimniecībām

Rēzeknes konsultāciju birojs 13.decembrī rīko Valsts lauku tīkla ietvaros informatīvo semināru - Tiešie maksājumi un jaunā nosacījumu sistēma no 2023.gada piena lopkopības nozares saimniecībām.
Semināra ietvaros tiks apskatītas šādas tēmas - Tiešie maksājumi un jaunā nosacījumu sistēma no 2023.gada; Paaugstinātās labturības prasības lopkopībā un kā tās izpildīt.
Semināra sākums plkst.10.00, norises vieta - Rēzeknē, Dārzu ielā 7a.

Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" noslēguma diena Ludzas un Rēzeknes konsultāciju birojā

Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" noslēguma diena Ludzas un Rēzeknes konsultāciju birojā 1.decembrī plkst.10.00.
Pasākuma norises vieta - Rēzekne, Dārzu iela 7a, semināru zāle.
Grupa nokoplektēta.
Kontaktpersona - Sanita Geduševa, tālr.nr. 26524227

Rēzeknes novada pašvaldība aicina uzņēmējus uz sadarbību ES projektos

Rēzeknes novada pašvaldība plāno īstenot uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izbūves projektus. Līdz ar to, pašvaldība aicina atsaukties uzņēmējus , kuru biznesa attīstībai nepieciešama pašvaldības publiskās infrastruktūras sakārtošana, ar to domājot esošo pašvaldības ēku pārbūvi vai jaunu ēku izbūvi , kā arī nepieciešamo pašvaldības ceļu pārbūvi, inženierkomunikāciju (ūdens, kanalizācija, elektrība, atjaunojamie energoresursi energo un siltumapgādei) pieslēgumu ierīkošanu un ar to saistītās jaudas palielināšanu.

6.mācību diena "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Ludzas un Rēzeknes konsultāciju birojā

24.novembrī plkst.9.00. tiek organizēta 6.mācību diena Ludzas un Rēzeknes jauniešiem pasākumā "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai". Mācību tēmas: Aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos; Finanšu plānošana-ieņēmumu/izdevumu analīze, naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana.
Mācības notiks tiešsaistē, ZOOM platformā.
Grupa nokomplektēta.

Informatīvais seminārs "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība"

Rēzeknes konsultāciju birojs 30.novembrī plkst.10.00 rīko Valsts lauku tīkla ietvaros informatīvo semināru - "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība".
Semināra norises vieta - Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, semināru zālē.
Pieteikšanās semināram- zvanot Sanitai Geduševai pa tālr.26524227 vai rakstot uz ēpastu sanita.geduseva@llkc.lv

Lapas

Subscribe to RSS - Rēzeknes novads