Rēzeknes novads

Pasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās" Rēzeknes un Ludzas konsultāciju biroja 3. mācību diena

27. oktobrī Rēzeknes un Ludzas konsultāciju birojs rīko 3.mācību dienu pasākuma "Laukiem būt!" ietvaros. Mācību norises vieta - Rēzeknes konsultāciju biroja telpās (Dārzu iela 7a, Rēzekne). Sākums plkst.10.00.

Vairāk informācijas - zvanot 26524227, vai rakstot uz ēpastu sanita.geduseva@llkc.lv

20.10.2023. | MKPC Preiļu nodaļa | Informatīvs seminārs "Laba meža atjaunošanas un ieaudzēšanas prakse Lūznavas pagasta saimniecībās"

Semināra tēma: Laba meža atjaunošanas un ieaudzēšanas prakse Lūznavas pagasta saimniecībās

- MKPC aktualitātes
- Meža ieaudzēšana lauksaimniecīnā neizmantojamā zemē saimniecībā Puskundži( egļu bērzu mistraudzes, kas ierīkotas 2023.gada rudenī un vecākas, melnalkšna ieaudzēšana )
- Stādījumu aizsardzība un kopšana
- Objekts mežā! Atzarošana priežu jaunaudzē
- Meža atjaunošana( priedes, egles, bērza stādījumi)

Lektori: Astrīda Rudzīte (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs); Arvīds Zelčs

Pasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijā" Rēzeknes un Ludzas biroja 1.mācību diena

Rēzeknes un Ludzas birojs 11.oktobrī rīko pirmo mācību dienu pasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijā", kura notiks ZS Liepkalns Griķu rezidences telpās. Mācību sākums plkst.10.00.
Vairāk irnformācijas par mācībās - zvanot uz 26524227 vai rakstot uz ēpastu sanita.geduseva@llkc.lv

Pasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās" Rēzeknes un Ludzas biroja informatīvā diena un pieredzes apmaiņas brauciens

6.oktobrī Rēzeknes un Ludzas konsultāciju birojs pasākuma "Laukiem būt!" ietvaros rīko informatīvo dienu un pieredzes apmaiņas braucienu. Norises vieta - SIA Organic Products telpas (Ludzā, Baznīcas ielā 50) Informatīvās dienas sākums plkst.10.00.
->Vairāk informācijas https://saite.lv/eMO
->pieteikšanās pasākumam - Sanita Geduševa, 26524227, sanita.geduseva@llkc.lv

Informatīvais seminārs Rēzeknē "Finansējuma piesaistes iespējas lauku uzņēmējiem"

No 6. oktobra līdz 6. novembrim tiks atvērta pirmā projektu iesniegšanas kārta 2023. – 2027. gada plānošanas periodā atbalsta pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās”. Iepriekšējā periodā bijām jau ieraduši līdzīgam atbalsta pasākumam mazajiem lauksaimniekiem “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". Interesentiem ļoti uzmanīgi jāiepazīstas un jāizvērtē jaunie nosacījumi. Ir salīdzinoši būtiskas izmaiņas. Tāpēc vēlamies sniegt kompaktu pārskatu par svarīgāko, kam jāpievērš uzmanība.

Izsludināts LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbībai Rēzeknes novadā

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa pieteikšanās 17. kārtu ar kopējo publisko finansējumu 215299,15 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (SVVA) Stratēģijas mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai.

Lauku diena Viļānos

13.070.2023. | Jaunākās lauksaimniecības tehnikas demonstrējumi, ziemāju un vasarāju graudaugu kultūras, ziemas rapša jaunākās šķirnes, kaņepju selekcija, šķiedras un eļļas linu kolekcija un selekcija, kartupeļu šķirņu salīdzināšana un audzēšanas tehnoloģijas, sojas šķirņu un agrotehnikas demonstrējums, izmēģinājumu demonstrējumi bioloģiskajā laukā.

Izsludināts LEADER projektu konkurss sabiedriskā labuma projektiem

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 16. kārtu ar kopējo publisko finansējumu 50292,20 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA stratēģijas mērķa “Kvalitatīva un labiekārtota dzīves vide” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībā:

Izsludināts 2023. gada projektu konkurss uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā”. Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2023. gada 18. maija līdz 19. jūnijam pl.16.30, iesniegt var Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās pārvaldes pastkastītē pie ieejas, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, LV-4601, vai nosūta pa pastu uz iepriekšminēto adresi, vai nosūta uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv. Kopējais pieejamais finansējums: 100 000.00 EUR.

Izsludināta LEADER projektu konkursa NEPĀRTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS 15.kārta uzņēmējdarbībai, Rēzeknes novadā

No 2023.gada 24.aprīļa līdz 2023.gada 24.jūlijam izsludināta NEPĀRTRAUKTAS PIETEIKŠANĀS atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 15.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

14.kārtas pieejamais publiskais finansējumu: 207861,87 EUR

Rīcībai 1.2. “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” - 207861,87 EUR

Lapas

Subscribe to RSS - Rēzeknes novads