Rēzeknes novads

Adventas tirdziņš-izstāde Viļānos

Viļānu kultūras nams un Viļānu labdarības biedrība ATBALSTS aicina gatavoties un pieteikties tradicionālajam Labdarības tirdziņam- izstādei novada un apkārtējo novadu rokdarbniekus, amatniekus, mājražotājus, floristus, vietējos lauksaimniekus, māksliniekus, sabiedriskās organizācijas ar pašu gatavotiem suvenīriem un produktiem.
Atklāšanas pasākums Adventes pirmajā svētdienā 27.novembrī pulkstens 10.00 Viļānu Kultūras namā.
Tirdziņš darbosies no 27.novembra līdz 2.decembrim ieskaitot.

Adventas tirdziņš-izstāde Viļānos

Viļānu kultūras nams un Viļānu labdarības biedrība ATBALSTS aicina gatavoties un pieteikties tradicionālajam Labdarības tirdziņam- izstādei novada un apkārtējo novadu rokdarbniekus, amatniekus, mājražotājus, floristus, vietējos lauksaimniekus, māksliniekus, sabiedriskās organizācijas ar pašu gatavotiem suvenīriem un produktiem.
Atklāšanas pasākums Adventes pirmajā svētdienā 27.novembrī pulkstens 10.00 Viļānu Kultūras namā.
Tirdziņš darbosies no 27.novembra līdz 2.decembrim ieskaitot.

Informatīvais seminārs Rēzeknē "Lauksaimniecības attīstība - izaicinājumi un iespējas"

Rīkotā semināra pamatuzdevums ir sniegt kompaktu ieskatu par plānotajām izmaiņām Tiešo maksājumu saņemšanas kārtībā un jauno nosacījumu sistēmu no 2023.gada. Interesenti saņems Lauku atbalsta dienesta skaidrojumu par jaunajām ekoshēmām un agrovides pasākumiem.
Seminārā vēlreiz apskatīsim joprojām aktuālo tēmu - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) pašnodarbinātām personām.

Seminārs notiks 23.novembrī, sākums plkst.10.00. Norises vieta - Dārzu iela 7a, Rēzekne

1. mācību diena "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Rēzeknes konsultāciju birojā

24.10.2022. plkst. 10.00. notiks 1.mācību diena pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai".
Mācības notiks ZOOM tiešsaistes platformā.
Vairāk informācijas par mācībām - Sanita Geduševa, tālr.nr. 26524227, ēpasts- sanita.geduseva@llkc.lv

Informatīvais seminārs "Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz apkārtējo vidi un negatīvās ietekmes mazināšanas pasākumi"

19.oktobrī plkst.10.00 Rēzeknes konsultāciju birojs rīko semināru “Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz apkārtējo vidi un negatīvās ietekmes mazināšanas pasākumi”. Seminārā tiks runāts par prasībām piesārņojuma ierobežošanai attiecībā uz kūtsmēslu un lauksaimniecības atkritumu apsaimniekošanu, kā arī par dabas resursa nodokļa piemērošanu un aprēķināšanu. Ja ir konkrēti jautājumi attiecībā uz minēto tēmu, sūtiet uz norādīto e-pastu līdz 18.oktobrim.

Izglītojošais seminārs "Tehnoloģiskie risinājumi graudaugu, rapša, pākšaugu audzēšanā"

Runāsim par graudaugu, rapša, pākšaugu audzēšanā pielietotajām tehnoloģijām, augsnes kaļķošanu, sagatavošanos sējai, sēklas kvalitāti, mēslošanas līdzekļu izvēli, mazliet par audzēšanas izmaksām un praktiski un lauka novērtesim ziemas kviešu, ziemas miežu un ziemas rapša sējumu stāvokli.

Vietu skaits ierobežots, tādēļ iepriekšēja pieteikšanās pasākumam OBLIGĀTA sazinoties mob. 26571714, epasts: anita.dzene@llkc.lv (Anita Dzene)

Izsludināta projektu konkursa uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Rēzeknes novadā otrā kārta

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā” II kārtu. Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2022. gada 19. augusta līdz 19. septembrim plkst.16:30. Kopējais pieejamais finansējums: EUR 47 150.00
Vairāk informācijas projektu konkursa - https://rezeknesnovads.lv/izsludinata-projektu-konkursa-uznemejdarbibas-...

"Lauku diena" Viļānos

14. jūlijā, Agroresursu un ekonomikas institūts un Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs (LLZC) sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību organizē ikgadējo Lauku dienu, uz kuru aicina visus lauku uzņēmējus un zemniekus, kuri vēlas saņemt nozīmīgu informāciju savu saimniecību attīstībai. Lauku dienas norises vieta: LLZC demonstrējuma lauki pie autoceļa A12 (Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)), ceļa posmā aptuveni 3 km no Viļāniem virzienā uz Rēzekni.
Pasākumu organizē Agroresursu un ekonomikas institūts un Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs.

Lapas

Subscribe to RSS - Rēzeknes novads