Jaunumi

Informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” septembra numurā par zvejas iespējām nākamajā gadā. Līdz oktobra vidum ES dalībvalstīm jāpanāk vienošanās par nākamā gada zivju nozvejas kvotām Baltijas jūrā.

Katrs zivjaudzētavu dīķis ir citādāks, taču visiem ir viena problēma – putni apēd mūsu zivis. Pēc vairākiem neskaitāmiem minējumiem un mēģinājumiem no zivjaudzētavām atbaidīt putnus šķietami potenciālākais variants ir izmantot tieši lāzeru tehnoloģijas.

Piekrastes zvejniekiem, kuri zvejo pašpatēriņam, ar 2023. gada 1.

Zivju resursu novērtējumu ezeros Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” ir sācis jau 1986. gadā (toreizējais Baltijas zivsaimniecības zinātniski pētnieciskais institūts).

Tas vienmēr bijis svarīgi – atbalstīt vietējos ražotājus un iegādāties viņu produkciju. Patlaban tas kļuvis vēl būtiskāk un, domājams, šajā rakstā nav jāuzskaita tā pamatojums.

Viesojamies Liepājā piekrastes zvejniecības uzņēmumā  SIA “MAJOKA”, kas izveidots pirms vairāk nekā 21 gada, un tā primārā darbības joma ir piekrastes zvejniecība.

Līdz oktobra vidum ES dalībvalstīm jāpanāk vienošanās par nākamā gada zivju nozvejas kvotām Baltijas jūrā.

Kooperatīvus veido, lai risinātu kādu problēmu vai kopīgi izmantotu situāciju. Vienalga, kāda ir juridiskā forma – vai trīs zvejnieki sadarbojas uz mutiskas vienošanās pamata, vai tiek veidota biedrība, vai dibināts kooperatīvs.

Engures ostā 24. augusta rītā pulcējās 12 sākumskolas vecuma bērni no Engures, Tukuma, Mērsraga, Ķekavas un Rīgas vidusskolām, lai dotos līdzi zvejniekiem no SIA “Nemo-Z” un paši savām acīm redzētu, kā tiek izņemti šogad pēdējie luču zvejošanas murdi.

Makšķerēšanas sacensības Saldus novada Lutriņos jau kļuvušas par tradīciju, mazie makšķernieki ar prieku ceļas pat agrajās rīta stundās, lai dotos pēc loma. Lai uzturētu interesi par makšķerēšanu un iepazītu zivsaimniecības nozari plašāk, 18.

Lapas