Iznākusi jūnija “Zivju Lapa”

Informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” jūnija numurā informējam par to, ka Latvijā, pielietojot kompleksus atbaidīšanas pasākumus, līdzīgi kā citās kaimiņvalstīs, ierobežotā skaitā būtu uzsākama roņu iegūšana tiešā zvejas rīku tuvumā. Šāds ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” pētnieku secinājums, noslēdzot projektu “Roņu aizbaidīšanas un ieguves efektivitātes novērtējums Latvijas piekrastē”.

Informējam par to, ka transportlīdzekļus EJZAF projektos turpmāk varēs iegādāties arī biedrības un zvejas produktu ražotāju organizācijas.

Interesants LLKC biroja vadītāja Alekseja Kačanova stāsts par kvalitatīvas zivju pārstrādes produktiem ar atpazīstamības zīmi  VIENĀ LAIVĀ, kas radās pirms gada, kad bija vēlme  kļūt vairāk atpazīstamiem.

Rakstām par to, kādu noderīgu informāciju ieguva akvakultūras uzņēmēji pieredzes apmaiņas braucienā Somijā un Čehijā.

Biedrība “Jūras Zeme” iesaistās pētījumā par nākotnes zvejnieka profesiju, lai nojaustu, kā tā varētu attīstīties laika posmā līdz 2050. gadam.

Zivju Lapa Nr. 2 (64)

Dace Millere,
LLKC Apgāda redaktore

Pievienot komentāru