Iznākusi marta “Zivju Lapa”

Informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” marta numurā stāstām par Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 2024. gadā  iecerētajām aktivitātēm zivsaimniecības nozarē, tajā skaitā jauno augsmes programmu esošiem zivsaimniecības uzņēmumiem.

Rakstām par pērn iesākto darbu pie piekrastes mārketinga projekta, kas šogad tiks turpināts, sperot soli tuvāk piekrastes zvejas saglabāšanai un attīstībai.

Informējam par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides institūta “BIOR” sāktajiem sadarbības projektiem apaļā jūrasgrunduļa pētniecībā un zināšanu pārnesē akvakultūrā.

Plašs materiāls par vietējo rīcības grupu paveikto piekrastes attīstībā no Kurzemes puses un iecerēm nākotnē, jo patlaban aktualizēta pieteikšanās LEADER projektiem nākamajam plānošanas periodam.

Zivju Lapa Nr. 1 (63)

Dace Millere,
LLKC Apgāda redaktore

Pievienot komentāru