Pieredzes apmaiņas braucieni

Nesen kopā ar Latvijas Zemnieku federāciju izdevās paviesoties mūsu  skandināvu kaimiņvalstī, nelielās apdzīvotās vietās. Zviedrijas dienvidaustrumu daļā Rātvikas  lauksaimniecības ģimnāzija-skola darbojas kā kopīgs izglītības un pašvaldības uzņēmums.

Zivsaimniecības sadarbības tīkls oktobra beigās rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu “Mazjūras zvejnieku biedrības” zvejniekiem uz Polijas piekrasti.

Zivsaimniecība sadarbības tīkla pasākumu ietvaros daži interesenti no biedrībām “Mazjūras zvejnieki”, “Zvejnieku federācija” un “Salacgrīvas nēģi” devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Dāniju, lai apmeklētu starptautisko izstādi  “DanFish” Olborgā.

LLKC Tukuma konsultāciju birojs 17. septembrī organizēja Zivsaimniecības sadarbības tīkla semināru par zivju produkcijas popularizēšanu, kulinārijas izstrādājumu gatavošanu, tirgus segmentēšanu un pozicionēšanu.

LLKC Zivsaimniecības nodaļa ar trīs nevalstisko organizāciju – Latvijas Zvejnieku federācijas, Kuivižu zvejnieku apvienības un “Salacgrīvas nēģi” – biedriem no 27. līdz 28. jūlijam organizēja mācību un pieredzes apmaiņas braucienu pie kolēģiem uz Igauniju, Lēnes apriņķi.

LLKC Zivsaimniecības nodaļas speciālisti kopā ar biedrības “Mazjūras zvejnieki” biedriem 29. jūnijā devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Liepāju un tās apkārtni pasākuma “Piekrastes zvejniecība un LEADER projektu pieredze Liepājā un Jūrmalciemā” apzināšnā.

Lapas