Jaunumi

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” (ZBA) darbojas gan lauku, gan piekrastes teritorijā (pirmais pagasts no jūras) un arī  nākamā perioda stratēģiju īstenos, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF)

Pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja jau piekto reizi norisinājās par neatņemamu novembra tradīciju kļuvušie “Nēģu svētki”, aicinot 12. novembrī viesus baudīt šo unikālo delikatesi, kas iegūta tepat Dienvidkurzemē – Sakas upē. 

Līdzdalība likumu un noteikumu izmaiņu radīšanā, skaidrojošs darbs par nozares aktualitātēm, tikšanās ar dažāda ranga amatpersonām, pastāvīga savstarpēja komunikācija un domu apmaiņa un – Latvijā pirmā atzītā piekrastes ražotājorganizācija.

Šī gada maijā jaunā redakcijā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, kas nosaka no 2024. gada 1.

Sveiciens visiem zivju audzētājiem, 2023. gada sezonu noslēdzot. Šoreiz stāstīšu par Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra interešu grupas izveidi vairākās akvakultūras saimniecībās.

Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms” ir nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā.

Ar Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda un Zemkopības ministrijas atbalstu Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls izdod “Latvijas Zivsaimniecības gadagrāmatu”.

Pieejamais finansējums inovācijām jaunajā plānošanas periodā Eiropas Savienībā, piemēri par jau īstenotajiem inovāciju projektiem Latvijā un citās valstīs – galvenie temati šī gada Zivsai

Šī gada maijā jaunā redakcijā apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, kas nosaka no 2024. gada 1.

Pieejamais finansējums inovācijām jaunajā plānošanas periodā Eiropas Savienībā (ES), piemēri par jau īstenotajiem inovāciju projektiem Latvijā un citās valstīs – būs galvenie temati šī gada Zivsaimniecības konferencē “Inovācijas nozares izaugsmei”, ko sadarbībā ar Zemkopības ministriju (ZM) rīko

Lapas